<<
>>

Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі

1. Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

2. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

3. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

4. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

{Стаття 5 в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008}

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі:

 1. 66_Відповідальність за порушення водного законодавства.
 2. § 1. Поняття і сутність слідчих дій
 3. § 5. Кримінальне право і суміжні галузі права
 4. § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 5. § 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)
 6. 2. Корисливі злочини, пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб
 7. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
 8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 9. Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 10. Кримінальний кодекс Української РСР (1960 p.)
 11. Зародження ідеї незворотності та її концептуальне оформлення
 12. Нормативне закріплення незворотності дії закону в часі та його еволюція