<<
>>

Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України

1. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті, за вчинені злочини зазнали кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці злочини.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України:

  1. § 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
  2. 2. Види злочинів проти національної безпеки України
  3. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
  4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  5. Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
  6. Конституційне та надзвичайне законодавство 30-х років
  7. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
  8. Ідеологічні засади радянсько-іранських відносин
  9. 2.3. Адміністративна відповідальність у сфері діяльності прокуратури України
  10. Удосконалення законодавства у сфері адміністративно- правового статусу прокуратури України