<<
>>

Ліцензія

Ліцензія — це документ державного зразка, який засвідчує пра- во суб’єкта господарювання-ліцензіата на провадження зазначе-ного в ньому виду господарської діяльності впродовж визначено-го терміну за умови виконання ліцензійних умов (ст.14 ГКУ).

Студентам слід з’ясувати, які є види ліцензій, і дати їх пра-вову характеристику.

Ліцензуванню підлягають, наприклад, такі види діяльності:

пошук (розвідка) корисних копалин;

виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної та іншої зброї;

виробництво вибухових речо-вин і матеріалів (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);

виробництво особливо небезпечних хімічних ре-човин (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);

видобування уранових руд;

видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органо-генного утворення, напівдорогоцінного каміння;

виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

виробництво пестицидів та агрохімі-катів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;

виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

медична практика та ін.

Ліцензування здійснюється органом виконавчої влади, ви-значеним Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповно-важеним виконавчим органом рад для ліцензування певних видів господарської діяльності.

Важливою та обов’язковою умо-вою здійснення підприємницької діяльності є державна реєстра-ція суб’єкта підприємницької діяльності. Державна реєстрація проводиться на підставі ГКУ та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Ліцензія: