<<
>>

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:

■S специфічні ознаки, що притаманні фінансам підприємств комунального господарства;

S які напрями діяльності охоплюють підприємства комунального господарства;

■S схему фінансових взаємовідносин між суб ’єктами комунального господарства;

■S специфіку формування доходів і витрат на підприємствах комунального господарства;

а також уміти:

• обґрунтувати встановлений рівень тарифів з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та послуг із

централізованого опалення і постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення;

• характеризувати специфіку фінансових відносин на підприємствах комунального господарства;

• визначати собівартість продукції на підприємствах комунального господарства;

• пояснювати значення та роль підприємств комунального господарства у забезпеченні розвитку регіонів.

Фінанси комунального господарства є складовою частиною фінансів місцевого господарства, але підприємствам цієї сфери притаманні певні специфічні ознаки, що випливають з особливостей господарювання. Важливість виділення підприємств комунального господарства зумовлена роллю цих підприємств у житті наших громадян. Метою діяльності таких підприємств є безпосереднє забезпечення гарантованих Конституцією прав на безпечне, зручне та комфортне середовище проживання людини. Вони виконують найнеобхідніші базові — матеріальні функції, що характеризують рівень життєдіяльності територіальної громади адміністративно-територіальної одиниці.

Підприємства комунального господарства за формою власності можуть існувати як підприємства комунальної, колективної та приватної форми власності. За сучасних умов у комунальному господарстві переважають підприємства комунальної форми власності, особливість якої полягає у тому, що власниками цих підприємств є територіальні громади, які через свої місцеві органи влади управляють даними підприємствами. Рішення про банкрутство таких підприємств можуть прийматися виключно місцевими радами.

Частина підприємств комунального господарства забезпечує реалізацію повноважень місцевого самоврядування і тому функціонують на принципах госпрозрахунку, чисто теоретично забезпечуючи формування прибутку на рівні визначеному власником (радою), діяльність іншої частини частково фінансується за рахунок місцевих бюджетів. При цьому вони мають можливість надавати платні послуги іншим замовникам (де рентабельність не має регулюватися), також є підприємства, що функціонують виключно на принципах самоокупності і не отримують кошти з бюджету.

Основні статті доходів комунальних підприємств є такі: надходження виручки від реалізації продукції та наданих послуг, асигнування із бюджету на виконання повноважень місцевого самоврядування, може надаватися компенсація на покриття різниці в тарифах у вигляді дотації.

Частиною комунального господарства є житлово-комунальне господарство. Правила обліку і калькулювання собівартості робіт і послуг застосовуються на підприємствах житлово-комунального господарства незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарювання. В той же час, планування собівартості має свої особливості в таких підгалузях житлово- комунального господарства, як водопровідно-каналізаційне, теплопостачальне.

У ринкових умовах господарювання підприємства комунального господарства здійснюють свою виробничо-господарську діяльність самостійно, тому зростає важливість планування доходів і витрат для забезпечення їх стійкого фінансового стану. Фінансове планування дає змогу оцінити забезпеченість фінансовими ресурсами виробничо-господарської діяльності підприємств, та спрогнозувати умови, за яких буде забезпечена їх платоспроможність та фінансова стійкість.

8.1.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ::

 1. 11. Задержки сдачи материала и превышение его объема
 2. 16. В любом состоянии материи заложено, если можно так выразиться, агрессивное начал
 3. Темы 1, 2. «Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль»
 4. Темы 3, 4. «Официально-деловой стиль. Публицистический стиль»
 5. Тема 5. «Разговорный стиль»
 6. Тема 4. Бытие и его основные формы. Материя, движение, пространство и время.
 7. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 8. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 9. Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:
 10. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 11. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 12. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 13. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 14. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ: