<<
>>

№ 60. Поняття та ознаки юридичної особи.

Юридичними особами визнаються організації, що мають у власності, повному господарському веденні чи оперативному керуванні відособлене майном, самостійно відповідають за своїми обов'язками і можуть виступати в суді, арбітражному суді, третейському суді як позивачи чи відповідачи.

Юридичні особи можуть мати майнові й особисті немайнові права й обов'язки. Правоздатність юридичної особи характеризується тим, що воно може мати цивільні права, що відповідають цілям діяльності, передбаченим у його установчих документах, нести зв'язані з цією діяльністю обов'язки. Юридична особа діє на підставі статуту, або установчого договору і статуту, або тільки установчого договору. Ознаки юридичної особи: 1. Наявність відособленого майна. Воно повинно бути відособлене від засновників, а також від держави; воно може належати на праві власності, або на праві повного господарського відання, або на праві оперативного; 2. Організаційна єдність. Організація повинна мати апарат управління, закріплений у Статуті чи Положенні; 3. Самостійна майнова відповідальність. У зобов'язанні юридична особа відповідає усім своїм майном, при цьому ні держава, ні засновники, як правило, не несуть відповідальність по зобов'язаннях юридичної особи. Юридична особа не несе відповідальність по зобов'язаннях засновників. 4. Можливість виступу в цивільному обороті від свого імені. Будь-яка юридична особа має своє найменування, назву українською мовою, за бажанням органа на російській чи англійській мові.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 60. Поняття та ознаки юридичної особи.:

  1. Поняття та ознаки юридичних осіб
  2. 86. Правове становище акціонерних товариств в АПК: поняття та юридичний статус; засновники, учасники та порядок створення; майнові права; правовий режим акцій; правовий режим дивідендів; управління товариством.
  3. 92. Поняття, соціально – економічна і юридична природа особистого селянського господарювання. Відмінність особистого селянського господарювання від фермерських господарств.
  4. 41. Поняття та ознаки юридичної особи.
  5. 19. Поняття і основні ознаки права власності на землю.
  6. § 1. Поняття злочину та його ознаки
  7. § 24. Поняття й ознаки правової норми.
  8. § 43. Поняття і види правопорушень, його ознаки.
  9. Поняття та ознаки підприємницької діяльності
  10. Поняття та ознаки біржі