<<
>>

93. Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.

Частина 1 статті 197 КпШС України встановлює порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземцями, а також шлюбів іноземних громадян між собою на території України. Ці шлюби розриваються за законодавством України, за такою ж процедурою (в органах РАГСу або суді), на тих же мотивах і з тими ж правовими наслідками, які встановлені в Кодексі про шлюб і сім'ю України.

Нашим законодавством при розірванні іноземних шлюбів не передбачено ніяких обмежень і виключень. Тому при розлученні іноземці не вправі посилатися на свої національні закони.

Розірвання шлюбу через суд України може мати значні перешкоди, коли один з подружжя проживає за кордоном, так як закон України за всіх умов не може заборонити іноземцю звертатися з вимогами про розірвання шлюбу в суд держави, в якій він проживає. Невизнання розірвання шлюбу, проведеного в цих випадках іноземним судом, привело б до того, що іноземець вважався б розведеним, а громадянин України продовжував би перебувати в шлюбі. Тому, якщо в .момент розірвання шлюбу хоч би один з подружжя (іноземець або громадянин України) проживав за межами України, КпШС України (стаття 197) визнає дійсним розірвання шлюбу, проведене іноземним органом за законом відповідної держави.

В тих випадках, коли обидва з подружжя проживають за межами України, розірвання шлюбу в суді України може спричинити для них непереборні труднощі. Примусити таке подружжя приїхати в Україну для здійснення розлучення значило б поставити їх в тяжке становище і порушити їх права. Тому КпШС України (частина 3 статті 197) встановлює, що розірвання шлюбу, здійснене за межами України за законами відповідних держав, визнається дійсним в Україні, якщо обидва з подружжя, які є громадянами України, проживають за її межами.

В той же час громадяни України, які постійно проживають за кордоном, не можуть бути в силу цього позбавлені Справа розірвати шлюб в суді України. Тому КпШС України (частина 6 статті 197) надає громадянам України, які проживають за кордоном, право звертатися з вимогою про розірвання шлюбу в суди України. В цих випадках Верховний Суд України дає обраному ним суду, яким може виявитись будь-який суд України, доручення розглянути справу про розірвання шлюбу між громадянами України, які постійно проживають за межами України.

Законодавство України передбачає можливість в окремих випадках розірвати шлюб шляхом реєстрації розлучення в органах РАГСу без попереднього звернення до суду. Оскільки консульство України надало право реєструвати всі акти громадянського стану, то в силу частини 5 статті 197 КпШС громадяни України, які постійно проживали за кордоном мають право за наявності передбачених умов розірвати шлюб шляхом реєстрації розлучення в консульській установі України. Якщо подружжя є іноземцями, то незалежно від місця їх проживання розірвання їх шлюбу, проведене за межами України за законами відповідних держав, визнається дійсним в Україні.

<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по семейному праву Украины. 2010

Еще по теме 93. Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.:

  1. § 2. Колізійні питання укладення шлюбу
  2. 93. Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.
  3. І. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
  4. 2.15.2. Питання для розгляду на семінарських заняттях
  5. 2.15.5. Завдання для перевірки знань
  6. Завдання для блочно - модульного контролю знань студентів.
  7. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З КУРСУ