<<
>>

Література для поглибленого вивчення

1. Бюджетний кодекс України. — К. : Атіка, 2002. — 80 с.

2. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 1999 р.

3. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 560 с.

4. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : навч. посіник — Тернопіль : Астон, 2004. — 140 с.

5. Петленко Ю. В., Рожко О. Д. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 «Фінанси» (усіх форм навч.). — К. : Кондор, 2003. — 282 с.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Література для поглибленого вивчення:

 1. ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 3. Література для поглибленого вивчення
 4. 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. Література для поглибленого вивчення
 12. Література для поглибленого вивчення
 13. Література для поглибленого вивчення
 14. Література для поглибленого вивчення
 15. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 16. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)