>>

М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

У навчальному посібнику висвітлюються основні складові та засади організації місцевих фінансів. Детально характеризуються місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади, їх доходи, видатки, фінансове вирівнювання та бюджетний процес на місцевому рівні. Наведено організацію фінансової діяльності підприємств місцевого господарства України та розглянуто світовий досвід. Логічна і систематизована схематична структура викладеного матеріалу полегшить його розуміння та взаємозв’язок, допоможе активно засвоїти матеріал усього курсу та перевірити ґрунтовність наявних знань. Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти четвертого рівня акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

| >>
ТЕМА 1 СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
ТЕМА 2 МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЁАДИ
ТЕМА 3 ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ТЕМА 4 СИСТЕМА ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ТЕМА 5 ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТА БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТЕМА 6 БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
ТЕМА 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА
ТЕМА 8 ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТЕМА 9 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
ТЕМА 10 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
ТЕМА 11 УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ
ТЕМА 12 СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
ДОДАТКИ

Книги и учебники по дисциплине Державні і муніципальні фінанси в Україні:

  1. Конспект лекций по дисциплине «Государственные финансы» ДИТМ, 2003 - 2003 год