<<
>>

2. Сторони, їх права та обов'язки

Сторонами договору міни є продавець і покупець. При цьому кожна з сторін є продавцем того майна, що відчужується, і водночас - покупцем майна, що набувається за договором

До сторін договору міни пред'являються звичайні вимоги про цивільну право- і дієздатність.

Але відповідно до статті 242 ЦК УРСР, якщо одна чи обидві сторони договору міни є дер жавними організаціями, вони можуть укладати цей договір тільки у випадках, передбачених законодавством. Як вже було відмічено вище, проект ЦК України не містить будь-яких обмежень щодо юридичних осіб відносно їхньої участі у правовідносинах міни. Необхідно зазначити, що держава нє може бути стороною в договорі міни, оскільки натуральний обмін суперечить основним принципам бюджетного устрою нашої країни. У той же час в окремих випадках такі правочини укладає і держава. Наприклад, при приватизації житла останнє обмінюється на приватизаційні папери - житлові чекі.

Необхідно підкреслити, що обов'язки учасників договору міни, які складають його зміст, однакові для обох сторін. У договорі міни, як і в договорі купівлі-продажу, існує обов'язок відчужувача попередити набувача про всі права третіх осіб на річ, який застосовується відповідно до ст. 242 ЦК УРСР. При міні житла попередній власник повинен попередити набувача щодо боргів з оплати комунальних послуг, про наявність укладених договорів найму житла, про права інших осіб на житло (наприклад, тимчасово відсутніх осіб), про обтяження житла заставою тощо. Невиконання продавцем в договорі міни вимоги щодо попередження покупця відносно прав третіх осіб на житло дає покупцеві право вимагати розірвання договору1. При цьому продавець житла, що обмінюється, повинен відшкодувати контрагенту збитки, а також повернути йому отримане в обмін житло2. Крім того, продавець повинен попередити покупця про недоліки речі. У разі виявлення в житлі, що набувається, прихованих недоліків покупець має право вимагати від продавця заміни речі, відповідної доплати, усунення недоліків або відшкодування понесених в зв'язку з цим витрат, а також і розірвання договору з відшкодуванням заподіяних збитків.

Щодо інших прав та обов'язків сторін за договором міни, то вони є аналогічними тим, що є у сторін договору купівлі-продажу та детально вже були розглянуті вище.

<< | >>
Источник: Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

Еще по теме 2. Сторони, їх права та обов'язки:

 1. § 3. Метод сімейного права
 2. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 3. § 2. Види особистих немайнових прав і обов'язків подружжя
 4. § 7. Права та обов'язки подружжя щодо утримання
 5. § 2. Аліментні правовідносини батьків та дітей. Обов'язок батьків утримувати дитину
 6. § 5. Припинення обов'язку батьків утримувати дитину
 7. § 4. Права та обов'язки опікунів та піклувальників
 8. Тема 4. Сторони в цивільному процесі
 9. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
 10. 2. Визначення етики поведінки: обов'язки адвоката
 11. 4. Сторони договору кредитування індивідуального житлового будівництва, їх права та обов'язки
 12. 5. Права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу житла.
 13. 4. Сторони договору ренти житла. Права та обов'язки сторін
 14. Стаття 160. Права і обов'язки сторін при ' розгляді земельних спорів
 15. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 16. 2.4. Уступка вимоги (цесія) в іноземному праві
 17. Адміністративні права та обов’язки прокурорів