<<
>>

Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України

1. Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.

2. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України.

3. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України.

4. Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які за законами України і міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не є підсудні у кримінальних справах судам України, в разі вчинення ними злочину на території України вирішується дипломатичним шляхом.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України:

  1. Принцип права на свободу та особисту недоторканність, ведоторканність житла.
  2. § 2. Суб'єкти цивільного позову в кримінальному процесі
  3. § 5. Кримінальне право і суміжні галузі права
  4. § 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
  5. § 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
  6. 2. Види злочинів проти національної безпеки України
  7. 4. інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини
  8. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
  9. 3. Злочини проти моральності
  10. 4. Злочини проти міжнародного правопорядку