<<
>>

16. Суб`єктивні сімейні права і обов`язки.

Правоздатність і дієздатність — це передумови для виконання особою сімейних прав і обов'язків. Суб'єктивні права і обов'язки реалізуються в сімейних правовідносинах, складаючи їх зміст.

Суб'єктивні права і обов'язки в сфері сімейних відносин за своїм характером можуть бути особистими і майновими.

Майнові суб'єктивні права і обов'язки характеризуються тим, що вони тісно пов'язані з колом визначених осіб. Наприклад, подружжя мають взаємні права на матеріальне утримання один одного. Смерть одного з них припиняє такі права і обов'язки, із цього випливає висновок, що суб'єктивні права і обов'язки в сфері сімейних правовідносин не передаються іншим особам. Наприклад, не можна передати своє право на отримання аліментів, обов'язок по вихованню дітей, інше. Сімейні права і обов'язки не передаються, але можна покласти їх здійснення на інших осіб і можливість їх реалізації через своїх представників. Якщо батьки або усиновителі доручають нагляд за дитиною няні, то це не означає передачу батьківських прав іншій особі. Тут мова йде про покладання здійснення прав або виконання обов'язку на цю особу.

Оскільки суб'єктивні сімейні права реалізуються, як правило, в правовідносинах, вони по своїй юридичній природі виступають як відносні права. Суб'єкту сімейного права завжди протистоїть інший суб'єкт. Так, батьківське право існує тоді, коли інший суб'єкт, до якого воно звернено — дитина. Будь-яке особисте право подружжя існує лише тоді, коли зареєстрований шлюб. Припинення шлюбу означає припинення і особистого сімейного права. Отже, суб'єктивне сімейне право — це відносне право.

В деяких випадках сімейні права залишаються відносними, але набувають також змісту абсолютних прав. Наприклад, батьки вправі вимагати повернення дітей від будь-якої особи, яка утримує дітей у себе не на підставі закону чи судового рішення (ст.68 КпШС України).

Що стосується особистих немайнових прав, то вони виступають взагалі як відносні, оскільки проявляються тільки в сфері відносин шлюбу і сім'ї.

<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по семейному праву Украины. 2010

Еще по теме 16. Суб`єктивні сімейні права і обов`язки.:

 1. § 3. Метод сімейного права
 2. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 3. § 3. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків
 4. § 5. Строки у сімейному праві України
 5. 16. Суб`єктивні сімейні права і обов`язки.
 6. 36. Права подружжя на участь у вихованні дітей та спілкування з ними.
 7. 105. Поняття і види відповідальності за порушення митних правил.
 8. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
 9. § 2. Суб'єкти цивільного позову в кримінальному процесі
 10. § 38. Суб'єкти правовідносин.
 11. І. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
 12. І.              По няття фізичної особи та її правосуб’єктності.
 13. ТЕМА 13. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
 14. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 15. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 16. Право на оскарження рішень суду першої інстанції як гарантія реалізації права на судовий захист
 17. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції