<<
>>

Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

1. Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

2. Злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

3. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

{Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі:

 1. § 5. Кримінальне право і суміжні галузі права
 2. § 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
 3. § 2. Структура Кримінального кодексу
 4. § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 5. § 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
 6. § 1. Поняття злочину та його ознаки
 7. § 2. Суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність)
 8. § 7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності
 9. § 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)
 10. ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 11. ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 19 КК УКРАЇНИ
 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 13. Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 14. Кримінальний кодекс Української РСР (1960 p.)
 15. Питання 3 Відповідальність платників податків. Порядок застосування фінансових та штрафних санкцій за порушення податкового законодавства
 16. Нормативне закріплення незворотності дії закону в часі та його еволюція
 17. Загальна характеристика основних концепцій причинового зв’язку у науці кримінального права
 18. 2.3. Адміністративна відповідальність у сфері діяльності прокуратури України
 19. 1.1. Історичний аспект проблеми кримінально-правового захисту здоров’я населення в Україні