<<

Шимон С.І.. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 2003

Сімейне право України вивчається студентами юридичного факультету КНЕУ на четвертому курсі навчання після вивчення дисципліни “Цивільне право України” і має на меті розгляд теоретичних та практичних питань сімейного права як окремої галузі права України. Програма навчальної дисципліни підготовлена з урахуванням положень Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. та інших норм чинного законодавства у обсязі, необхідному для повного і глибокого вивчення студентами основних положень сімейного права України. Передбачається вивчення історичного розвитку інституту сім‘ї та шлюбу і їх правового регулювання, поняття та особливості сімейного права, шлюбу, сім`ї, сімейних правовідносин; законодавчого регулювання сучасних сімейних правовідносин: порядку укладення та припинення шлюбу, особистих немайнових і майнових відносин подружжя, батьків і дітей, порядку і юридичних наслідків усиновлення, встановлення опіки і піклування над дітьми та ін., а також проблем розвитку та вдосконалення законодавства про шлюб та сім’ю.

<< |
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ, СИСТЕМА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА
ТЕМА 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО СІМЕЙНОГО ПРАВА. ДЖЕРЕЛА СІМЕЙНОГО ПРАВА
ТЕМА 3. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ СІМ`Ї ТА ШЛЮБУ
ТЕМА 4. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
ТЕМА 5. ШЛЮБ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ
ТЕМА 6. НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ
ТЕМА 7. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ
ТЕМА 8. МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ
ТЕМА 9. ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ
ТЕМА 10. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДІТЕЙ. ОСПОРЮВАННЯ БАТЬКІВСТВА (МАТЕРИНСТВА)
11. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ, А ТАКОЖ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ТА РОДИЧІВ
ТЕМА 12. МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ, А ТАКОЖ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ТА РОДИЧІВ
ТЕМА 13. ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ. УСИНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ
ТЕМА 14. ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ. ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ
Тема 15. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства

Книги и учебники по дисциплине Семейное право Украины:

  1. Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по семейному праву Украины - 2010 год
  2. Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.. Сімейне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. — 264 с. - 2006 год