<<
>>

58. Правові форми використання земель в сільському господарстві.

Особливе місце серед аграрних правовідносин належить земельним, по володінню, користуванню і розпорядженню землею — головним засобом сільськогосподарського виробництва. Без землі нема і не може бути сільськогосподарського виробництва, саме земельні відносини визначають специфіку виробництва продукції і правового статусу сільськогосподарських товаровиробників.

Сільськогосподарська діяльність здійснюється в різних формах господарювання, заснованих на різних формах власності: приватній, комунальній та державній.

Землі сільськогосподарського призначення для здійснення сільськогосподарської діяльності надаються таким суб'єктам сільськогосподарського виробництва: фізичним особам (громадянам); фермерським господарствам; приватним аграрним підприємствам кооперативного типу ; приватним аграрним підприємствам корпоративного типу; державним сільськогосподарським підприємствам, а також підприємствам, діяльність яких заснована на змішаній формі власності. Це випливає з розділу III Земельного кодексу України, за яким земля в Україні може перебувати У приватній, комунальній та державній власності. В залежності від організаційно-правової форми, правосуб'єктності та форми власності, на якій базуються сільськогосподарські товаровиробники, земельні ділянки із земель сільськогосподарського призначення одним із них виділяються на праві власності, іншим — на праві довгострокового користування, а третім — в оренду.

Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування:

— громадянам — для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва (ст. 33 Земельного кодексу);

— сільськогосподарським підприємствам — для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Згідно зі ст. 28 Земельного кодексу сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, крім державних і комунальних, землі сільськогосподарського призначення можуть належати на праві власності.

Громадяни можуть орендувати земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби (ст. 34 Земельного47 кодексу), для ведення індивідуального або колективного садівництва вони мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди (ст. 35 Земельного кодексу).

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 58. Правові форми використання земель в сільському господарстві.:

 1. 27. Аграрна політика і аграрна реформа України. Співвідношення замельної і аграрної реформи. Основні етапи аграрної реформи в Україні.
 2. 58. Правові форми використання земель в сільському господарстві.
 3. 20. Форми власності на землю. Розпорядження землею
 4. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
 5. Стаття 93. Право оренди земельної ділянки
 6. Стаття 116. Підстави набуття права на землю
 7. Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення
 8. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 9. Економічний розвиток Наддніпрянської України на початку XX ст.
 10. 3.2. Особливості переселенського руху та господарської діяльності чеського населення
 11. 4.1. Поляки на Волині в контексті посилення переселенського руху
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 13. Секретна інструкція Розенберга Epixy Коху, райхскомісару України (18 листопада 1941р.)
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -