<<
>>

Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:

S сутність, необхідність, передумови виникнення та основні теорії розвитку місцевих фінансів;

^ роль, склад, основні принципи організації та завдання місцевих фінансів у економічній системі держави;

S види та особливості фінансових взаємовідносини на місцевому рівні;

^ роль і функції органів влади загальнодержавного та місцевого значення у забезпеченні фінансових відносин на місцевому рівні;

^ роль та функції територіальної громади та місцевих органів самоврядування у системі фінансових відносин на місцевому рівні;

а також УМІТИ:

• орієнтуватись у теоретичних засадах функціонування місцевих фінансів;

• характеризувати роль та функції органів влади загальнодержавного і місцевого значення у забезпеченні фінансових відносин місцевого рівня;

• пояснювати значення та роль місцевих фінансових відносин у забезпеченні розвитку регіонів.

Відомо, що наука про «Фінанси» вивчає систему економічних відносин, які виникають у процесі розподілу та перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту й національного доходу країни через формування та використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів задля соціального й економічного розвитку суспільства.

Наука про місцеві фінанси є складовою частиною науки про «Фінанси», тому вона також вивчає певну частину економічних відносин, пов’язаних із процесами розподілу створеної вартості, але більш вузьке їх коло. Ці економічні відносини хоча й виникають на державному та місцевому рівні та пов’язані з розподілом і перерозподілом створеної вартості в країні та її регіонах, але вони обмежені компетенцією місцевих органів влади й управління з формування та використання різних фондів грошових коштів.

Наука про місцеві фінанси досліджує закони та закономірності розвитку системи економічних відносин, які виникають у процесі розподілу вартості між державою, місцевими органами самоврядування та юридичними і фізичними особами, що функціонують на тій чи тій адміністративній території країни.

Утвердження та розвиток фінансових відносин на місцевому рівні пов’язано з діяльністю суб’єктів господарювання, тому дослідження діяльності цих суб’єктів у сфері розподілу є складовою вчення про місцеві фінанси. Головними суб’єктами таких відносин в Україні є територіальна громада та органи місцевого самоврядування, крім того, в процесі розподілу створеної вартості на місцевому рівні беруть участь Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України та інші органи влади.

1.1.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення:

  1. 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету