<<
>>

73. Права та обов`язки усиновителів і усиновлених.

Усиновлення встановлює між усиновителем та усиновленим правові відносини, які існують між батьками та дітьми іншими словами, між особами, які до цього не були пов'язані правовідносинами родства, встановлюються такі правовідносини.

Усиновитель щодо усиновленого, також як і усиновлений щодо усиновителя, знаходяться в становищі прямих родичів. Але через усиновленого в правовий родинний зв’язок з усиновителем втягуються й діти усиновленого, його нащадки: діти усиновленого набирають правового положення онуків усиновителя, онуки усиновленого набирають правового положення правнуків усиновителя.

З цього випливає, що усиновлення встановлює відносини спорідненості усиновителя вниз по низхідній лінії. По висхідній від усиновителя лінії усиновлення спорідненості не встановлює: усиновлений не знаходиться у становищі онука батька чи матері усиновителя, діти усиновленого не знаходяться у становищі правнуків батьків усиновителя. Між усиновленим та його нащадками, з одного боку, та родичами усиновителя по висхідній лінії, з другого боку, ніяких прав та обов'язків не встановлюється. Також не встановлюється ніяких прав та обов'язків між усиновленим та іншими дітьми усиновителя: дитина усиновителя і усиновлена дитина не перебувають в правових відносинах брата або сестри.

Характер правових відносин, який створюється усиновленням, знаходить своє відображення в статті 117 КпШС України, з якої випливає що при здійсненні акту усиновлення між усиновителем та усиновленим, виникають певні особисті та майнові відносини.

До особистих відносин може бути віднесено право усиновителя визначати прізвище, ім'я та по батькові усиновлюваного (стаття 114 КпШС України).

Якщо ж мова піде про надання дитині, яку усиновляють і яка досягла 10-річного віку, прізвища та по батькові за іменем усиновителя, зміна імені, а також запис усиновителів в якості батьків дитини, можуть бути вчинені тільки за згодою усиновлюваного, за виключенням того випадку, коли дитина проживала в сім'ї усиновителя і вважала усиновителя своїм батьком (матір'ю).

Основним обов'язком усиновителя є виховання усиновлених дітей.

Усиновитель повинен турбуватися про здоров'я, фізичний розвиток, навчання усиновлених.

Усиновитель зобов'язаний здійснювати нагляд за усиновленими дітьми і так їх виховувати, щоб вони не заподіювали шкоди інтересам держави або інтересам інших осіб.

За шкоду, заподіяну усиновленими дітьми у віці до 15 років, матеріальну відповідальність несуть усиновителі, а за шкоду, заподіяну усиновленими після досягнення ними 15 років, майнову відповідальність несуть діти, якщо розраховують майном (стипендією, заробітком), або ж несуть відповідальність усиновителі.

Органи внутрішніх справ мають право притягти батьків (а це стосується й усиновителів) до адміністративної відповідальності за відсутність догляду за дітьми (у тому числі й за усиновленими).

У певних випадках нездійснення усиновителями своїх обов'язків по вихованню усиновлених може потягти за собою і більш сувору відповідальність: скасування усиновлення і навіть притягнення винних усиновителів до кримінальної відповідальності (биття та знущання над дітьми, втягнення їх в злочинну діяльність або пияцтво).

Усиновитель має право вимагати повернення усиновленої дитини від іншої особи, яка утримує дитину у себе не на підставі закону чи постанови суду. Це право усиновителя гарантується судовим захистом.

Усиновитель має право на свій розсуд передавати дитину на тимчасове виховання або навчання тому чи іншому закладу або особі.

На усиновителів покладається захист та представництво прав та інтересів неповнолітніх усиновлених дітей. Усиновителі є опікунами або піклувальниками дитини без особливого на те рішення, в силу одного факту усиновлення.

В якості законних представників своїх дітей, усиновителі володіють певними правами і обов'язками в сфері сімейного права, цивільного права, трудового, процесуального.

Як і інші питання в взаємовідносинах між усиновителем та усиновленим, важливим є питання про аліментні обов'язки.

Такі ж самі відносини, як аліментні зобов'язання батьків і по відношенню до своїх неповнолітніх дітей або повнолітніх, але непрацездатних дітей, виникають між усиновителями та усиновленими. Аліментний обов'язок усиновленого відносно усиновителя виникає при умові, якщо усиновитель непрацездатний та потребує матеріальної допомоги.

Аліменти на користь усиновителя стягуються з урахуванням матеріального стану сторін.

Усиновлені діти успадковують після усиновителя, як і його рідні діти.

У відповідності до статті 118 КпШС України, усиновлені повнолітні діти, які мають на час усиновлення право на пенсію або допомогу від державних або громадських органів в зв'язку з втратою годувальника, зберігають це право також і при їх усиновленні.

В силу частини 2 статті 117 КпШС України, усиновлені втрачають особисті та майнові права по відношенню до своїх кровних батьків та їх родичів. При усиновленні дитини однією особою ці права і обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновитель чоловік, або батька, якщо усиновитель жінка.

<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по семейному праву Украины. 2010

Еще по теме 73. Права та обов`язки усиновителів і усиновлених.:

 1. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 2. § 4. Оспорювання батьківства, материнства
 3. § 1. Поняття та сутність усиновлення
 4. § 2. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення
 5. 4. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю (з 1917 до 60-х рр.).
 6. 15. Родство і свояцтво у сімейному праві України.
 7. 70. Порядок усиновлення дітей в Україні.
 8. 71. Документи, які надаються особами, що бажають стати усиновителями.
 9. 73. Права та обов`язки усиновителів і усиновлених.
 10. 75. Визнання усиновлення недійсним: поняття, підстави.
 11. 77. Юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним.
 12. 78. Юридичні наслідки скасування усиновлення.
 13. 19. Посвідчення заповітів