<<

Гетьман А.П., Шульга М.В. та ін.. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Коментар. Харків 2002. 2002

<< |
Розділ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 1. Основні положення
Глава 2. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин
Глава 3. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин
Розділ ІІ. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
Глава 4. Склад та цільове призначення земель України
Глава 5. Землі сільськогосподарського призначення
Глава 6. Землі житлової та громадської забудови
Глава 7. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
Глава 8. Землі оздоровчого призначення
Глава 9. Землі рекреаційного призначення
Глава 10. Землі історико-культурного призначення
Глава 11. Землі лісового фонду
Глава 12. Землі водного фонду
Глава 13. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Розділ ІІІ. ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Глава 14. Право власності на землю
Глава 15. Право користування землею
Глава 16. Право земельного сервітуту
Глава 17. Добросусідство
Глава 18. Обмеження прав на землю
Розділ IV. НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Глава 19. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами
Глава 20. Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод
Глава 21. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах
Глава 22. Припинення прав на землю
Розділ V ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Глава 23. Захист прав на землю
Глава 24. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
Глава 25. Вирішення земельних спорів
Розділ VI. ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
Глава 26. Завдання, зміст 1 порядок охорони земель
Глава 27. Використання техногенно забруднених земель
Глава 28. Консервація земель
Розділ VII. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
Глава 29. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень
Глава 30. Планування використання земель
Глава 31. Землеустрій
Глава 32. Контроль за використанням та охороною земель
Глава 33. Моніторинг земель
Глава 34. Державний земельний кадастр
Глава 35. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель
Глава 36. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Розділ VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Глава 37. Відповідальність за порушення земельного законодавства

Книги и учебники по дисциплине Земельне право України:

  1. Земельні правовідносини правочини оподаткування - 2007 год