<<
>>

№ 49. Угоди юридичної особи, що суперечать її цілям.

Укладання угод, що не випливають із статутної діяльності юридичної особи, є порушенням її спеціальної правоздатності. Такі угоди в літературі називаються позастатутними і не охороняються законом.

ЦК України (ст.50) вважає недійсною угоду, укладену юридичною особою всупереч встановленим цілям її діяльності. При цьому судова практика виходить з того, що позастатутна угода є недійсною незалежно від наявності і форми вини її учасників. Наслідки недійсності позастатутної угоди різні. Якщо її укладено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, до сторони, яка діяла навмисно, застосовуються суворі санкції, передбачені ст.49 ЦК України (звернення всього в доход держави) . При відсутності умислу застосовуються загальні наслідки недійсності угод, передбачені ст.48 ЦК України (двостороння реституція). Зазначені наслідки визнання угоди недійсною застосовуються і у разі, коли стороною в угоді є громадянин.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 49. Угоди юридичної особи, що суперечать її цілям.:

  1. 11. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні
  2. 33. Загальні правила вчинення нотаріальних дій
  3. 54. Відмова у вчиненні нотаріальних дій
  4. ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
  5. № 49. Угоди юридичної особи, що суперечать її цілям.
  6. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
  7. 2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць
  8. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
  9. 4. Сторони договору купівлі-продажу житла