<<
>>

№ 150. Цивільна правоздатність та дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства на території України.

Іноземцями в Україні визнаються іноземні громадяни – особи, що належать до громадянства іноземної держави і не є громадянами України. Положення іноземців в Україні визначається Конституцією, ЗУ “Про правовий статус іноземців”, іноземці мають ті ж права і сво-боди і виконують ті ж обов’язки, що й громадяни України, якщо інше не передбачено ЗУ чи міжнародними договорами.

Так, іно-земці можуть мати у власності будь-яке майно; отримувати і передавати його у спадок та мають широке коло особистих прав. Тобто іноземці мають рівну цивільну правоздатність з громадянами України. Особами без громадянства вважаються особи, що проживають на території України, не належать до громадян України та не мають доказів своєї приналежності до громадянства іноземної держави. Такі особи також мають такі ж права і обов’язки, що і громадяни України.Цивільна дієздатність іноземців ви-значається законом тієї держави, громадянином якої він є, а цивільна дієздатність осіб без громадянства – за законом держави, в якій він постійно проживає. Цивільна дієздатність іноземців і осіб без громадянства у відношенні угод, що здійснюються в Україні та по зобов’язанням, що виникають з спричинення шкоди в Україні, визначаються законом України. Іноземці та особи без грома-дянства на території України можуть бути визнаними обмежено- або недієздатними згідно з законами України.
<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 150. Цивільна правоздатність та дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства на території України.:

 1. Поняття та джерела цивільного права
 2. 33. Зміст цівільної правоздатності громадян.
 3. 38. Спеціальна правоздатність, значення статуту у визначенні правоздатності. Момент виникнення правоздатності і дієздатності.
 4. 1. Місце інвестиційного права в системі права України.
 5. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні дого-вори
 6. Правоздатність
 7. § 92. Адміністративна правоздатність і дієздатність.
 8. Правоздатність
 9. Цивільна дієздатність
 10. Загальна й спеціальна правоздатність юридичних осіб
 11. № 17. Правоздатність іноземних юридичних осіб не території України.
 12. № 22. Цивільна право- та дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства на території України.
 13. № 44. Поняття цивільної правоздатності.