<<
>>

Література для поглибленого вивчення

1. Бюджетний кодекс України // відомості Верховної Ради України, № 2456-VI від 08.07.2010 року (№2542-ІІІ від 21.06.2001 року) зі змінами та доповненнями.

1. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України або Офіційний вісник України.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 (1195—2001-п) «Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1729)

3. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: за- тв. Наказом Державного казначейства України від 04.11.02 р. № 205.

4. Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 4.03.02 р. № 256.

5. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань: Закон України від 01.07.2004 р.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 490 «Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджет- них трансфертів між місцевими бюджетами».

7. Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта. [та ін.]. — К. : КНЕУ, 2008. — 265 [7] с.

8. Лазепко І. М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування // Фінанси України. — 2008. — № 8. — С. 27—35.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Література для поглибленого вивчення:

 1. ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 3. Література для поглибленого вивчення
 4. 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. Література для поглибленого вивчення
 12. Література для поглибленого вивчення
 13. Література для поглибленого вивчення
 14. Література для поглибленого вивчення
 15. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 16. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)
 17. Історіографія курсу