<<
>>

Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб

Характер юридичної зацікавленості осіб, яким за законом надано право захищати права та свободи інших осіб, інший, ніж у сторін і третіх осіб, — він може бути охарактеризований як службовий.

Профспілки, організації, окремі громадяни, які захищають права інших осіб, можуть вступати в справу шляхом подачі позову.

Мета їх участі у цивільному процесі — захист суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб. Правовою підставою їх участі в справі є надане їм законом право на здійснення процесуальних дій по захисту «чужих» інтересів.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть пред’являти позов для захисту прав та інтересів інших осіб, тільки вони можуть залучатися до справи, що вже почалася, — для дачі висновку. Практика довела, що такі висновки мають велике значення: їх необхідність зумовлюється питаннями, для правильного вирішення котрих потрібен спеціальний досвід. Наприклад, коли вирішується справа про виховання дитини одним із батьків, які не живуть разом, суд залучає до справи районний відділ освіти і доручає йому дати висновок про умови життя сторін.

Висновки органів державного управління схожі з висновками експертів, але суттєво відрізняються від них. Висновки експертів — це думки спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями в галузі науки, техніки, культури тощо. Висновки органів управління — це акти органів управління, які видаються у зв’язку з виконанням покладених на них завдань по керівництву в галузі народного господарства. Висновки експертів повинні стосуватися тільки фактичного боку справи, а висновки органів державного управління стосуються також правового.

Органи державної влади можуть брати участь у справах, які пов’язані з відповідною галуззю народного господарства і якщо це передбачено законом. Таке право мають органи опіки й піклування, житлово-комунальні організації, фінансові установи місцевої державної адміністрації, Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Міністерство охорони довкілля та ін.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, що можуть звертатися до суду із заявою для захисту прав і свобод інших осіб, віднесені до осіб, які беруть участь у справі. Тому вони користуються правами та обов’язками, передбаченими ст. 99 ЦПК України. Але, на відміну від сторін та третіх осіб, вони не можуть розпоряджатися матеріальною стороною справи (укладати мирову угоду, змінювати предмет спору, на них не поширюється судове рішення). Водночас у них є право на оскарження рішення чи ухвали, брати участь у засіданнях суду апеляційної інстанції.

Отже, статус органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які захищають права інших осіб, не збігається зі статусом інших суб’єктів цивільного процесу.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Методичні вказівки до дисципліни Цивільне процесуальне право України процесу2011. 2011

Еще по теме Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб:

  1. Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб