<<
>>

2.5.5.Завдання для перевірки знань

Розкрити поняття шлюбу в сімейному праві України та його юридичні ознаки.

Назвати принципи шлюбу

В чому зміст принципу добровільності шлюбу в сімейному праві України.

Роз‘яснити співвідношення понять “укладення шлюбу” та “державна реєстрація шлюбу”.

Назвати органи, що здійснюють державну реєстрацію шлюбу

Яке юридичне значення релігійних обрядів шлюбу в Україні

Назвати умови укладення шлюбу, в якому нормативно-правовому акті вони закріплені

Визначити поняття та значення шлюбного віку в Україні

Назвати підстави та порядок надання права на шлюб

Який юридичний зміст взаємної згоди осіб на укладення шлюбу.

В чому полягає юридичне значення взаємної обізнаності осіб, які укладають шлюб, про стан здоров’я одне одного

Яким є загальний порядок укладення шлюбу

Назвати випадки укладення шлюбу не в приміщеннях органів РАЦС

Назвати випадки, коли допускаються відхилення від встановлених законом термінів реєстрації шлюбу

Які перешкоди до укладення шлюбу в Україні Вам відомі

Які юридичні наслідки укладення шлюбу між кровними родичами

Які юридичні наслідки укладення шлюбу з недієздатними особами

Яке юридичне значення фактичних шлюбних стосунків в Україні

В чому полягає призначення і зміст шлюбного договору

Який порядок укладення шлюбного договору

Назвати вимоги до шлюбного договору та підстави визнання його недійсним

<< | >>
Источник: Шимон С.І.. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 2003

Еще по теме 2.5.5.Завдання для перевірки знань:

 1. 1.1.5. Завдання для перевірки знань:
 2. 2.2.5. Завдання для перевірки знань
 3. 2.3.5. Завдання для перевірки знань
 4. 2.4.5. Завдання для перевірки знань
 5. 2.5.5.Завдання для перевірки знань
 6. 2.6.5. Завдання для перевірки знань
 7. 2.7.5.Завдання для перевірки знань
 8. 2.8.5. Завдання для перевірки знань
 9. 2.9.5. Завдання для перевірки знань
 10. 2.10.5. Завдання для перевірки знань
 11. 2.11.5. Завдання для перевірки знань
 12. 2.12.5.Завдання для перевірки знань
 13. 2.13.5. Завдання для перевірки знань
 14. 2.14.5. Завдання для перевірки знань
 15. 2.15.5. Завдання для перевірки знань
 16. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 17. 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету
 18. Питання для перевірки знань
 19. Питання 2.Методика перевірки розрахунків з бюджетом з податків та платежів. Типові порушення.
 20. §1. Поняття та значення версій як методу гіпотетичного пізнання при розслідуванні злочинів