<<
>>

Стаття 96-6. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб

1. До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:

1) штраф;

2) конфіскація майна;

3) ліквідація.

2. До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов’язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 96-6. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб:

 1. § 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види
 2. § 6. Наука кримінального права
 3. § 1. Кримінальне право Франції та Німеччини
 4. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 5. 2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць
 6. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 7. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 8. Стаття 96-6. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб
 9. Причиновий зв’язок у законодавчій характеристиці окремих видів злочинів
 10. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 11. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених
 12. 3.3 Заохочувальні норми кримінально-виконавчого права як засіб формування правомірної поведінки засуджених до позбавлення волі
 13. Міжнародно-правові вимоги, що пред’являються до персоналу місць позбавлення волі та пов’язані з виконанням кримінальних покарань
 14. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі