<<
>>

Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових системах

Суб’єктами цивільних i торгових відносин у зарубіжних країнах, безумовно, є не тільки окремі фізичні особи, але й об’єд- нання людей, що створюються задля досягнення певних цілей.

Ідею існування певних організації (союзів), які мають неподільне, відокремлене майно, виступають у цивільному обороті від свого імені, доля яких не залежить від зміни складу їх учасників, намагалися обґрунтувати ще римські юристи (II–I ст. до н. е.). Нині правовою формою такого об’єднання осіб для участі в цивільному (торговому) обороті є інститут юридичної особи. Юридичною особою визнається організація, що має відокремлене майно, самостійно виступає в цивільному обороті від свого імені набуває прав та обов’язків, здатна нести самостійну майнову відповідальність та бути позивачем i відповідачем у суді. Вона має певні додаткові ознаки, індивідуалізована в цивільному обороті та має правоздатність, яка в багатьох правових системах розглядається як спеціальна.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових системах:

 1. ПРОГРАМА КУРСУ
 2. Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових системах
 3. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 4. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 5. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 6. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 7. 2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць
 8. 2.6. Колізійний механізм як складова частина правового механізму взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та держав-учасниць
 9. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 10. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 11. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників
 14. Поняття, основні ознаки та сутність правової доктрини