<<
>>

72. Особливості усиновлення дітей іноземними громадянами.

Законодавство в цьому питанні направлено на захист дітей України, які в силу складних обставин залишились без батьків. кого піклування поза межами своєї Батьківщини.

Усиновлення дітей, які мають громадянство України і проживають за її межами, як правило, проводиться в консульській установі України.

При усиновленні консульська установа України керується загальними правилами про усиновлення. В тих випадках, коли усиновитель не має громадянства України, крім дотримання всіх встановлених законом умов для усиновлення потребується одержання в кожному окремому випадку дозволу на усиновлення дитини від Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України.

В ряді випадків неможливо оформити усиновлення у відповідному представництві України за кордоном. Оформлення усиновлення в органах держави, де проживає дитина, необхідно іноді і тому, що дана держава не визнає дійсним усиновлення, проведене в консульській установі іншої держави. Тому КпШС України (частина 2 статті 199) визнає дійсни таке усиновлення, яке проведено в органах держави, на території якої проживає дитина, однак при неодмінній умові отримання на це попередньої згоди від Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України. Отримання такого дозволу обов'язкове в усіх випадках, а не тільки в тих, коли усиновитель не має громадянства України.

Усиновлення дітей, які є громадянами України, іноземними громадянами на території України провадиться відповідно до глави 14 КпШС України у випадках, коли вичерпані всі можливості щодо усиновлення, взяття під опіку (піклування) чи на виховання цих дітей в сім'ї громадян України та коли ці діти перебувають на обліку в Центрі по усиновленню при Міністерстві освіти не менше одного року (стаття 199-1 КпШС).

Бувають випадки, коли діти, які усиновлюються, перебувають у родинних стосунках з іноземними громадянами або коли ці діти мають захворювання, зазначені в Переліку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я, то тоді усиновлення здійснюється без дотримання термінів перебування дітей на обліку в Центрі по усиновленню.

Якщо іноземний громадянин перебуває в шлюбі з громадянином України на території України, бажає усиновити дитину, яка є громадянином України, то усиновлення проводиться в порядку, який передбачений для громадян України (стаття 199-1 КпШС).

Іноземні громадяни, виявивши бажання усиновити дитину, яка є громадянином України, звертаються з письмовою заявою до Центру про взяття їх на облік кандидатами в усиновителі та видачу направлення на відвідування відповідного дитячого закладу для підбору, знайомства та встановлення контакту з дитиною.

Крім заяви ці особи повинні подавати певні документи, перекладені на українську мову, перелік яких встановлює пункт 41 Постанови Кабінету Міністрів України про "Порядок передачі дітей, які є громадянами України на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів". Це висновок, який видає компетентний орган країни, в якій проживає кандидат в усиновителі, що підтверджує його можливість бути усиновителем, із зазначенням житлово-побутових умов, складу сім'ї та інше; дозвіл компетентного органу країни проживання кандидата в усиновителі на в'їзд і постійне проживання усиновлюваної дитини; документ про доходи, медичний висновок про стан здоров'я кандидата в усиновителі; копія свідоцтва про шлюб (якщо перебуває в шлюбі), копія документа, який засвідчує особу кандидата в усиновителі, відомості про те, що дана особа не притягувалась до кримінальної відповідальності; зобов’язання усиновителів у разі усиновлення дитини в місячний термін поставити її в консульській установі України в проживання та надання цій установі періодичної інформації про умови проживання і виховання дитини, а також про збереження усиновленій дитині громадянства України до досягнення 18-річного віку.

Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземними громадянами проводиться рішенням районного (міського) суду.

Усиновлення іноземними громадянами дитини яка є громадянином України і проживає за межами України, проводиться в консульській установі України за умови одержання в кожному окремому випадку дозволу Центру.
<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по семейному праву Украины. 2010

Еще по теме 72. Особливості усиновлення дітей іноземними громадянами.:

 1. § 1. Поняття та сутність усиновлення
 2. § 5. Колізійні питання усиновлення
 3. 72. Особливості усиновлення дітей іноземними громадянами.
 4. І. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
 5. 2.13.5. Завдання для перевірки знань
 6. Завдання для блочно - модульного контролю знань студентів.
 7. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З КУРСУ
 8. § 2. Місцеве управління
 9. 3. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД
 10. Перша кодифікація радянського права в Україні
 11. Риси права
 12. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового статусу прокуратури