<<
>>

Участь прокурора в суді першої інстанції.

Участь прокурора в судовому засіданні є обов'язковою, крім випадків: 1) коли розглядаються справи про притягнення до кримінальної відповідальної особи не інакше як за скаргою потерпілого; 2) коли прокурор відмовився підтримати державне обвинувачення.

Прокурор, керуючись вимогами закону і своїми внутрішніми переконаннями, підтримує перед судом державне обвинувачення, подає докази, бере участь у дослідженні доказів, заявляє клопотання і висловлює свою думку щодо клопотань інших учасників судового розгляду, викладає свої міркування щодо застосування кримінального закону і міри покарання щодо підсудного.

Якщо в результаті судового розгляду прокурор переконається, що дані судового слідства не підтверджують пред'явленого підсудному обвинувачення, він повинен відмовитися від обвинувачення і в своїй постанові викласти мотиви відмови.

В цьому разі суд роз'яснює потерпілому та його представнику їх право вимагати продовження розгляду справи і під-тримувати обвинувачення.

Прокурор пред'являє або підтримує пред'явлений цивільний позов, якщо цього вимагає охорона прав фізичних чи юридичних осіб або державних інтересів.

83

Якщо в судове засідання не з'явиться прокурор і якщо неможливо замінити його іншими особами, слухання справи слід відкласти.

Прокуророві, який уперше вступив у справу, суд зобов'язаний надати час, необхідний для ознайомлення з матеріалами справи і для підготовки до участі в судовому засіданні.

Про неявку прокурора в судове засідання суд повідомляє відповідні органи (ст. 289 КПК), наприклад, вищестоящого прокурора.

<< | >>
Источник: Коваленко Є. Г.. Кримінальний процес України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер,2004. — 576 с. 2004

Еще по теме Участь прокурора в суді першої інстанції.:

 1. Тема 21. Провадження в апеляційній інстанції
 2. § 64. Строки і суб’єкти касаційного оскарження вироку та внесення на нього подання прокурора.
 3. § 66. Порядок розгляду справи у касаційній інстанції. Касаційна ухвала по кримінальній справі, її значення і зміст.
 4. § 69. Провадження в порядку нагляду, його значення. Суди наглядної інстанції.
 5. 1. Провадження в касаційній інстанції.
 6. Участь прокурора в суді першої інстанції.
 7. Участь прокурора в апеляційному провадженні.
 8. Участь прокурора в касаційному провадженні
 9. Складання процесуальних документів при провадженні досудового слідства
 10. § 2. Суб'єкти, процесуальний порядок і строки розгляду в суді кримінальних справ у апеляційному провадженні
 11. § 3. Скасування, зміна вироку, ухвали (постанови) апеляційним судом
 12. Судові та правоохоронні органи
 13. Судові та правоохоронні органи
 14. Право на оскарження рішень суду першої інстанції як гарантія реалізації права на судовий захист
 15. Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 16. Суб’єкти права на оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції: поняття, види та особливості їх правового статусу
 17. 3.1. Процесуальні особливості перегляду судових рішень суду першої інстанції. Межі розгляду справи