<<
>>

68. Поняття сільськогосподарського кооперативу, його юр. ознаки. Відмінності сільськогосподарського кооперативу від ін.. організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві.

Кооператив - це насамперед добровільне об’єднання. Лише шляхом об’єднання своїх зусиль і капіталу окремі особи зможуть досягти спільної мети і захистити свої інтереси. Проте, не будь-яке об’єднання можна назвати кооперативом, а лише таке, яке відрізняється від інших добровільних об’єднань персональним принципом, а з цього випливає вже інша ознака кооперативу, про яку йтиметься далі.

Кооператив виступає не просто як об’єднання осіб, а як самостійний суб’єкт права, який є юридичною особою. Водночас це відмежовує кооператив від інших об’єднань осіб, які кооперують свою діяльність, зокрема від простих (партнерських) товариств, що не передбачає створення самостійного суб’єкта права - юридичної особи.. Розглядаючи кооператив як добровільне об’єднання, його необхідно також відмежовувати від громадських організацій і господарських товариств, які теж є добровільними об’єднаннями. Але це об’єднання іншого порядку і їхня економіко-юридична природа є відмінною від кооперативів.

2) Членами кооперативу можуть стати особи, які заснували його, або вступили до вже створеного кооперативу. Членство організаційно зв’язує осіб, які добровільно об'єдналися у кооператив для виконання певних спільних завдань.

3) Рівноправність членів. Вона означає не лише рівність прав, а й рівність обов'язків, рівну відповідальність, і, головне, дотримання умови, що кожен член кооперативу має лише один голос, незалежно від кількості внесених пайових внесків.

4) Пайовий характер майна обмеження виплат часток доходу на пай. А це означає, що майнова участь членів у кооперативі визначається їх внеском у формі майнових пайових внесків, які вони передають у власність кооперативу при вступі. Ці пайові внески створюють пайовий фонд

5) Характерною ознакою кооперативу є і те, що розподіл прибутків відбувається незалежно від пайового внеску, який вніс член кооперативу, а визначається наслідками праці та тих господарських операцій, які здійснили через кооператив його члени.

6) Основною метою діяльності кооперативу є переважно не здобуття прибутку на вкладений капітал, а збільшення доходів для покращення добробуту своїх членів, зменшення їх видатків на споживання.

7) Досягнення мети кооперативу шляхом здійснення підприємницької діяльності - важлива сучасна риса кооперативізму.

Відмінність аграрних підприємств кооперативного типу полягає також у тому, що в них, на відміну від акціонерних аграрних товариств, має місце об?єднання насамперед робочої сили, а не капіталів.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 68. Поняття сільськогосподарського кооперативу, його юр. ознаки. Відмінності сільськогосподарського кооперативу від ін.. організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві.:

  1. 68. Поняття сільськогосподарського кооперативу, його юр. ознаки. Відмінності сільськогосподарського кооперативу від ін.. організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві.
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -