<<
>>

Література для поглибленого вивчення

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р.

2. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: Закон України від 14 травня 1992 р.

3. Місцеві фінанси : підручник / За ред. О. П. Кириленко. — К. : Знання, 2006. — 677 с.

4. Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта. [та ін.]. — К. : КНЕУ, 2008. — 265 с.

5. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник. — К. : КНЕУ, 2000. — 412 с.

6. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник. — К. : Центр навчальної літератури, 2008. — 566 с.

7. Шморгун Н.П., Головко І. В. Фінансовий аналіз : навч. посібник. — К. : ЦНЛ, 2006. — 528 с. — С. 88.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Література для поглибленого вивчення:

  1. ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  2. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
  3. Література для поглибленого вивчення
  4. 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету
  5. Література для поглибленого вивчення
  6. Література для поглибленого вивчення
  7. Література для поглибленого вивчення
  8. Література для поглибленого вивчення
  9. Література для поглибленого вивчення
  10. Література для поглибленого вивчення