<<
>>

2.13.5. Завдання для перевірки знань

Визначити загальні принципи, зміст та засоби державного захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківської опіки

Назвати органи, на які покладається захист прав та інтересів дітей, що залишилися без батьківської опіки, та їх основні функції

Назвати порядок виявлення та обліку дітей, що залишилися без батьківської опіки

Перелічити відомі Вам форми влаштування дітей, що залишилися без батьківської опіки в Україні

Розкрити порядок формування та використання державного банку даних про дітей, що залишилися без батьківської опіки

Визначити порядок постановки дитини, що залишилася без батьківського піклування, на централізований облік в Центрі з усиновлення дітей

Розкрити порядок обліку осіб, що бажають усиновити дитину

Назвати умови усиновлення в Україні

Розкрити правове значення інституту усиновлення в сімейному праві України

Назвати дітей, у відношенні яких допускається усиновлення

Які особливості усиновлення дітей, що є рідними братами і сестрами ?

В чому полягає зміст “інтересів дитини” при усиновленні ?

Які перешкоди до усиновлення в Україні передбачені в Сімейному кодексі України ?

Які вимоги до форми, в якій надається згода батьків на усиновлення дитини

В яких випадках допускається усиновлення дитини без згоди її батьків ?

Чи передбачено законом відкликання згоди батьків на усиновлення і в якому порядку ?

Яке правове значення згоди дитини на її усиновлення і в якій формі вона визначається (з‘ясовується)?

Які вимоги до особи усиновителя ?

Яке правове значення віку усиновлювача і усиновлюваного ?

Визначити порядок усиновлення за законодавством України

Назвати документи, які подаються претендентами на усиновлення для одержання дозволу на усиновлення

Який порядок державної реєстрації усиновлення

Назвати умови, за яких допускається усиновлення на території України дітей, що є іноземними громадянами

Визначити юридичні наслідки усиновлення в Україні

Які права та обов’язки кровних батьків дитини можуть зберігатися після усиновлення її іншими особами ?

Назвати підстави скасування усиновлення

Назвати юридичні наслідки скасування усиновлення

В чому полягають поняття та підстави визнання усиновлення недійсним ?

Які юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним ?

<< | >>
Источник: Шимон С.І..
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 2003

Еще по теме 2.13.5. Завдання для перевірки знань:

 1. 1.1.5. Завдання для перевірки знань:
 2. 2.2.5. Завдання для перевірки знань
 3. 2.3.5. Завдання для перевірки знань
 4. 2.4.5. Завдання для перевірки знань
 5. 2.5.5.Завдання для перевірки знань
 6. 2.6.5. Завдання для перевірки знань
 7. 2.7.5.Завдання для перевірки знань
 8. 2.8.5. Завдання для перевірки знань
 9. 2.9.5. Завдання для перевірки знань
 10. 2.10.5. Завдання для перевірки знань
 11. 2.11.5. Завдання для перевірки знань
 12. 2.12.5.Завдання для перевірки знань
 13. 2.13.5. Завдання для перевірки знань
 14. 2.14.5. Завдання для перевірки знань
 15. 2.15.5. Завдання для перевірки знань
 16. 3. Тест «середнього рівня» для перевірки класифікацій стосовно статі
 17. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 18. Питання для перевірки знань