<<
>>

Стаття 96-3. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

1. Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

2. Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.

{Стаття 96-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1261-VII від 13.05.2014}

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 96-3. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру:

 1. § 1. Поняття, значення і завдання стадії порушення кримінальної справи
 2. § 2. Суб'єкти, процесуальний порядок і строки розгляду в суді кримінальних справ у апеляційному провадженні
 3. § 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види
 4. § 6. Наука кримінального права
 5. § 1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
 6. 4.6. Розв'язання кримінальноправових конфліктів
 7. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 8. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 9. Стаття 96-3. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
 10. Стаття 96-5. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру
 11. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 12. Кримінальні процесуальні засоби забезпечення відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
 13. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених