<<
>>

Необхідність і сутність місцевих фінансів, їх становёення та розвиток

Суб’єкти фінансових відносин у сфері місцевих фінансів

• територіальна громада;

• органи місцевого самоврядування всіх рівнів;

• Верховна Рада України;

• Кабінет Міністрів України;

• Міністерство фінансів України;

• інші

Об’єкти фінансових відносин у сфері місцевих фінансів

• валовий внутрішній продукт, створений у межах адміністративно-територіальної одиниці і держави;

• частина національне багатство, що знаходиться у межах адміністративно-територіальної одиниці та належить до комунальної власності

Особливості місцевих фінансів

1.

Економічні відносини виникають як у процесі первинного, так і вторинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту, який відбувається як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.

2. Територіальна громада є власником підприємств комунальної форми власності, вона наділяє місцеві органи самоврядування правом розпоряджатися цією власністю, тому місцеві органи самоврядування мають право розподіляти та перерозподіляти вартість, яка належить цим підприємствам.

3. Суб’єктами фінансових відносин є місцеві органи влади, управління та суб’єкти господарювання, які в концентрованому вигляді відображають не тільки фінансові потреби кожної конкретної адміністративно-територіальної одиниці, а й держави. При цьому прагнення значної частини суб’єктів розподілу в найбільшій мірі задовольнити свої потреби, навіть за рахунок іншого суб’ єкта господарювання, призводить до виникнення суперечності.

4. Місцеві фінанси зумовлюють не просто взаємодію таких елементів, як місцеві бюджети, місцеві податки, кредити, пільги, збори, а й механізм специфічних багаторівневих фінансових відносин, які виникають між різними гілками державних і місцевих органів влади й управління.

5. Кожен рівень місцевих фінансів має власну сферу функціонування, і при цьому вищестоячі органи державної влади й управління та місцеві органи різних рівнів самоврядування можуть частину своїх повноважень делегувати один одному з передачею їм певних фінансових ресурсів. Тому фінансові відносини, що виникають на різних рівнях місцевого самоврядування, тісно пов’язані між собою

1.1.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Необхідність і сутність місцевих фінансів, їх становёення та розвиток:

  1. Необхідність і сутність місцевих фінансів, їх становёення та розвиток