<<
>>

5. Дія кримінального закону у часі, просторі, за колом осіб. Зворотна сила кримінального закону.

Дія Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі базується на наступних принципах:

1) територіальний полягає в тому, що особи, які вчинили злочин на території України, підлягають кримінальній відповідальності на підставі КК України.

Винятком є так звані особи, які володіють дипломатичним імунітетом.

Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його на території України було:

- почато;

- продовжено;

- закінчено;

- припинено.

Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України (ч. 2, З ст. 6 КК);

2) національний (громадянства) - полягає в тому, що громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, котрі вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за КК України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 7 КК). Якщо вказані вище особи, за вчинені злочини зазнали кримінального покарання за межами України, Вони не можуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 7 КК);

3) універсальний (космополітичний) - полягає в тому, що згідно ст. 8 КК іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в України та вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за КК України у випадках, передбачених міжнародними договорами;

4) реальний - полягає в тому, що згідно тієї ж ст. 8 КК іноземці або особами без громадянства, що не проживають постійно в України, підлягають в Україні відповідальності за КК України якщо вони вчинили передбачені цим кодексом особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України

Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність означає, що приписи цього закону у певних випадках поширюються на право відносини, що виникли до набрання ним чинності.

Згідно ч. 1 ст. 5 КК закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або посилює криміна-льну відповідальність, не мас зворотної дії в часі (ч. 2 ст. 5 КК).

Закон, який частково пом'якшує відповідальність, або частково її посилює, має зворотну дію в часі лише у тій частині, яка пом'якшує відповідальність (ч. 3 ст. 5 КК).

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 5. Дія кримінального закону у часі, просторі, за колом осіб. Зворотна сила кримінального закону.:

 1. 5. Дія кримінального закону у часі, просторі, за колом осіб. Зворотна сила кримінального закону.
 2. 6. КРИМІНАЛ ЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН. ЙОГО ЧИННІСТЬ У ПРОСТОРІ, У ЧАСІ ТА ЩОДО ОСІБ
 3. § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 4. 2.2. Структура юридичногоконфлікту
 5. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
 6. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 8. Зародження ідеї незворотності та її концептуальне оформлення
 9. Принцип незворотності дії закону в часі в судовій практиці Федерального Конституційного суду ФРН
 10. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 11. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 12. 2. Вирішення проблем організації діяльності органів судової влади в аспекті перегляду рішень адміністративних судів
 13. 3.2. Об’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону