<<
>>

§ 4. Особливості процесу доказування на окремих стадіях кримінального судочинства

На кожній стадії кримінального судочинства деякі елементи процесу доказування мають свої особливості, що обумовлено в основному завданнями тієї чи іншої стадії.

Основним завданням стадії порушення кримінальної справи є перевірка заяв і повідомлень про злочини з метою встановлення наявності чи відсутності достатніх даних, що вказують на ознаки злочину, а також передбачених у законі обставин, які виключають порушення кримінальної справи, і прийняття на цій основі рішення про порушення чи відмову в порушенні кримінальної справи (статті 95, 97, 98, 99 КПК).

Щоб не допустити заміни цією стадією стадії досудово-го слідства кримінальної справи, законодавець забороняє провадження до порушення кримінальної справи слідчих дій, крім огляду місця події, накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку, спрямованих на збирання і перевірку доказів та їх джерел, але передбачає можливість доволі широкого застосування інших процесуальних дій, за допомогою яких можна процесуально закріпити і перевірити заяву або повідомлення про злочин:

— складення протоколу усної заяви або явки з повинною (статті 95 і 96 КПК);

150

_— прийняття письмових заяв або повідомлень про вчи-ЙЯІ злочини або злочини, які пе-ребувають на стадії підго-їовкя (статті 95 і 97 КПК);

__ прийняття від громадян, підприємств, установ і поганізацій предметів і документів, що можуть бути дока-зами (ст.

66 КПК).

Усі перелічені процесуальні дії є способами збирання і перевірки документів і предметів як джерел доказів (статті 78 і 83 КПК), а відомостей, що в них містяться — як доказів, на основі яких встановлюється наявність чи відсутність ознак злочину. Вони можуть бути використані й на інших стадіях кримінального процесу.

<< | >>
Источник: Коваленко Є. Г.. Кримінальний процес України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер,2004. — 576 с. 2004

Еще по теме § 4. Особливості процесу доказування на окремих стадіях кримінального судочинства:

  1. Передмова
  2. Принцип права на свободу та особисту недоторканність, ведоторканність житла.
  3. Всебічність, повнота й об'єктивність дослідження
  4. § 3. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел
  5. § 4. Особливості процесу доказування на окремих стадіях кримінального судочинства
  6. Складання процесуальних документів при провадженні досудового слідства
  7. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
  8. ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
  9. §3. Використання при розслідуванні злочинів інформації, одержаної оперативно-розшуковим шляхом
  10. Потерпілий-фізична особа як учасник кримінального провадження