<<
>>

2.3.1. Методичні поради до вивчення теми

У вітчизняній правовій науці історичні форми сім‘ї та шлюбу розглядаються за роботою Ф.Енгельса «Походження сім'ї, приватної власності і держави»1884 р. , в якій, як вважається, розкрито закони та основні етапи розвитку первіснообщинного ладу та причини його неминучої загибелі; показано виникнення і розвиток сім'ї, приватної власності, класів і держави.

Енгельс на основі вивчення досліджень ряду вчених з історії стародавнього суспільства, дав нове пояснення історичних форм сім'ї та шлюбу.

Енгельс починає розгляд з племінного періоду, за якого, на його думку, шлюбні стосунки виникали без врахування ступеня спорідненості; допускалися шлюби між батьками і дітьми, братами і сестрами; плем'я функціонувало як неподільне кільце без сім'ї, шлюбу і т.п. понять. З нього виникли дві форми групового шлюбу: кровноспоріднена сім'я та сім'я пуналуа — екзогамна.

З розвитком суспільства дедалі ширшали поняття спорідненості, родинності та відповідно звужувалося коло осіб, між якими були заборонені шлюбні стосунки. Сім‘я пуналуа змінилася парною сім'єю, до якої входить один чоловік і одна жінка, проте, це поки ще неміцно з'єднана шлюбна пара: шлюб можна було легко розірвати, бо він був заснований на особистих почуттях; діти залишалися матері; дитина одержувала ім'я родового союзу по материнській лінії; господарство належало не парній сім'ї. Парна сім'я не є моногамією (одношлюбність), але вона стала перехідною ланкою між парним подружжям і моногамією. Вона ґрунтується на пануванні чоловіка; походження дітей від нього не повинно підлягати ніякому сумніву, оскільки вони, як прямі спадкоємці, мають вступати у володіння майном батька.

Моногамна ж сім'я характеризується міцними подружніми зв'язками, які не можна розірвати за простим бажанням сторін. При цьому, на думку Енгельса, значні переваги в шлюбі одержав чоловік; моногамія як така, не є взірцем відносин між чоловіком і жінкою, а є поневоленням однієї статі іншою, як прояв ворожнечі статей.

В зазначеній праці Енгельс доводить, що приватна власність породила сім'ю, а держава стала на захист інтересів приватної власності, підкреслює, що моногамна сім'я не була лише формою сім'ї, в основі якої лежали економічні умови, й доводить, що ці форми взаємозалежні, обумовлюють одна одну і не існують одна без одної. Енгельс спростовував думку фахівців, які схилялись до того, що одношлюбність втілює вищі моральні основи в рівноправності подружжя, вважали, що одношлюбність виникла із загальним розвитком культури людського роду, при якому перевага інстинктів, принижене становище жінки замінюється визнанням особистості жінки. Він показав, що перехід від полігамії до моногамного шлюбу був викликаний економічними причинами.

<< | >>
Источник: Шимон С.І.. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 2003

Еще по теме 2.3.1. Методичні поради до вивчення теми:

 1. Мельник О.О.. Господарське право, 2005
 2. Поняття та ознаки підприємницької діяльності
 3. Види кредиту
 4. 1.1.1. Методичні поради до вивчення теми.
 5. 2.2.1. Методичні поради до вивчення теми.
 6. 2.3.1. Методичні поради до вивчення теми
 7. 2.4.1.Методичні поради до вивчення теми
 8. 2.5.1.Методичні поради до вивчення теми
 9. 2.6.1. Методичні поради до вивчення теми
 10. 2.7.1.Методичні поради до вивчення теми
 11. 2.8.1. Методичні поради до вивчення теми
 12. 2.9.1. Методичні поради до вивчення теми