<<
>>

§ 18. Роль доказів і доказування у кримінальному процесі.

Кримінально-процесуальне доказування – це діяльність правова, врегульована нормами КПК. Елементами процесу доказування є: збирання (формування), перевірка та оцінка доказів і їх джерел.

Доказування – це діяльність суб‘єктів кримінального процесу по збиранню, перевірці та оцінці доказів і їх процесуальних джерел, а також по формулюванню на цій основі певних тез і наведенню аргументів для їх обґрунтування. Кримінально-процесуальне доказування регулюється нормами доказового права: 1) норми гл.5 КПК “Докази”, які регулюють предмет доказування в кримінальній справі, поняття та оцінку доказів і їх процесуальні джерела; 2) норми-принципи кримінального процесу; 3) норми, які передбачають права і обов‘язки суб‘єктів кримінального процесу; 4) норми, які регулюють слідчі (судові) та інші процесуальні дії по збиранню і перевірці доказів; 5) норми, які встановлюють підстави, а також порядок прийняття та обґрунтування процесуальних рішень. Як об‘єктивна істина в цілому, так і окремі факти, обставини справи встановлюються слідчими органами, прокурором і судом лише шляхом кримінально-процесуального доказування, під час якого збираються, перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються і обґрунтовуються процесуальні рішення. Доказування має найбільш питому вагу в усій діяльності органів і осіб, які ведуть процес, осіб, яких залучають до цієї діяльності, а також те, що нормативне регулювання й теоретичне дослідження проблем доказування посідає чільне місце в кримінально-процесуальному праві, найважливішою складовою якого є доказове право, в науці кримінального процесу, де провідну роль відіграє теорія доказів (вчення про докази). Два види (аспекти) доказування: дослідження фактичних обставин справи (діяльність відповідних органів і осіб по збирання, перевірці та оцінці доказів) і доказування як логічне й процесуальне обґрунтування певної тези, твердження, висновків, рішення в справі.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Лекції з курсу “Кримінально-процесуальне право України”. 2011. 2011

Еще по теме § 18. Роль доказів і доказування у кримінальному процесі.:

 1. 24. СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ
 2. § 81. Віддання обвинуваченого до суду. Порядок розгляду справ у розпорядчому засідання.
 3. § 18. Роль доказів і доказування у кримінальному процесі.
 4. § 57. Віддання обвинуваченого до суду. Порядок розгляду справ у розпорядчому засідання.
 5. Передмова
 6. § 1. Поняття, завдання та зміст кримінального процесу
 7. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
 8. Складання процесуальних документів при провадженні досудового слідства
 9. Призначення експертизи
 10. § 3. Процесуальний порядок провадження протокольної форми досудової підготовки матеріалів
 11. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 12. БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ М. И. БАЖАНОВА
 13. §2. Порядок і правила використання версій при розслідуванні злочинів