>>

№ 1. Порядок припинення юридичної особи.

Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація. НПА, який регулює питання ліквідації та реорганізації (примусової та добровільної) – ЗУ “Про підприємства в Україні, “Про відновлення платоспроможності чи визнання боржника банкрутом.

Підставою реорганізації може бути рішення засновника або органу юридичної особи, уповноваженого установчими документами. Формами реорганізації є:- злиття (майно і немайнові права переходять до нової юридичної особи),- приєднання (майно одною юридичної особи переходить до іншої, яка продовжує існувати),- поділ (майно переходить до нововиниклих осіб),- виділ (юридична особа не припиняє своєї діяльності, а з її складу виділяється нова юридична особа),- перетворення (майно переходить до нової юридичної особи).

При ліквідації юридична особа припиняє свою діяльність без правонаступництва (добровільне, примусове).Підстави добровільної: 1) рішення вищих або уповноважених органів; 2) рішення органів або осіб, які створили юридичну особу; 3) досягнення мети або закінчення строку, на який її створювали. Підстави примусової: 1) рішення господарського суду про визнання банкрутом(найбільш поширена); 2) недійсність установчих документів. При ліквідації створюється ліквідаційна комісія. Заяву про ліквідацію подають: юридична особа, кредитори, прокурор.ЗУ “Про банкрутство ” ст. 31 встановив такі черги задоволення претензій кредиторів:

1) з\пл., податки, відшкодування шкоди навколишньому середовищу, вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

2) відшкодування заподіяної шкоди робітникам (каліцтво);

3) місцеві податки та інші платежі до бюджету; 4) вимоги кредиторів, незабезпечені заставою; 5) вимоги по акціям членів трудового колективу; 6) інші. У разі недостатності майна для задоволення вимог однієї черги, претензії задовольняються пропорційно належної кожному кредиторові суми. Вимоги, незадоволені за недостатністю майна вважаються погашеними.

| >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 1. Порядок припинення юридичної особи.:

 1. 2. Методи регулювання в аграрному правi
 2. 3. Пiдстави й порядок припинення права членства в сiльськогосподарських пiдприємствах
 3. 3. Пiдстави, порядок i правовi наслiдки припинення права участi в аграрних пiдприємствах (товариствах)
 4. 25. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя (оголошення його померлим).
 5. 49_Виникнення, здійснення і припинення права землекористування.
 6. 12. Суть, мета, порядок організації адміністративно-юрисдикційної діяльності.
 7. Тема 4. Сторони в цивільному процесі
 8. Тема 24. Виконавче провадження
 9. § 5. Процесуальний порядок відшкодування судових витрат
 10. 2.1. Поняття юридичного конфлікту
 11. § 8. Порядок зміни, припинення, скасування актів державного управління
 12. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб