<<
>>

57. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

Сільськогосподарські підприємці за характером своєї діяльності значною мірою пов'язані з землею і іншими природними ресурсами, без яких сільськогосподарське виробництво неможливе.

Згідно зі статтею 22 Земельного кодексу України землями сільськогосподарського призначення визна-

ються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції» здійснення сільськогосподарської науково-дослідницької та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури. Земельним кодексом визначені порядок використання земель сільськогосподарського призначення, порядок передачі їх у власність, користування та оренду, особливості їх правового режиму, порядок використання, права і обов'язки землекористувачів та землевласників по раціональному використанню, відтворенню і охороні цих земель, підстави припинення приватної власності, користування землями сільськогосподарського призначення та форми охорони прав землевласників, користувачів від їх порушення.

До земель сільськогосподарського призначення належать:

а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті та перелоги);

б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші зелені насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі під господарськими будівлями й дворами, землі тимчасової консервації тощо). Землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні надаватися, насамперед, для сільськогосподарського використання. Визначення земель, придатних для потреб сільськогосподарського господарства, проводиться на підставі даних державного земельного кадастру.

Для будівництва промислових підприємств, об'єктів житлового комунального господарства, залізниць і автомобільних шляхів, ліній електропередачі та зв'язку, магістральних трубопроводів, а також для інших потреб, не пов'язаних з веденням сільськогосподарського виробництва, надаються переважно несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарські угіддя низької якості. Лінії електропередачі і зв'язку та іншої комунікації проводяться головним чином вздовж шляхів, трас тощо Розміри і порядок плати за використання земель сільськогосподарського та іншого призначення, форми використання рентних платежів, контроль та види відповідальності за порушення порядку обчислення і справляння земельного податку передбачені Законом України «Про плату за землю».

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 57. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.:

 1. 3. Поняття АП та його особливості як галузі права. Функції и місце АП в системі права.
 2. 57. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.
 3. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 5. Стаття 55. Визначення земель лісового фонду
 6. Стаття 78 Зміст права власності на землю
 7. Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права власності
 8. Стаття 116. Підстави набуття права на землю
 9. Стаття 162, Поняття охорони земель
 10. Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель
 11. ЗМІСТ
 12. ТЕМА: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
 13. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 14. Географічні відкриття. Розвиток товарно-грошових відносин.
 15. 2. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД
 16. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -