<<
>>

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юри- дичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Положення цього Закону поширюються на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб — підприємців, за винятком об’єднань громадян (зокрема й професійних спілок), благодійних організацій, партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (зокрема й кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій. Державна реєстрація останніх здійснюється на підставі окремих законів.

Студентам слід з’ясувати, який орган державної влади проводить державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, а також дослідити етапи державної реєстрації.

Студенти мають вивчити порядок формування необхідного для державної реєстрації пакета документів. При цьому з’ясу- вати, які документи необхідно подати для державної реєстрації юридичної та фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяль-ності.

Державний реєстратор за відсутності підстав для за-лишення документів, поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи без розгляду, зобов’язаний перевірити ці документи.

Перевірка на відсутність підстав для відмови здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного реєстру.

Якщо підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи відсутні, державний реєстратор повинен внес- ти до реєстраційної картки на проведення державної реєстра- ції юридичної особи ідентифікаційний код заявника, відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організа- цій України, та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі ві-домостей цієї реєстраційної картки.

Слід зазначити, що дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою її державної ре-єстрації.

Державна реєстрація юридичної особи має бути проведене у строк, не більше як три робочі дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Свідоцтво про державну реєстрацію має бути оформлено не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи.

Особливу увагу студентам слід приділити підставам для відмови у проведенні державної реєстрації.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб:

 1. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
 2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 4. § 2. Державне управління України в роки Великої Вітчизняної війни
 5. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 6. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 7. Наказ Державного казначейства України № 205 ПОРЯДОК казначейського обслуговування місцевих бюджетів від № 205
 8. Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок
 9. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 10. ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ І КОРПОРАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
 11. 4. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД
 12. 4. ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 13. Огляд історико-джерелознавчих студій
 14. Реорганізація товариств з обмеженою відповідальністю: юридичні ризики
 15. Потерпілий-юридична особа як учасник кримінального провадження
 16. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 17. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 18. Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні
 19. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку
 20. 2.2. Методи адміністративної діяльності стосовно функціонування системи електронних закупівель в Україні