<<
>>

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юри- дичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Положення цього Закону поширюються на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб — підприємців, за винятком об’єднань громадян (зокрема й професійних спілок), благодійних організацій, партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (зокрема й кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій. Державна реєстрація останніх здійснюється на підставі окремих законів.

Студентам слід з’ясувати, який орган державної влади проводить державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, а також дослідити етапи державної реєстрації.

Студенти мають вивчити порядок формування необхідного для державної реєстрації пакета документів. При цьому з’ясу- вати, які документи необхідно подати для державної реєстрації юридичної та фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяль-ності.

Державний реєстратор за відсутності підстав для за-лишення документів, поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи без розгляду, зобов’язаний перевірити ці документи.

Перевірка на відсутність підстав для відмови здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного реєстру.

Якщо підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи відсутні, державний реєстратор повинен внес- ти до реєстраційної картки на проведення державної реєстра- ції юридичної особи ідентифікаційний код заявника, відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організа- цій України, та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі ві-домостей цієї реєстраційної картки.

Слід зазначити, що дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою її державної ре-єстрації.

Державна реєстрація юридичної особи має бути проведене у строк, не більше як три робочі дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Свідоцтво про державну реєстрацію має бути оформлено не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи.

Особливу увагу студентам слід приділити підставам для відмови у проведенні державної реєстрації.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб: