<<
>>

Права і обов'язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання місцевих бюджетів

Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні

Поняття бюджетних прав органів місцевого самоврядування

сукупність прав і обов’язків місцевих органів влади, їх постійних комісій, державних адміністрацій, фінансових та інших відділів і управлінь виконкомів у галузі бюджету, тобто органів з утворення фондів грошових засобів адміністративно- територіальних одиниць й їх використання на фінансування господарської та суспільно-культурної діяльності, яка здійснюється місцевими радами, а також зі складання, розгляду та затвердження звітів про їх виконання

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУ

Органи місцевого самоврядування Права і обов’язки

Права

Місцеві органи • приймати власний бюджет

• формування дохідної частини бюджету

• проведення видаткової політики

• на резервний фонд та оборотну касову готівку

Обласні та районні органи місцевої влади складання зведених бюджетів
Сільські, селищні та міські ради введення місцевих податків і зборів затверджувати нормативи відрахувань до бюджетів тощо

Обов’язки

Місцеві органи • складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету;

• щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;

• підготовка й подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних та обласних бюджетів;

• забезпечення надходження загальнодержавних податків і зборів та мають право частину з цих надходжень залишати у своїх бюджетах у межах, встановлених вищим органом влади відповідним рішенням про бюджет на поточний бюджетний період;

• передача з місцевого до Державного бюджету частини надлишку доходів над видатками у випадках, коли доходи від закріплених за місцевим бюджетом загальнодержавних податків і зборів перевищують його мінімальний розмір

Процес виконання місцевого бюджету

Касове виконання місцевого бюджету діяльність, пов’язана із зарахуванням коштів до місцевого бюджету, їх зберіганням, витрачанням на передбачені в бюджеті цілі, а також обліком їх наявності та звітністю про їх використання 1 \ /

СТАДІЇ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ

1. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису.

2.

Затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів

3. Взяття бюджетних зобов’язань.

4. Отримання товарів, робіт і послуг.

5. Здійснення платежів.

6. Використання товарів, робіт і послуг на виконання бюджетних програм.

Системи виконання місцевих бюджетів

6.3.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Права і обов'язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання місцевих бюджетів:

 1. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 2. § 3. Центральніоргани виконавчої влади
 3. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 4. Права і обов'язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання місцевих бюджетів
 5. Питання для перевірки знань
 6. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.06.2001 № 2542-III (Витяг) НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 7. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 8. ЗАКОН УКРАЇНИ Про столицю України — місто-герой Київ від 15.01.1999 № 401-XIV
 9. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 10. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
 11. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 12. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 13. 2.2. Методи адміністративної діяльності стосовно функціонування системи електронних закупівель в Україні
 14. Загальносоціальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 15. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу прокуратури України
 16. Зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового статусу прокуратури