<<
>>

2. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження

(відновлення справ за нововиявленими обставинами).

Підставами для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження є: 1) нововиявлені обставини; 2) неправильне застосування кримінального закону та порушення вимог кримінально-процесуального закону, що істотно вплинули на правильність судового рішення (ч.

1 ст. 4004 КПК):

Відновлення справ за нововиявленими обставинами також є стадією кримшгетвиотчгщгацецу і формсторерегляду судових вироків, ухва^.,^аШЩ^и^іі,набпал]: законної сили, внаслідок виявлення після набрання судовим рішенням законної сили нових обставин, що встановлюють незаконність і необґрунтованість цього рішення.

На відміну від перегляду вироків, ухвал і постанов, що набрали законної сили, в апеляційному порядку, де незаконність і необґрунтованість судового рішення виявляється за матеріалами справи, за якими воно винесено, а також за додатковими матеріалами, що не можуть бути отримані слідчим шляхом, відновлення справ за нововиявле-ними обставинами можливе лише тоді, коли незаконність і необґрунтованість судового рішення, яке набрало законної сили, виявляється у зв'язку з відкриттям нових, раніше невідомих суду обставин, що в матеріалах справи не відображені та потребують окремого розслідування.

Обставини вважаються новими незалежно від того, чи були вони відомі кому-небудь з учасників процесу. Важливо те, що останні не були відомі органам, які провадили досудове слідство, та суду при розгляді даної справи. Новими обставинами також є злочинні зловживання самих суддів, які винесли вирок, ухвалу чи постанову, прокурора, слідчого або особи, що проводила дізнання у даній справі.

За нововиявленими обставинами можуть переглядатися вироки, ухвали і постанови, винесені в суді першої та апеляційної інстанції, а також ухвали і постанови касаційних інстанцій за поданням Генерального прокурора України та його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, прокурорів міст Києва і Севастополя, військового прокурора (на правах прокурора області), а також судді касаційного суду в кількості не менше п'яти осіб.

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: Коваленко Є. Г.. Кримінальний процес України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер,2004. — 576 с. 2004

Еще по теме 2. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження:

 1. Тема 22. Провадження в касаційному порядку
 2. Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
 3. 10. Процесуальна характеристика суду (судді)'.
 4. 2. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження
 5. Складання процесуальних документів при провадженні досудового слідства
 6. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 7. Реформування судових і правоохоронних органів
 8. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 9. Право на оскарження рішень суду першої інстанції як гарантія реалізації права на судовий захист
 10. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 11. Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 12. Визначення об’єктів апеляційного та касаційного оскарження
 13. Суб’єкти права на оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції: поняття, види та особливості їх правового статусу