<<
>>

Резюме

Регіональна економіка покликана забезпечувати раціональне використання ресурсного потенціалу і на цих засадах розв’язувати соціально-економічні проблеми населення.

Головна мета державної регіональної політики — найповніше забезпечення використання їхнього ресурсного потенціалу через оптимальне поєднання інтересів держави і кожного регіону.

Регіональна політика держави охоплює такі напрями, як економічній, соціальний, демографічний, екологічний та науково-технічний.

Найважливішим серед цих напрямів є економічний. Завдання регіональної політики держави полягає у забезпеченні комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням наявних трудових ресурсів, науково-технічного потенціалу та можливостей їх ефективного використання.

Соціальний напрям означає, що держава сприятиме прискореному розвитку соціальної та виробничої інфраструктури у регіонах із низьким рівнем соціального забезпечення (передусім у сільській місцевості).

Отже, об’єктами державної регіональної політики є галузі господарського комплексу регіону, соціальна інфраструктура, природне середовище, населення і трудові ресурси. Держава провадить регіональне управління не тільки переліченими об’ єктами, а й усіма адміністративно-територіальними одиницями, які входять до складу регіону.

Державне регулювання розвитку регіонів забезпечують запровадженням відповідних пріоритетів, тобто наданням переваги на конкретному етапі розвиткові окремих галузей, видів діяльності, форм господарювання конкретних регіонів. Залежно від поставлених цілей та рівнів управління пріоритети можна визначати як на державному, так і на місцевих рівнях.

При цьому, значну увагу слід приділяти фінансовій автономії як базі самоврядування територіальних колективів, самостійності всіх рівнів місцевої влади при виконанні покладених на них функцій. Фінансова автономія являє собою основну форму реалізації принципів місцевого самоврядування.

Фінансова політика — це система принципів та процедур організації різноманітних видів фінансової діяльності на місцевому чи регіональному рівнях з боку органів місцевої влади задля до-

сягнення цілей та завдань, на розв’язання яких спрямовуються відповідні фінансові ресурси.

Основними елементами місцевої фінансової політики є: визначення головних цілей, конкретизація перспективних та поточних завдань, які необхідно розв’язати, розробка методів, засобів та конкретних форм організації відносин, за допомогою яких можна досягти поставлених цілей, оптимально поєднати розв’язання поточних і перспективних завдань, підбір і розстановка кадрів, які здатні організувати розв’язання поставлених завдань.

Програма економічного і соціального розвитку регіону (індикативний план) складається з двох частин: концептуальної системи та системи показників. План розробляється на основі Державної концепції науково-технічного розвитку України.

Програма економічного і соціального розвитку регіону має відображати насамперед науково-технічні та інноваційні пріоритети держави, з огляду на прогнозування стратегії науково- технічної та інноваційної політики, їх моделювання та вибір пріоритетних напрямів розвитку науки і технологій.

10.1.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Резюме:

 1. Д. Резюме
 2. г) Резюме
 3. Резюме
 4. Резюме
 5. Резюме
 6. Резюме
 7. СОСТАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ
 8. СТАНДАРТНАЯ ФОРМА РЕЗЮМЕ
 9. 8.2. Резюме
 10. Личное резюме.
 11. Тема. Документы, требующиеся при поступлении на работу. Резюме и его виды. Сопроводительное письмо.
 12. Образцы резюме
 13. Социологическое резюме.
 14. Типовые информационные блоки текста резюме
 15. Краткий обзор (РЕЗЮМЕ) проекта
 16. 2. Резюме ( 2- 3 страницы )
 17. 1. Резюме проекта
 18. Техники слушания (резюме, фокус-анализ)
 19. Промежуточное резюме