<<
>>

№ 48. Право- та дієздатність юридичних осіб.

Юридичні особи мають спеціальну правоздатність і дієздатність. Правоздатність і дієздатність (правосуб’єктність) юридичної особи виникає одночасно, з моменту її реєстрації (чи реєстрації статуту - так виникають релігійні організації).

Правоздатність юридичної особи є спеціальною, тому що вона визначається статутом. Юридична особа може мати права і своїми діями здобувати права і нести обов'язки тільки ті, котрі передбачені в його Статуті і не заборонені законом. Згідно ст.1 Закону України “Про господарчі товариства” і ст.1 Закону України “Про підприємства” зазначені юридичні особи можуть займатися будь-якою господарською, підприємницькою діяльністю, не забороненої законодавством, мати назву, юридичну адресу, виробничу марку, товарні знаки, мають право на честь, гідність, ділову репутацію. Юридична особа набуває прав і обов’язків через свої органи управління, які діють в межах, визначених статутом. Дії керівних органів, що не передбачені статутом не можна вважати діями юридичної особи, за них вони відповідають самостійно. Якщо ж працівник діє у межах статуту, то за його дії відповідає юридична особа.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 48. Право- та дієздатність юридичних осіб.:

 1. 71. Суть обов'язку адвоката "використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб"
 2. § 38. Суб'єкти правовідносин.
 3. Дієздатність
 4. § 92. Адміністративна правоздатність і дієздатність.
 5. Дієздатність
 6. Цивільна дієздатність
 7. Політична дієздатність
 8. Загальна й спеціальна правоздатність юридичних осіб
 9. № 13. Відповідальність юридичних осіб за невиконання чи неналежне виконання договорів та спричинення позадоговірної шкоди.
 10. № 22. Цивільна право- та дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства на території України.
 11. № 48. Право- та дієздатність юридичних осіб.
 12. № 150. Цивільна правоздатність та дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства на території України.
 13. 2. Здатність присяжних приймати рішення
 14. ТЕМА 13. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ