<<
>>

Соціально-економічний стан місцевих фінансів в Україні

ЗМІСТ

табл/рис. Табл. 1

Табл. 2 Табл. 3 Табл. 4

Табл. 5

Табл. 6

Табл. 7

Табл. 8 Табл. 9 Табл. 10

Табл. 11

Табл. 12 Табл. 13 Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис.

4 Рис. 5

Назва табл/рис.

Територія і кількість наявного населення за регіонами на 1 січня 2009 р.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць за регіонами на 1 січня 2010 р.

Валовий регіональний продукт у 1996—2008 рр.

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу у 1996—2008 рр.

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту у 1996—2009 рр.

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу у 1996—2007 рр.

Прямі іноземні інвестиції в регіони України у 1996—2009 рр.

Прямі іноземні інвестиції в регіони України на одну особу у 1996—2009 рр.

Прямі інвестиції з регіонів України у 1996—2009 рр. Інвестиції в основний капітал за регіонами у 1990—

2008 рр.

Індекси інвестицій в основний капітал за регіонами у 2000—2008 рр.

Інвестиції в основний капітал на одну особу за регіонами у 1996—2008 рр.

Запозичення муніципалітетів у 2003—2009 рр.

Надходження доходів місцевих бюджетів (без між- бюджетних трансфертів) у 2005—2010 рр.

Податкові надходження до місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Надходження податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної форми власності у 2005—2010 рр.

Надходження податку з власників транспортних за-

собів у 2005—2010 рр.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34

35.

36.

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис.

15

Рис. 16

Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19 Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22 Рис. 23

Надходження плати за землю у 2005—2010 рр.

Надходження зборів за спеціальне використання природних ресурсів у 2005—2010 рр.

Надходження акцизного збору до місцевих бюджетів у 2006—2010 рр.

Надходження плати за ліцензії на певні види господарської діяльності у 2005—2010 рр.

Надходження плати за торговий патент на деякі види діяльності у 2005—2010 рр.

Надходження місцевих податків і зборів у 2005—

2010 рр.

Надходження фіксованого сільськогосподарського податку у 2005—2010 рр.

Надходження єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва у 2005—2010 рр.

Неподаткові надходження до місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Динаміка структури фактичних неподаткових надходжень до місцевих бюджетів у

2005—2009 рр.

Надходження доходів від власності та підприємницької діяльності до місцевих бюджетів у 2005—

2010 рр.

Надходження адміністративних зборів до місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Інші неподаткові надходження до місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Надходження доходів від операцій з капіталом у 2005—2010 рр.

Динаміка щомісячних податкових надходжень до місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Динаміка щомісячних надходжень доходів місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у 2005—

2010 рр.

Динаміка темпів зростання доходів місцевих бюджетів (січнь-грудень 2005—2009 рр.)

Фактичні видатки місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2005—2010 рр.

Структура фактичних видатків місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

37.

38.

39

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Рис. 24 Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27 Рис. 28 Табл. 14 Рис. 29 Рис. 30 Рис. 31

Рис 32

Рис. 33 Табл. 15

Табл. 16

Табл. 17

Табл. 18 Табл. 19 Табл. 20

Табл. 21

Соціальні видатки місцевих бюджетів (на охорону здоров’я, освіту, духовний та фізичний розвиток, соціальний захист та соціальне забезпечення) у 2005—2010 рр.

Видатки місцевих бюджетів на економічну діяльність, ЖКХ та охорону навколишнього середовища у 2005—2010 рр.

Інші видатки місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Динаміка темпів зростання видатків місцевих бюджетів (січень-грудень 2005—2009 рр.)

Стан міжбюджетних розрахунків державного бюджету з місцевими бюджетами у 2009 р.

Структура трансфертів, з державного бюджету до місцевих бюджетів у 2008—2009 рр.

Трансферти з державного бюджету до місцевих бюджетів у 2005—2009 рр.

Темп зростання трансфертів та доходів місцевих бюджетів у 2005—2009 рр.

Структура трансфертів, що передаються з державного бюджету, до місцевих бюджетів, у 2008—

2009 рр.

Власні надходження бюджетних установ у 2005—

2010 рр.

Приватизація державного житлового фонду за регіонами у 2007 р.

Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку в міських поселеннях за регіонами у 1990—2008 рр.

Кількість сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили свої житлові умови у міських поселеннях за регіонами у 1990—2008 рр.

Обладнання житлового фонду у 1995—2008 рр.

Благоустрій населених пунктів у 2000—2008 рр.

Житловий фонд за регіонами у 1990—2008 рр.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за регіонами (у % до нарахованих сум), у 2005—2010 рр.

55. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг (у % до нарахованих сум), у 2005—2010 рр. Рис. 34
56. Введення в експлуатацію житла у 2000-2010 рр. Рис. 35
57. Введення в експлуатацію житла за регіонами (сі- чень-вересень 2008—2009 років) Табл. 22
58. Номінальна і реальна заробітна плата у розрізі регіонів України у 2008—2010 рр. Табл. 23
59. Індекс споживчих цін за регіонами протягом (листопад до грудня попереднього року) у 2008— 2009 рр. Рис.
36
60. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15—70 років (січень—вересень 2008—2009 рр.) Рис. 37
61. Доходи і видатки зведеного бюджету України у 2004—2009 рр. Рис. 38
62. Темп зростання ВВП, видатків зведеного бюджету і видатків зведеного бюджету на соціально-культурну сферу у 2006—2009 рр. Рис. 39
63. Частка соціальних видатків у видатках зведеного бюджету України у 2007—2009 рр. Табл. 24
64. Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на одну особу по регіонах (до попереднього року) 2005—2010 рр. Табл. 25
65. Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на одну особу (до попереднього року) у 2005—2010 рр. Рис. 40
66. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у 2005—2009 рр. Рис. 41
67. Демографічна ситуація у 2009 р. Рис. 42
68. Доходи населення за регіонами у 2006—2008 рр. Табл. 26
69. Витрати населення за регіонами у 2006—2008 рр. Табл. 27
70. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників за регіонами у 1995—2009 рр. Табл. 28
71. Структура грошових доходів домогосподарств у 2005—2008 рр. Табл.
29
72. Економічна активність населення за регіонами у

2000—2008 рр.

Табл. 30
73. Зайнятість населення за регіонами у 2000—2008 рр. Табл. 31
74. Безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2000—2008 рр. Табл. 32

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці за Тб 33 регіонами у 2007—2009 рр. а л.

75.

76.

77.

78.

79.

75. 81.

Надходження до Державного бюджету України ад- мін. штрафів у сфері безпеки дорожнього руху, що Табл 34 накладаються уповноваженими органами (посадовими особами) станом на 20.01.10 р.

Частка доходів державного та місцевих бюджетів у Рис 43 зведеному бюджеті у 2005—2010 рр.

Частка видатків державного та місцевих бюджетів у Рис. 44 зведеному бюджеті у 2005—2010 рр.

Динаміка частки видатків соціального спрямування у структурі видатків зведеного, державного та міс- Рис. 45 цевих бюджетів України у 2005—2009 рр.

Структура трансфертів, що передаються з державного Рис. 46 бюджету до місцевих бюджетів у 2008—2009 рр.

Табл. 35

Довідка по міжбюджетних трансфертах (січень- грудень 2009 р.) станом на 28.12.2009 р.

ТЕРИТОРІЯ І КІЛЬКІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ,

НА 1 СІЧНЯ 2009 РОКУ

Кількість населення, тис. У тому числі Відсоток міського населення Щільність населення, 2 осіб на 1 км2
Назва адміністративно- територіальної одиниці Територія1 тис. км2 міське сільське
Україна 603,5 46 143,7 31 587,2 14 556,5 68,5 76
АРК

Області

26,1 1967,3 1237,7 729,6 62,9 75
Вінницька 26,5 1660,0 812,6 847,4 49,0 63
Волинська 20,1 1036,2 532,7 503,5 51,4 52
Дніпропетровська 31,9 3374,2 2816,1 558,1 83,5 106
Донецька 26,5 4500,5 4072,1 428,4 90,5 170
Житомирська 29,8 1294,2 744,2 550,0 57,5 43
Закарпатська 12,8 1243,4 461,9 781,5 37,1 97
Запорізька 27,2 1821,3 1397,1 424,2 76,7 67
Івано-Франківська 13,9 1381,1 594,8 786,3 43,1 99
Київська 28,1 1727,9 1049,8 678,1 60,8 61
Кіровоградська 24,6 1027,0 631,7 395,3 61,5 42
Луганська 26,7 2331,8 2019,6 312,2 86,6 87
Львівська 21,8 2552,9 1547,2 1005,7 60,6 117
Миколаївська 24,6 1195,8 808,9 386,9 67,6 49
Одеська 33,3 2392,2 1592,3 799,9 66,6 72
Полтавська 28,8 1511,4 916,1 595,3 60,6 52
Рівненська 20,1 1151,0 548,6 602,4 47,7 57
Сумська 23,8 1184,0 792,4 391,6 66,9 50
Тернопільська 13,8 1093,3 474,1 619,2 43,4 79
Харківська 31,4 2782,4 2221,5 560,9 79,8 89
Херсонська 28,5 1199,2 672,0 427,2 61,1 39
Хмельницька 20,6 1341,4 723,8 617,6 54,0 65
Черкаська 20,9 1304,2 726,7 577,5 55,7 62
Чернівецька 8,1 904,1 377,2 526,9 41,7 112
Чернігівська

Міста

31,9 1121,3 693,6 427,7 61,9 35
Київ 0,8 2765,5 2765,5 X 100,0 3457
Севастополь2 0,9 380,1 357,0 23,1 93,9 422

1 За даними Державного комітету України із земельних ресурсів.

2 Включаючи м. Інкерман, смт Кача і сільські ради, підпорядковані міській раді.

КІЛЬКІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ЗА РЕГІОНАМИ, НА 1 СІЧНЯ 2010 РОКУ

Міста Райониу містах Селища міського типу Сільські населені пункти
Назва адміністративно- територіальної одиниці Райони усього у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення
Україна 490 459 179 118 885 28 471
АРК

Області

14 16 11 3 56 949
Вінницька 27 18 6 3 29 1466
Волинська 16 11 4 22 1054
Дніпропетровська 22 20 13 18 46 1435
Донецька 18 52 28 21 131 1118
Житомирська 23 11 5 2 43 1613
Закарпатська 13 11 5 19 579
Запорізька 20 14 5 7 22 915
Івано-Франківська 14 15 5 24 765
Київська 25 26 12 30 1127
Кіровоградська 21 12 4 2 27 1003
Луганська 18 37 14 4 109 783
Львівська 20 44 9 6 34 1850
Миколаївська 19 9 5 4 17 894
Одеська 26 19 7 8 33 1127
Полтавська 25 15 5 5 21 1815
Рівненська 16 11 4 16 1000
Сумська 18 15 7 2 20 1466
Тернопільська 17 18 1 17 1023
Харківська 27 17 7 9 61 1681
Херсонська 18 9 3 3 31 658
Хмельницька 20 13 6 24 1414
Черкаська 20 16 6 2 15 824
Чернівецька 11 11 2 3 8 398
Чернігівська

Міста

22 16 3 2 29 1485
Київ 1 1 10
Севастополь[8] 2 1 4 1 29

510

ВАЛОВШІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУ КТ у 1996—2008 рр.

(у фактичних цінах млн грн)

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Україна 69 287 137 993 183 296 204 342 24 4497 345 113 441 452 544 153 72 0731 948 056
АРК

Області

2161 4085 5492 6033 7309 9901 12 848 16 044 20874 27 365
Вінницька 2140 3802 5008 5319 6167 8123 10 207 12 414 15 381 20 094
Волинська 1012 2195 2872 3112 3512 4994 6553 7687 10 072 12 784
Дніпропетровська 6536 13 163 16 340 18 059 21 311 30 040 41 227 52 347 71 173 104 687
Донецька 8499 17 278 22 863 25 285 30316 45 617 58 044 72 361 92 093 117 646
Житомирська 1768 2835 3173 3549 4201 5947 7430 8784 11 127 15 008
Закарпатська 932 2151 2781 3211 4016 5297 6700 8185 10 508 13 208
Запорізька 3767 7568 7968 8629 10 177 15 255 19 968 24 787 33 158 42 445
Івано-Франківська 1483 3117 3901 4518 5544 7311 9622 11316 13 916 17 883
Київська 3015 5926 6439 6868 8129 11 883 15 362 19 188 26 221 35 687
Кіровоградська 1302 2159 3174 3399 4023 5594 6877 8187 9989 13 961
Луганська 3464 6403 7451 8570 9954 14 672 19 716 24 159 32 280 42 985
Львівська 3016 5850 7305 8578 10 547 13 992 17 192 21486 27 987 35 534
Миколаївська 1737 3314 4353 4702 5337 7934 9553 11876 14 767 19410
Одеська 3533 7072 9525 10 788 12 792 17 029 20 762 24 898 33 116 46 994
Полтавська 2974 5712 6638 7811 8853 13 983 18 099 22 179 28 355 34 118
Рівненська 1397 2513 3186 3467 4053 5599 7263 8924 11 180 14 074
Сумська 1897 3495 4121 4384 4822 6275 8025 9566 12 341 16210
Т ернопі льська 1091 1853 2347 2631 3098 3948 5137 6452 8276 10618
Харківська 4331 8271 10 465 11 801 14 515 20 524 25 618 32 023 43 868 59 389
Херсонська 1321 2348 2999 3265 3799 5200 6469 7565 9034 13 174
Хмельницька 1854 2949 3611 3944 4698 6344 7958 9603 12 339 16 061
Черкаська 2033 3179 3590 3852 4565 6623 9014 10957 13 656 19 101
Чернівецька 841 1313 1864 2135 2539 3277 4234 5126 6672 8833
Чернігівська

Міста

1739 3073 3465 3836 4576 6181 7627 8950 11 532 14918
Київ 5103 15715 31 167 35 200 43 920 61 357 77 124 95 267 135 900 169 564
Севастополь 341 654 1198 1396 1724 2213 2823 3822 4916 6305

ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ У РОЗРАХУНКУ НА ОДНУ ОСОБУ у 1996—2008 рр.

511

(у фактичних цінах, грн)

Назва адміністративно-територіальної одиниці 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Україна 1356 2788 3766 4239 5114 7273 9372 11630 15 496 20 495
АРК

Області

986 1937 2691 2979 3633 4951 6460 8101 10 574 13 898
Вінницька 1145 2104 2812 3019 3534 4700 5966 7328 9159 12 061
Волинська 942 2077 2702 2943 3339 4771 6285 7397 9711 12 340
Дніпропетровська 1706 3562 4558 5090 6058 8609 11 909 15 239 20 868 30 918
Донецька 1646 3509 4692 5263 6385 9713 12 490 15 725 20 197 26 028
Житомирська 1199 1987 2269 2570 3074 4397 5554 6636 8485 11 545
Закарпатська 723 1677 2208 2557 3207 4238 5373 6576 8452 10 626
Запорізька 1821 3795 4114 4498 5353 8093 10 683 13 369 18 022 23 232
Івано-Франківська 1012 2142 2756 3213 3958 5238 6916 8157 10 055 12 940
Київська 1597 3255 3506 3780 4513 6652 8673 10 918 15 033 20 593
Кіровоградська 1069 1860 2790 3025 3632 5122 6394 7723 9546 13 515
Луганська 1253 2439 2900 3394 3997 5973 8131 10 085 13 628 18 338
Львівська 1095 2159 2768 3277 4049 5396 6657 8351 10 915 13 902
Миколаївська 1299 2563 3422 3739 4284 6424 7801 9769 12 227 16 175
Одеська 1371 2828 3843 4391 5245 7028 8619 10 379 13 827 19 638
Полтавська 1718 3423 4043 4825 5533 8841 11 574 14 330 18 500 22 476
Рівненська 1171 2118 2709 2963 3475 4817 6269 7724 9695 12 217
Сумська 1364 2631 3149 3401 3795 5009 6497 7848 10 249 13 622
Тернопільська 930 1605 2048 2313 2741 3516 4603 5819 7510 9688
Харківська 1410 2799 3580 4070 5045 7182 9025 11 353 15 645 21 294
Херсонська 1048 1925 2537 2797 3287 4546 5713 6744 8122 11 944
Хмельницька 1233 2028 2511 2773 3337 4549 5764 7023 9100 11 932
Черкаська 1357 2203 2545 2764 3309 4853 6681 8209 10 331 14 581
Чернівецька 893 1411 2015 2321 2771 3589 4654 5650 7369 9771
Чернігівська

Міста

1296 2407 2780 3108 3764 5163 6474 7714 10 081 13 213
Київ 1937 5965 11 944 13 456 16 697 23 130 28 780 35 210 49 795 61 592
Севастополь 843 1682 3154 3684 4557 5847 7452 10 079 12 961 16 592

ІНДЕКСІ! ФІЗИЧНОГО ОБСЯГУ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ у 1996—2009 рр.

(у порівнянних цінах, відсотків до попереднього року’)

512

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009і
Україна 90,4 104,1 113,6 105,8 110,7 112,1 102,7 107,3 107,9 102,3 84,9
АРК 89,7 100,4 108,9 103,2 112,0 108,5 104,0 106,7 109,0 106,6 89,4
Області
Вінницька 86,5 104,2 108,1 102,6 103,5 111,9 105,3 106,2 103,4 105,1 88,1
Волинська 94,7 110,5 118,4 104,2 102,6 119,0 103,7 103,5 112,1 106,1 82,4
Дніпропетровська 90,6 105,8 112,8 103,3 108,4 111,0 107,3 108,0 105,3 97,3 83,5
Донецька 93,0 105,2 111,8 102,8 112,5 110,8 97,1 108,3 104,6 97,1 80,7
Житомирська 87,2 105,9 106,4 107,5 109,4 115,6 101,1 103,6 105,1 104,2 87,7
Закарпатська 91,2 107,8 110,6 109,0 118,7 106,4 98,5 106,6 108,2 103,9 81,6
Запорізька 96,3 104,8 110,1 102,2 111,4 115,6 104,6 106,1 108,5 101,3 76,3
Івано-Франківська 84,2 105,2 107,9 110,9 114,4 107,6 105,9 102,5 100,8 97,5 87,4
Київська 92,4 105,8 103,6 106,2 109,4 109,8 107,3 108,8 105,9 104,4 88,1
Кіровоградська 81,8 110,5 120,9 104,6 101,9 118,9 102,4 105,1 97,9 113,7 86,7
Луганська 87,2 105,3 118,9 106,1 109,2 108,2 100,3 104,3 105,2 98,9 83,3
Львівська 93,0 103,7 111,1 111,2 112,1 105,2 98,1 108,3 105,8 100,7 87,2

Попередні дані.

513

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Миколаївська 86,1 101,5 119,3 105,5 104,2 118,1 100,1 107,1 99,5 106,9 91,1
Одеська 82,9 96,9 112,3 109,3 109,1 108,1 99,6 103,5 106,3 111,9 86,9
Полтавська 88,7 93,3 116,3 117,1 105,0 116,7 99,2 108,2 105,8 94,9 84,9
Рівненська 93,3 102,1 109,4 105,6 109,5 113,1 102,1 106,9 104,5 99,5 82,7
Сумська 91,0 104,5 108,9 103,1 102,8 105,9 104,4 103,4 103,4 103,6 86,7
Т ернопільська 89,2 104,9 108,2 108,5 109,2 106,4 102,5 110,3 108,3 105,1 92,8
Харківська 90,5 103,1 117,9 105,9 113,7 112,2 104,8 107,5 107,2 102,1 83,3
Херсонська 87,9 103,9 118,0 101,3 107,9 111,2 99,2 104,0 100,4 109,8 91,5
Хмельницька 89,8 102,5 112,3 106,6 108,7 112,7 103,9 104,2 104,0 99,9 88,1
Черкаська 86,2 101,5 106,6 103,2 109,8 116,9 107,0 105,6 106,5 114,9 83,9
Чернівецька 88,3 105,8 113,4 108,1 109,4 109,3 101,5 105,5 108,3 105,4 87,1
Чернігівська 91,7 106,0 110,5 104,4 107,9 110,0 100,1 103,4 106,5 102,3 88,1
Міста
Київ 97,1 107,7 121,4 106,4 116,1 116,8 105,8 110,7 119,7 104,4 86,5
Севастополь 89,2 103,0 116,6 108,9 112,5 107,0 100,9 116,3 106,6 106,9 86,5

ІНДЕКСІ! ФІЗИЧНОГО ОБСЯГУ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ У РОЗРАХУНКУ

НА ОДНУ ОСОБУ у 1996—2007 рр.

(у порівнянних цінах, відсотків до попереднього року’)

514

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Україна 91,2 104,9 115,6 106,9 111,7 113,0 103,5 108,1 108,6
АРК 90,6 101,2 112,6 103,9 112,8 109,2 104,6 107,2 109,3
Області
Вінницька 87,1 105,1 109,7 103,7 104,5 113,0 106,4 107,3 104,4
Волинська 94,9 111,1 117,7 104,8 103,1 119,5 104,1 103,9 112,3
Дніпропетровська 91,5 106,8 116,3 104,4 109,3 111,9 108,2 108,8 106,1
Донецька 94,3 106,5 113,0 104,3 113,8 112,0 98,2 109,4 105,5
Житомирська 87,8 106,8 108,5 108,9 110,5 116,8 102,2 104,7 106,1
Закарпатська 91,2 108,1 112,7 109,3 119,0 106,6 98,7 106,8 108,3
Запорізька 97,2 105,8 113,4 103,2 112,4 116,6 105,5 106,9 109,3
Івано-Франківська 84,1 105,4 110,9 111,6 114,9 108,0 106,2 102,8 101,0
Київська 93,2 106,9 102,8 107,3 110,3 110,7 108,3 109,6 106,7
Кіровоградська 82,7 111,9 123,3 105,9 103,4 120,7 104,0 106,7 99,1
Луганська 88,5 106,6 121,5 108,0 110,8 109,6 101,6 105,6 106,4
Львівська 93,4 104,2 114,1 112,1 112,7 105,7 98,5 108,8 106,1

515

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Миколаївська 86,7 102,4 121,3 106,7 105,2 119,2 100,9 107,9 100,2
Одеська 83,6 97,6 113,3 110,3 109,9 108,9 100,2 103,9 106,2
Полтавська 89,4 94,2 118,2 118,8 106,2 118,1 100,3 109,3 106,9
Рівненська 93,4 102,4 110,3 106,1 109,9 113,5 102,4 107,2 104,7
Сумська 92,0 106,0 110,5 104,7 104,2 107,4 105,8 104,7 104,7
Тернопільська 89,3 105,4 109,0 109,3 109,9 107,1 103,1 111,0 109,0
Харківська 91,5 104,1 119,2 106,8 114,6 112,9 105,5 108,2 107,9
Херсонська 88,3 105,0 121,7 102,6 109,0 112,3 100,2 105,0 101,3
Хмельницька 90,3 103,4 113,6 107,8 109,8 113,8 104,9 105,2 104,9
Черкаська 86,9 102,5 109,0 104,4 110,9 118,2 108,2 106,8 107,5
Чернівецька 88,4 106,1 114,1 108,7 109,8 109,7 101,8 105,8 108,6
Чернігівська 92,8 107,5 113,1 105,5 109,5 111,8 101,7 105,0 108,1
Міста
Київ 97,4 107,5 122,5 106,1 115,4 115,8 104,7 109,6 118,7
Севастополь 90,2 103,5 119,4 109,1 112,6 107,0 100,8 116,1 106,5

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В РЕГІОНИ УКРАЇНИ у 1996—2009 рр.

(на початок року: млн дол. США)

516

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1996 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Україна 896,9 5471,8 6794,4 9047,0 16 890,0 21 607,3 29 542,7 53 723,4
АРК 15,8 194,8 234,0 331,2 460,4 557,0 726,2 637,6
Області
Вінницька 5,4 47,8 60,4 65,8 79,1 108,3 152,6 161,3
Волинська 3,2 53,6 86,3 97,4 113,4 272,4 392,4 388,7
Дніпропетровська 64,0 428,2 614,4 821,0 1744,7 2361,3 2934,3 2667,3
Донецька 79,4 389,3 436,4 529,7 614,4 905,9 1355,2 1508,8
Житомирська 4,0 58,2 77,5 82,2 90,0 122,9 173,6 181,3
Закарпатська 18,0 127,7 181,6 244,3 261,3 295,0 345,3 355,8
Запорізька 14,3 366,7 453,1 486,2 548,5 606,5 761,4 835,6
Івано-Франківська 18,0 69,9 96,0 120,9 136,7 183,5 385,2 480,8
Київська 32,4 423,1 471,9 522,2 642,0 871,4 1083,6 1301,2
Кіровоградська 6,8 38,0 58,5 107,2 51,1 52,3 55,3 63,0
Луганська 22,7 51,6 57,5 146,2 268,7 284,3 309,1 336,1
Львівська 43,6 220,1 304,9 358,2 426,9 515,0 771,5 930,7
Миколаївська 6,3 64,3 174,9 75,8 123,7 113,0 136,8 151,8
Одеська 77,3 291,2 380,0 517,8 599,3 718,7 880,8 991,5

517

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1996 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Полтавська 13,6 152,7 176,7 210,1 279,1 315,8 367,9 511,5
Рівненська 3,4 51,1 54,1 71,1 77,3 112,6 233,1 272,1
Сумська 16,9 128,3 141,0 135,0 165,5 156,7 180,5 159,1
Тернопільська 9,1 26,9 28,7 37,2 39,3 45,0 51,0 58,7
Харківська 8,2 164,6 272,9 387,6 485,6 983,6 1278,7 1599,4
Херсонська 2,1 55,2 64,5 75,0 91,3 109,7 156,2 171,4
Хмельницька 7,0 28,5 46,6 66,5 77,3 92,2 129,0 137,3
Черкаська 28,2 83,3 97,8 99,1 99,1 116,3 175,0 177,2
Чернівецька 4,2 16,6 20,2 28,4 28,4 36,8 51,2 60,1
Чернігівська 12,1 61,3 76,0 98,2 98,2 81,5 86,6 94,4
Міста
Київ 365,9 1863,3 2104,6 3928,8 3929,8 5881,9 9681,7 13 321,5
Севастополь 1,0 15,5 23,9 92,7 92,7 126,3 147,2 141,8
Нерозподілені за регіонами обсяги інвестицій1 388,1 5266,2 5561,4 6541,3 8027,4

Обсяги прямих інвестицій, отриманих на підставі даних НБУ та ФДМУ (щодо різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна, тощо, необлікованої у статистичній звітності окремих підприємств).

(на початок року; млн дол. США)

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1996 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Україна 17,5 114,0 142,6 191,4 359,9 463,6 637,7 775,3
АРК 7,2 96,7 116,8 166,3 232,5 292,6 369,5 325,2
Області
Вінницька 2,9 27,3 34,8 38,2 46,4 64,2 91,2 97,2
Волинська 3,0 50,8 82,3 93,3 109,1 262,8 379,3 376,1
Дніпропетровська 16,6 120,9 174,8 235,5 504,5 688,1 861,2 788,5
Донецька 15,2 81,3 92,2 113,1 132,6 197,4 298,1 334,8
Житомирська 2,7 42,1 56,6 60,7 67,3 92,8 132,3 139,4
Закарпатська 14,1 102,0 145,3 195,9 210,0 237,6 278,4 286,9
Запорізька 6,9 191,4 238,4 258,1 293,6 327,3 414,0 457,6
Івано-Франківська 12,4 49,8 68,7 86,8 98,4 132,5 278,8 348,6
Київська 17,1 233,8 262,9 293,3 363,6 497,4 623,3 753,5
Кіровоградська 5,6 34,1 53,1 98,8 47,8 49,6 53,2 61,4
Луганська 8,1 20,5 23,1 59,6 111,0 118,9 130,7 143,7
Львівська 15,9 84,8 117,9 139,1 166,5 201,6 303,1 366,7
Миколаївська 4,7 51,2 140,5 61,4 101,1 93,0 113,3 126,6
Одеська 30,3 119,2 156,5 214,7 249,9 301,0 369,4 416,2
Полтавська 7,8 94,9 111,0 133,5 179,4 205,1 241,2 338,6
Рівненська 2,9 43,7 46,4 61,2 66,7 97,6 202,4 236,5
Сумська 12,1 99,8 111,1 107,9 134,2 128,8 150,2 133,9
Тернопільська 7,8 23,7 25,4 33,2 35,3 40,7 46,4 53,7
Харківська 2,7 57,1 95,4 136,4 172,0 350,7 458,6 576,7
Херсонська 1,7 47,4 55,9 65,7 80,8 97,9 140,6 155,6
Хмельницька 4,6 20,1 33,2 47,8 56,1 67,6 95,6 102,3
Черкаська 18,7 30,0 71,1 89,8 73,7 87,4 132,8 135,7
Чернівецька 4,4 18,1 22,1 26,9 31,3 40,7 56,8 66,7
Чернігівська 8,9 50,0 63,0 80,6 83,9 70,8 76,3 84,3
Міста
Київ 140,1 724,5 812,9 1489,4 1489,4 2207,6 3601,9 4912,8
Севастополь 2,6 41,1 63,3 246,1 246,1 334,8 390,1 375,4

Таблиця 9

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ З РЕГІОНІВ УКРАЇНИ1 у 1996—2009 рр.

(на початок року, млн дол. США)

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1996 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Україна 84,1 144,3 166,0 198,6 219,5 243,3 6196,6 6198,6
АРК

Області

0,6 0,7 0,7 0,1 0,2 0,2 0,3
Вінницька 17,6 0,1 0,2 0,2
Волинська
Дніпропетровська 3,1 4,1 4,4 4,0 21,6 22,1 88,7 78,9
Донецька 2,4 4,0 6,0 8,0 9,5 8,1 5335,1 5344,3
Житомирська
Закарпатська
Запорізька 0,1 2,2 2,3 2,2 2,4 2,5 8,7 14,4
Івано-Франківська 5,1 0,0
Київська 0,0 0,0 2,5 2,0
Кіровоградська 0,1 0,1
Луганська 0,6 2,1 2,3 2,7 2,5 1,6 1,7 1,7
Львівська 3,8 0,5 0,6 1,4 0,8 0,9 0,9 0,8
Миколаївська 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Одеська 3,2 40,8 36,5 36,6 36,2 39,9 35,7 37,2
Полтавська 3,5 0,1 0,7 0,8 1,8 1,9 2,3 2,7
Рівненська
Сумська 2,9 3,4 2,9
Тернопільська
Харківська 44,1 52,2 55,4 59,3 65,6 63,9 9,8
Херсонська 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Хмельницька 0,0
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Міста
Київ 50,8 8,1 19,4 44,7 43,7 75,6 186,6 235,8
Севастополь Нерозподілені за
регіонами обсяги інвестицій 442,4 442,4

Частина інформації конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

520

(у фактичних цінах)

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
мли крб. млрд крб. мли гри.
Україна 31 114 937 816 23 629 32 573 37 178 51 011 75 714 93 096 125 254 188 486 233 081
АРК 1411 25 321 784 1208 1483 1913 2740 3375 4684 7007 8655
Області
Вінницька 912 26 203 365 555 635 857 1155 1693 2494 4136 4752
Волинська 507 11 502 278 530 623 727 1064 1186 1839 2867 3489
Дніпропетровська 2594 104 605 2252 2798 2919 4246 5906 7792 10 737 14 874 18 063
Донецька 2970 117 774 2901 3711 3825 4846 7239 9598 11 728 16 898 22 136
Житомирська 968 27 769 256 327 539 609 854 1135 1546 2442 3646
Закарпатська 501 8434 332 519 592 1021 1113 1115 2019 2642 3303
Запорізька 1521 47 428 1190 1306 1529 2150 2745 3299 3896 6407 7459
Івано-Франківська 689 37 049 605 851 954 1130 1589 1683 2620 4006 5950
Київська 1375 45 311 947 1323 1657 2918 3547 4519 7032 12 658 16 921
Кіровоградська 870 16 575 271 417 507 699 1357 1285 1777 2482 3048

521

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
мли крб. млрд крб. мли гри.
Луганська 1768 52 244 1030 1270 1392 1901 2941 4363 5538 9754 9000
Львівська 1264 36 555 1061 1357 1807 2559 3634 4682 5875 8287 10 799
Миколаївська 921 25 397 460 749 1037 1312 1963 2534 3118 3699 4333
Одеська 1538 39 105 1348 2471 2609 3309 5137 5154 7339 10 500 12 484
Полтавська 1177 44 181 1438 1413 1831 2158 2887 3709 4760 6672 8840
Рівненська 763 18 476 365 584 702 1078 1937 1184 2144 2924 3672
Сумська 947 21 131 597 981 966 931 1102 1441 1508 2435 3015
Т ернопі льська 559 14 509 199 274 319 456 632 890 1214 1979 2843
Харківська 1908 42 149 1373 1955 2468 3554 5055 5775 7957 12 051 11 819
Херсонська 818 16 700 282 401 394 549 886 1077 1503 2322 3929
Хмельницька 876 25 701 455 568 727 901 1745 1461 2075 3135 4849
Черкаська 897 24 861 330 431 582 967 2408 2046 3304 4236 5128
Чернівецька 416 9715 141 240 326 520 656 755 1451 2332 3733
Чернігівська 837 21 544 431 552 587 825 1140 1333 1520 2422 3053
Міста
Київ 1952 71 738 3809 5639 5906 8481 13 859 19 468 24 858 38 230 46 574
Севастополь 155 5839 129 143 262 394 423 544 718 1089 1588

522

(відсотків)

Назва

адміністративно-

територіальної

одиниці

1990=100 До попереднього року
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Україна 25,2 33,1 43,5 55,7 56,8 67,6 87,7 85,4 114,4 108,9 131,3 128,0 101,9 119,0 129,8 97,4
АРК 17,2 27,1 33,5 41,4 41,8 50,9 64,8 62,3 93,8 116,4 123,6 123,5 100,9 121,7 127,4 96,2
Області
Вінницька 15,5 22,3 28,6 33,6 40,7 52,7 74,5 68,8 109,9 109,2 128,3 117,6 121,1 129,5 141,4 92,3
Волинська 17,8 33,3 37,1 47,1 43,3 59,7 79,3 76,1 95,4 112,2 111,4 126,9 92,0 137,9 132,8 96,0
Дніпропетров

ська

24,1 25,8 35,6 43,5 47,7 59,2 71,8 70,1 123,5 100,2 138,0 122,1 109,7 124,2 121,2 98,5
Донецька 27,1 31,7 38,3 50,1 55,5 60,7 76,5 79,1 107,4 99,5 120,8 130,7 110,8 109,3 126,0 103,4
Житомирська 8,0 13,7 15,0 18,2 20,5 24,7 33,8 40,5 103,4 154,9 109,7 121,3 112,7 120,6 136,9 119,8
Закарпатська 19,1 28,2 47,3 44,1 35,8 55,4 62,2 60,3 120,1 111,0 167,7 93,2 81,1 154,8 112,2 96,9
Запорізька 23,2 25,6 34,5 38,7 38,9 40,9 59,3 53,7 101,8 111,9 134,5 112,2 100,5 105,1 145,0 90,5
Івано-

Франківська

46,0 59,0 67,1 81,7 70,8 95,9 127,6 145,8 159,7 106,7 113,7 121,7 86,6 135,4 133,1 114,3
Київська 19,7 28,1 46,3 49,6 52,1 70,4 106,7 111,0 118,2 115,6 165,2 107,2 105,1 135,1 151,6 104,0
Кіровоградська 10,0 15,8 20,9 35,9 27,8 34,8 42,0 40,8 100,6 117,3 132,0 171,9 77,4 125,2 120,8 97,1
Луганська 17,6 21,7 28,5 38,7 47,5 54,3 84,1 61,4 106,6 106,2 131,1 135,7 122,7 114,3 154,8 73,0
Львівська 32,7 46,7 63,9 79,2 85,2 94,3 116,2 117,4 127,6 126,8 136,7 123,9 107,6 110,7 123,2 101,0

523

Назва

адміністративно-

територіальної

одиниці

1990=100 До попереднього року
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Миколаївська 16,0 30,7 37,0 48,3 51,3 55,7 57,2 53,8 111,6 135,3 120,5 130,6 106,2 108,5 102,7 94,0
Одеська 28,0 43,4 52,8 71,7 58,7 72,8 89,7 82,3 140,4 101,1 121,6 135,8 81,9 124,1 123,2 91,7
Полтавська 46,4 48,7 54,2 63,0 66,7 75,5 91,2 96,3 104,6 123,7 111,1 116,2 105,8 113,2 120,8 105,6
Рівненська 16,1 25,1 36,6 57,1 29,5 48,2 56,3 56,2 82,6 115,1 145,5 156,0 51,7 163,4 116,9 99,9
Сумська 28,5 37,7 34,4 35,0 38,6 35,8 49,6 49,3 117,5 94,5 91,2 101,8 110,3 92,7 138,6 99,3
Т ернопі льська 12,7 16,5 22,7 27,1 31,6 37,9 52,6 60,5 79,0 111,1 137,4 119,5 116,5 119,8 138,9 115,0
Харківська 25,9 38,5 52,8 66,1 63,0 77,7 102,7 78,5 138,0 120,5 137,0 125,2 95,3 123,4 132,2 76,4
Херсонська 10,8 12,4 16,5 23,1 23,7 29,2 38,7 51,4 120,7 93,0 132,9 140,0 102,4 123,3 132,6 132,8
Хмельницька 15,9 21,0 25,2 41,3 29,0 36,4 47,5 56,7 95,5 121,0 119,7 163,9 70,2 125,4 130,5 119,4
Черкаська 14,9 21,9 34,7 77,7 53,1 76,6 85,4 80,6 89,0 129,9 158,5 224,0 68,4 144,3 111,5 94,4
Чернівецька 9,9 19,1 29,1 31,9 29,7 49,3 65,1 81,7 103,6 130,7 152,3 109,6 93,0 166,0 132,1 125,5
Чернігівська 19,7 23,4 31,5 38,2 37,0 38,0 52,8 53,5 113,2 101,5 134,7 121,4 96,9 102,6 139,0 101,4
Міста
Київ 94,7 119,0 165,7 219,6 256,7 287,2 376,8 364,7 121,1 98,6 139,2 132,5 116,9 111,9 131,2 96,8
Севастополь 30,1 51,4 73,9 64,6 65,8 77,8 94,8 105,0 166,7 176,7 143,6 87,4 101,8 118,3 121,8 110,8

ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ НА ОДНУ ОСОБУ ЗА РЕГІОНАМИ у 1996—2008 рр.

524

(у фактичних цінах; грн)

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Україна 246,9 479,8 672,7 774,8 1070,9 1601,7 1983,9 2687,4 4068,4 5058,4
АРК

Області

151,1 376,8 600,2 735,7 955,2 1376,2 1704,1 2375,6 3565,3 4415,1
Вінницька 179.8 203.5 313.5 362.3 493.1 671.3 993.8 1478.7 2473.5 2864.2
Волинська 132.6 263.6 500.4 591.1 693.4 1019.0 1140.1 1774.6 2771.3 3375.6
Дніпропетровська 349.5 611.4 782.9 824.0 1208.2 1694.2 2253.0 3128.9 4365.1 5339.2
Донецька 321.3 591.7 765.0 798.7 1023.5 1545.6 2070.9 2555.8 3716.4 4911.7
Житомирська 219.6 180.3 234.7 390.2 445.4 631.1 848.4 1167.4 1861.2 2803.1
Закарпатська 103.0 260.1 414.5 473.1 817.1 892.7 895.9 1625.5 2129.8 2663.7
Запорізька 340.7 599.2 676.7 798.2 1131.3 1457.0 1766.1 2102.6 3483.6 4084.3
Івано-Франківська 177.9 418.7 605.8 680.1 808.3 1140.6 1212.3 1892.5 2900.4 4314.1
Київська 324.6 521.6 722.3 915.3 1625.1 1992.3 2559.6 4014.5 7281.2 9799.0
Кіровоградська 181.5 235.6 370.4 454.0 634.8 1249.9 1201.7 1686.3 2386.3 2967.5
Луганська 234.4 393.3 495.3 552.5 764.7 1199.6 1802.7 2316.2 4126.1 3847.6
Львівська 196.7 394.3 518.3 695.8 989.5 1411.4 1825.8 2300.1 3255.4 4255.0
Миколаївська 245.6 356.1 590.1 826.1 1053.7 1590.5 2070.8 2565.9 3064.4 3613.5
Одеська 193.5 543.2 1004.3 1067.8 1362.7 2129.8 2149.4 3073.6 4404.5 5240.2
Полтавська 407.6 864.0 862.9 1137.6 1355.5 1834.5 2383.7 3091.0 4375.5 5853.0
Рівненська 218.0 309.1 498.6 600.7 925.3 1667.8 1022.9 1856.9 2538.1 3192.0
Сумська 236.7 451.3 752.5 751.3 734.0 880.8 1168.8 1239.0 2026.2 2537.9
Т ернопі льська 162.5 173.0 240.4 281.6 404.5 564.3 799.7 1098.1 1801.5 2602.3
Харківська 236.3 467.7 673.3 856.5 1241.8 1778.9 2045.6 2836.7 4321.9 4261.3
Херсонська 150.3 232.2 340.4 338.2 475.6 775.8 952.6 1341.2 2090.3 3565.8
Хмельницька 196.9 314.5 396.7 513.1 641.3 1254.0 1060.7 1521.1 2317.3 3611.4
Черкаська 204.2 229.2 306.4 418.7 702.7 1769.3 1520.7 2481.8 3213.9 3926.1
Чернівецька 116.4 150.8 258.4 355.8 569.4 720.4 832.4 1605.2 2584.5 4141.9
Чернігівська

Міста

230,9 338,5 444,2 479,4 683,1 958,9 1139,8 1320,0 2133,1 2725,9
Київ 402.5 1462.9 2186.7 2296.4 3275.6 5307.0 7378.5 9329.5 14 223.0 17 175.9
Севастополь 138,5 332,8 377,3 695,2 1047,8 1123,5 1444,6 1904,8 2884,4 4203,2

ЗАПОЗИЧЕННЯ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ у 2003—2009 рр.

(за даними Міністерства фінансів, Департамент державного боргу’)

525

Позичальники Вид запозичень Дата надання висновку Мінфіном Сума запозичень щодо якої було надано висновок Сума та умови фактично здійснених запозичень
Київська міська рада Випуск облігацій зовнішньої позики 25.06.2003 150,0 млн дол. США зовнішні запозичення -150 мли дол. на 5 років під 8,75 ° о
Київська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 25.06.2003 100 000,0 тис. гри внутрішні запозичення -100 000,0 тис. грн: перший рік — 14 0 о другий рік— 13 ° 0, третій рік — 12 0 о,

четвертий та п'ятий роки — 1,5 0 о облікової ставки НБУ, але не менше 10 0 о і не більше 14 0 о.

Южненська міська рада Кредит 07.07.2003 2 400,0 тис. гри 1 555,0 тис. грн на 15 міс. під 20 % річних. Погашено у грудні 2004 року
Київська міська рада Випуск облігацій зовнішньої позики 07.04.2004 200,0 млн дол. СІНА 200,0 млн дол. США на 7 років з 3-річним пут- опціоном під 8,625 0 о річних
Запорізька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 19.04.2004 25,0 мли гри 25,0 млн грн під 15,35° о річних на 2 роки. Погашено у грудні 2006 року
Донецька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 13.07.2004 20,0 мли гри 20,0 млнг рн. на 3 роки під 14 0 о річних. Погашено 16.08.2007
Антрацитівська міська рада Кредит 18.08.2004 р. 1,3 мли гри 1,29 млн грн під 15 ° о річних на 3 роки. Погашено
Одеська міська рада Кредит 14.12.2004 48,0 мли гри 46,0 млн грн під 18 ° о річних на 3 роки у сумі. Погашено

526

Позичальники Вид запозичень Дата надання висновку Мінфіном Сума запозичень щодо якої було надано висновок Сума та умови фактично здійснених запозичень
Донецька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 10.05.2005 45,0 мли гри 45,0 млн грн на 1826 днів (5 років) під 11,75 % річних. 11.07.2008 здійснено частковий достроковий викуп на суму 7987 тис. грн; 09.01.2009 здійснено частковий достроковий викуп на суму 9000 тис. грн
Новокаховеька міська рада Кредит 25.02.2005 2,0 мли гри 200 тис. грн. на 1 рік під 16 0 о річних. Погашено у 2005 році.
Київська міська рада Випуск облігацій зовнішньої позики 16.03.2005 250,0 млн дол. США 250.0 млн дол. США на 10 років за ставкою

8.0 0 о річних

Харківська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 22.04.2005 100 млн гри 100 млн грн. на 3 роки під ставку до 10,75 % річних
Запорізька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 11.05.2005 75 млн грн 75 млн грн. на 5 років чотирма серіями: серія A-під ставку 10,5 % річних серія Б-під ставку 11,0 0 о річних серія В-під ставку 11,5 0 о річних серія Е-під ставку 12,0 0 о річних
Одеська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 21.10.005 150 млн грн 125 млн грн трьома траншами: серія А — 50 млн грн — під ставку 12 % на 2 роки, погашена 31.12.2007; серіяБ — 70 млн грн. підставку 13 % на 3 роки, погашена в грудні 2008 р.; серія С — 5 млн грн під ставку 14 0 о на 5 років
Черкаська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 14.12.2005 5 млн грн Випуск було здійснено 03.03.2006 5 млн грн на 5 років під ставку 12 0 о, погашення основної суми боргу — 27.12.2010 р.

527

Івано-Франківська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 26 Л2.2005 випуск здійснено в 2006 р. 5,5 мли гри Випуск було здійснено 03.03.2006 на суму 5,5 млн грн на 5 років під ставку не вище 14 0 о річних
Донецька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 06.07.2006 здійснено випуск 11.09.06 р. 50 мли гри 50 млн грн на 5 років під ставку 12 0 о річних
Комсомольська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 06.07.2006 8 мли гри 8 млн грн на 3 роки під ставку не вище 12 % річних
Вінницька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 06.05.2006 20 мли гри серія А — 8 млн грн. під ставку 11,95 % на 1 рік (випуск здійснено 15.06.06 р. погашено 30.12.07 р.); серія Б — 8 млн грн під ставку 12 % на 2 роки (випуск здійснено 15.08.06 р.); серія С — 4,0 млн грн під ставку 12 0 о річних на 3 роки (випускздійснено 15.11.06 р.)
Миколаївська міська рада Кредит 04.10.2006 13 мли гри план — 3 млн грн на 5 років під ставку не вище 16,0 ° о річних
Одеська міська рада Кредит в іноземній фінансовій установі 06.04.2007 335 млн грн в іноземній валюті першої категорії 20.12.2007 було здійснено зовнішнє запозичення шляхом укладання строкового кредитного договору з іноземною фінансовою установою на 50 млн швейцарських франків.

Транш — А на суму 40 млн швейцарських франків під ставку 8,5 % річних на 60 місяців. Транш — В на суму 10 млн швейцарських франків під ставку 8,25 0 о річних на 36 місяців

Бердянська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 11.05.2007 10 млн грн 10 млн грн на 5 років під ставку не вище 16,0 % річних
Луцька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 11.05.2007 10 млн грн 10 млн грн на 3 років під ставку не вище 14,0 % річних

528

Позичальники Вид запозичень Дата надання висновку Мінфіном Сума запозичень щодо якої було надано висновок Сума та умови фактично здійснених запозичень
Вінницька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 17.05.2007 15 мли гри 31.01.2007 було здійснено випуск серії Д на суму 6 млн грн під ставку 10,55 % термін погашення не пізніше ЗО. 12.2009;

01.10.2007 було здійснено випуск серії Е на суму 9 млн грн під ставку 10,55 % термін погашення не пізніше 30.12.2010

Львівська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 31.05.2007 92 мли гри І серія (А) — 50 мли гри під ставку 12,0 0 о на 5 років; II серія (В) — 42 мли гри під ставку 12,0 0 о на 5 років 20.07.2007 було здійснено випуск І серії (А) — 50 млн грн — під ставку 9,45 % на (1826 дн.) 5 років;
Луганська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 26.07.2007 29 300 000 три Випуск було здійснено 05.11.2007 на суму 29 300 000 грн (двома серіями: Серія — А 10 000 шт. (з достроковим погашенням); Серія В — 19 300 шт. (на 5 років під ставку не вище 16,0 ° о річних)
Київська міська рада Кредит в іноземних фінансових установах 20.11.2007 500,0 млн дол. США або еквівалент цієї суми в євро Випуск 250,0 млн доларів США на 5 років з відсотковою ставкою до 8,25 0 о.
Харківська міська рада Кредит 15.11.2007 100 000 000.0 дол. СІЛА План — до 100 000 000 доларів США на 5 років під ставку не вище 9,5 0 о
Сєвєродонецька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 28.12.2007 20 млн грн 2008 рік — 20 млн грн на 5 років під ставку не вище 14 0 о річних

529

Бориспільська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 13.03.2008 9 млн три 9 млн грн на 5 років під ставку не вище 15 % річних
Іллічівська міська рада Кредит 15.04.2008 5 500 000 три План 5 500 000 грн на 18 місяців під ставку не вище 18 0 о річних
Львівська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 15.04.2008 200 млн три План 200 млн грн на 5 років під ставку не вище 12 0 о річних
Вінницька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 17.04.2008 10 млн три 01.08.2008 здійснено випуск облігацій серії F на суму 10 млн грн на 3 роки 5 місяців під ставку 17,88 0 о річних
Луцька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 07.05.2008 ЗО млн грн ЗО млн грн, з них: І серія — 10 млн грн на строк 3 роки під ставку не вище 14 %; II серія — 10 млн грн на строк 4 р. під ставку не вище 14 %; III серія — 10 млн грн на строк 5 років під ставку не вище 14 0 о;
Луганська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 20.05.2008 50 млн грн 22.09.2008 здійснено випуск облігацій серії С на суму 50 млн грн на 5 років під ставку 15,89 % річних, дата погашення 13.08.2013 р.
Миколаївська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 05.06.2008 50 млн грн План — 50 млн грн, з них: І серія — 10 млн грн на строк 2 роки під ставку не вище 13 %; II серія — 20 млн грн на строк 3 роки під ставку не вище 13 %; III серія — 20 млн грн на строк 5 років під ставку не вище 13 0 о;
Запорізька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 05.06.2008 60 млн грн Станом на 06.10.2008 розміщено серії F та G на 10 млн грн та 25 млн грн відповідно. 3 кінцевим терміном погашення 21.09.2011
Харківська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики Реєстрацію випуску скасовано в ДКЦПРФ 09.06.2008 505 млн грн План 505 млн грн. в тому числі: на І етапі — 200 млн грн на II етапі — 305 млн грн, відсоткова ставка за користування залученими коштами — до 13 %; період, на який здійснюються запозичення — 3 роки та 5 років відповідно

530

Позичальники Вид запозичень Дата надання висновку Мінфіном Сума запозичень щодо якої було надано висновок Сума та умови фактично здійснених запозичень
Донецька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 01.07.2008 80 млн грн Здійснено випуск на суму — 75 млн грн на 5 років, під ставку 16 % річних, дата погашення до 12.09.2013
Краматорська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 10.07.2008 15 млн грн Випуск було здійснено 12.11.2008 року, на суму 15 млн грн на 2 роки, під ставку до 18 % річних, дата погашення — 09.11.2010 рік
Черкаська міська рада Надання гарантій по кредиту 21.07.2008 11 200 000 евро В разі настання гарантійного випадку Черкаська міська рада гарантує відшкодування ЄБРР 11 200 000 евро залежно від фінансового стану підприємства «Черкаситеплокомуненерго», на період 15 років, під ставку Euribor + маржа від 3 до 3,75 0 о
Київська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 10.09.2008 1 000 000,0 тис. грн План-розмір запозичення 1 000 000,0 тис. грн: відсоткова ставка за користування залученими коштами відповідно до кон'юнктури ринку капіталу по внутрішніх запозиченнях на строк:

3 роки — не вище 12,5 0 о річних;

4 роки — не вище 14,0 0 о річних;

5 років — не вище 16,5 0 о річних;

строки сплати: погашення основної суми боргу — не пізніше 31.12.2013 р.

Одеська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 08.10.2008 300 млн грн План-розмір запозичення (основна сума) — до 300 млн грн; відсоткова ставка за користування залученими коштами відповідно до кон'юнктури ринку капіталу по внутрішніх запозиченнях на строк до 3 років — не вище 18 ° о річних; погашення основної суми боргу — не пізніше 31.12.2011 р.; сплата відсотків-піврічними або щорічними латежами у строки та згідно з умовами, встановленими відповідними договорами

531

Енергодарська міська рада Надання гарантій по кредиту 16.10.2008 8 000 000 евро В разі настання гарантійного випадку Енергодарська міська рада гарантує відшкодування ЄБРР 8 000 000 евро залежно від фінансового стану комунального підприємства «Вироб-ничий комбінат Тепловодоканал», на період до 10 років, під ставку Euribor + маржа від 3,5 до 4,5 0 о річних
Броварська міська рада Кредит 15.12.2008 10 000 000 гри План-розмір запозичення (основна сума) — до 10 000 000 грн; відсоткова ставка за користування залученими коштами — не вище 20 0 о річних; погашення основної суми боргу — не пізніше 31.12. 2009 р.; період, на який здійснюються запозичення — 1 рік 3 місяці; сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячно на умовах, встановлених відповідною угодою
2009 рік
Львівська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 09.04.2009 300 000 000 гри Розмір запозичення (основна сума боргу) — 300 млн грн; відсоткова ставка за користування залученими коштами — не більше 20 0 о річних; період, на який здійснюються запозичення, 1826 днів (5 років);

номінальна вартість облігації — 10 000 грн; строк погашення основної суми боргу — не пізніше 31.12. 2014 р.; сплата відсотків — щоквартальними платежами

Вінницька міська рада Реструктуризація 08.05.2009 4 000 000 гри Реструктуризація боргового зобов'язання Вінницької міської ради по облігаціях внутрішньої місцевої позики серії С випуску 2006 року в сумі 4 000 000 грн. здійснюється за згодою ВАТ КБ «Хрещатик» як власника облігацій внутрішньої місцевої позики Вінницької міської ради серії С, випуск яких зареєстровано у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 1 червня 2006 року за № 5/1-1-2006, з датою погашення ЗО травня 2009 р. на таких умовах:

термін погашення: 2 000 000 грн. — 1 червня 2010 року та 2 000 000 гривень — 15 листопада 2010 року

532

Позичальники Вид запозичень Дата надання висновку Мінфіном Сума запозичень щодо якої було надано висновок Сума та умови фактично здійснених запозичень
Броварська міська рада Кредит 05.06.2009 12 000 000 гри План — розмір запозичення (основна сума боргу) — 12 000 000,00 грн;

відсоткова ставка за користування залученими коштами не повинна перевищувати 25 0 о річних; період, на який здійснюються запозичення — 1 рік строк погашення основної суми боргу — не пізніше 31 грудня 2010 року; сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячно на умовах, встановлених відповідною угодою

Луцька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 15.06.2009 50 000 000 гри Розмір запозичення (основна сума боргу) — 50 млн грн в тому числі:

серія «1-Е» — 20 млн грн; серія «І-F» — ЗО млн грн; відсоткова ставка за користування залученими коштами-не більше 18 % річних; період, на який здійснюються запозичення — 4 роки та 5 років відповідно; строк погашення основної суми боргу за облігаціями: серія «1-Е» — не пізніше 01.08.2013 р.; серія «І-F» — не пізніше 01.08.2014 р.; розміщено серію «1-Е» на суму 20 млн грн

Камянець- Подільська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 15.06.2009 10 000 000 гри План-розмір запозичення (основна сума боргу) — 10 млн грн; відсоткова ставка за користування залученими коштами не повинна перевищувати 18 °о річних; період, на який здійснюються запозичення — 3 роки 5 місяців; строк погашення основної суми боргу — не пізніше 31 грудня 2012 р.

533

Вінницька міська рада Кредит 17.06.2009 10 000 000 гри План — розмір запозичення (основна сума боргу) — 10 млн грн; відсоткова ставка за користування залученими коштами відповідно до кон'юнктури ринку — не вище 28 0 о річних; період, на який здійснюється запозичення — до 4 років 6 місяців, але не менше 4 років, з строком погашення основної суми боргу — не пізніше ЗО. 12.2013 р.
Івано-Франківська міська рада Надання гарантій по кредиту 15.07.2009 11 700 000 евро В разі настання гарантійного випадку Івано- Франківська міська рада гарантує відшкодування ЄБРР 11 700 000 евро по кредиту для державного міського підприємства «Івано-Франківськтепло- комуненерго», на період до 10 років, відсоткова ставка за користування залученими коштами складається з двох частин: а) базис відсоткової ставки, гцо розраховується на основі Міжбанківської ставки Єврозони (Euribor); б) маржа 5,5 0 о річних
Львівська міська рада Надання гарантій по кредиту 15.07.2009 12 000 000 евро 26 000 000 евро В разі настання гарантійного випадку Львівська міська рада гарантує відшкодування ЄБРР 12 000 000 евро по кредиту для комунального підприємства «Львівелекгротранс», на період до 10 років, відсоткова ставка за користування залученими коштами складається з двох частин: а) базис відсоткової ставки, що розраховується на основі Міжбанківської ставки Євро зони (Euribor); б) маржа 5,5 % річних.

В разі настання гарантійного випадку Львівська міська рада гарантує відшкодування ЄБРР 26 000 000 євро по кредиту для Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1339, на період до 10 років, відсоткова ставка за користування залученими коштами складається з двох частин:

а) базис відсоткової ставки, що розраховується на основі Міжбанківської ставки Євро зони (Euribor); б) маржа 5,5 0 о річних

534

Позичальники Вид запозичень Дата надання висновку Мінфіном Сума запозичень щодо якої було надано висновок Сума та умови фактично здійснених запозичень
Сумська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 03.08.2009 50 000 000 гри План — розмір запозичення (основна сума боргу) — 50 млн грн; відсоткова ставка за користування залученими коштами відповідно до кон'юнктури ринку капіталу, але не вище 17 0 о річних; період, на який здійснюється запозичення — 5 років
Дніпропетровська міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 13.08.2009 50 000 000 План — розмір запозичення (основна сума боргу) — 50 000 000 грн; відсоткова ставка за користування залученими коштами відповідно до кон'юнктури ринку капіталу, але не вище 18 % річних; період, на який здійснюється запозичення, 3 років
Донецька міська рада Випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 13.08.2009 60 000 000 гри 13.10.2009 було здійснено випуск облігацій внутрішньої місцевої позики, розмір запозичення (основна сума боргу) — 60 000 000 грн; відсоткова ставка за користування залученими коштами відповідно до кон'юнктури ринку капіталу, але не вище 25 % річних; період, на який здійснюється запозичення, 5 років
Ковельська міська рада Кредит 29.09.2009 1 300 000 гри План — розмір запозичення (основна сума боргу) — 1 300 000,00 грн; відсоткова ставка за користування залученими коштами не повинна перевищувати 28 % річних; період, на який здійснюються запозичення — до 4 років 4 місяців; строк погашення основної суми боргу — не пізніше ЗО грудня 2013 року; сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, які встановлені відповідними угодами

535

Смілянська міська рада Кредит 29.09.2009 1 500 000 гри План — розмір запозичення (основна сума боргу) — 1 500 000,00 гри; відсоткова ставка за користування залученими коштами не повинна перевищувати 26 % річних; період, на який здійснюються запозичення, 3 роки; строк погашення основної суми боргу — не пізніше ЗО грудня 2012 р.; сплата відсотків за користування запушеними коштами здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, які встановлені відповідними договарами.
Енергодарська міська рада Надання гарантій по кредиту 23.10.2009 8 000 000 евро В разі настання гарантійного випадку Енергодарська міська рада гарантує відшкодування ЄБРР 8 000 000 евро. По кредиту для комунального підприємства «Виробничий комбінат «Тепло-водоканал», на період до 10 років, під ставку Euribor + маржа від 4,5 до 6,0 0 о річних
Вінницька міська рада Реструктуризація 04.12.2009 4 000 000 гри Реструктуризація боргового зобов'язання Вінницької міської ради по облігаціях внутрішньої місцевої позики серії D випуску 2007 року в сумі 4 000 000 грн здійснюється за згодою ВАТ «Альфа-Банк» як власника облігацій внутрішньої місцевої позики Вінницької міської ради серії D, випуск яких зареєстровано у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.07.2007 р. за № 2/1-1-2007, з датою погашення 30.12.2009 р. на таких умовах: період, на який здійснюється реструктуризація серії D, 1 рік 4 місяці зі строком погашення не пізніше 29.04.2011р., у наступному порядку: у період з лютого 2010 року по грудень 2010 року (включно) та з лютого 2011 року по березень 2011 року (включно) — по 300 000,00 грн. щомісячно; у квітні 2011 року — 100 000,00 грн; відсоткова ставка відповідно до кон'юнктури кредитного ринку, але не більше 28 0 о річних

Рис. 1. Надходження доходів місцевих бюджетів (без міжбюджетних тансфертів) у 2005 2010 рр.

Рис. 3. Надходження податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Рис. 4. Надходження податку на прибуток підприємств комунальної форми власності у 2005—2010 рр.

Рис. 5. Надходження податку з власників транспортних засобів у 2005—2010 рр.

Рис. 7. Надходження зборів за спеціальне використання природних ресурсів у 2005—2010 рр.

Рис. 8. Надходження акцизного збору до місцевих бюджетів у 2006—2010 рр.

Рис. 9. Надходження плати за ліцензії на певні види господарської діяльності у 2005—2010 рр.

Рис. 11. Надходження місцевих податків і зборів у 2005—2010 рр.

Рис. 12. Надходження фіксованого сільськогосподарського податку у 2005—2010 рр.

Рис. 15. Динаміка структури фактичних неподаткових надходжень до місцевих бюджетів у 2005—2009 рр.

Рис. 16. Надходження доходів від власності та підприємницької діяльності до місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Рис. 17. Надходження адміністративних зборів до місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Рис. 18. Інші неподаткові надходження до місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Рис. 20. Динаміка щомісячних податкових надходжень до місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Рис. 21. Динаміка щомісячних надходжень доходів місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у 2005—2010 рр.

Рис. 22. Динаміка темпів зростання доходів місцевих бюджетів (січень—грудень 2005—2009 рр.)

Рис. 23. Фактичні видатки

місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2005—2010 рр.

Рис. 24. Структура фактичних видатків місцевих бюджетів у 2005—2009 рр.

Рис. 25. Соціальні видатки місцевих бюджетів (на охорону здоров’я, освіту, духовний та фізичний розвиток, соціальний захист та соціальне забезпечення) у 2005—2010 рр.

Рис. 26. Видатки місцевих бюджетів на економічну діяльність, ЖКХ та охорону навколишнього середовища у 2005—2010 рр.

Рис. 27. Інші видатки місцевих бюджетів у 2005—2010 рр.

Рис. 28. Динаміка темпів зростання видатків місцевих

бюджетів (січень-грудень 2005—2009 рр.)

СТАН МІЖБЮДЖЕТНИХ РОЗРАХУНКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ у 2009 р.

550

Назва адміністративно- територіальної одиниці Дотація вирівнювання Кошти, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету
Передбачено розписом на 2009 р., тис. грн Факт

за 2009 р., тис. грн

Виконання річного розпису, 0 0 Передбачено розписом на 2009 р., тис. грн Факт

за 2009 р., тис. грн

Виконання річного розпису, 0 0
АР Крим 1 591 573,0 1 591 573,0 100,0 25 047,9 25 047,9 100,0
Вінницька 1 706 875,1 1 706 875,1 100,0 19 977,5 19 937,7 99,8
Волинська 1 216 614,9 1 216 614,9 100,0
Дніпропетровська 1 059 886,5 1 059 886,5 100,0 298 213,5 269 163,4 90,3
Донецька 1 629 748,8 1 629 748,8 100,0 390 404,5 388 812,3 99,6
Житомирська 1 380 307,5 1 380 307,5 100,0
Закарпатська 1 590 518,4 1 590 518,4 100,0 9105,3 9105,3 100,0
Запорізька 1 052 980,9 1 052 980,9 100,0 141 159,4 103 198,7 99,5
Івано-Франківська 1 573 593,7 1 573 593,7 100,0
Київська 860 635,4 860 635,4 100,0 143 282,2 136 321,5 95,1
Кіровоградська 1 052 070,1 1 052 070,1 100,0 7098,0 7098,0 100,0

551

Луганська 1 362 354,8 1 362 354,8 100,0 21 193,9 21 193,9 100,0
Львівська 2 347 461,0 2 347 461,0 100,0 60 031,8 59 556,0 99,2
Миколаївська 1 051 033,1 1 051 033,1 100,0 22 919,2 22 919,2 100,0
Одеська 1 414 411,6 1 414 411,6 100,0 84 291,0 84 291,0 100,0
Полтавська 1 096 082,6 1 096 082,6 100,0 33 818,7 33 818,7 100,0
Рівненська 1 341 829,7 1 341 829,7 100,0 15 821,1 15 821,1 100,0
Сумська 1 003 320,5 1 003 320,5 100,0 24 054,2 24 054,2 100,0
Тернопільська 1 337 629,9 1 337 629,9 100,0
Харківська 1 541 864,4 1 541 864,4 100,0 13 571,4 13 571,4 100,0
Херсонська 1 173 481,0 1 173 481,0 100,0
Хмельницька 1 507 414,8 1 507 414,8 100,0 10 527,0 10 527,0 100,0
Черкаська 1 217 199,1 1 217 199,1 100,0
Чернівецька 1 072 016,7 1 072 016,7 100,0
Чернігівська 1 099 465,8 1 099 465,8 100,0
Міста
м. Київ 7 420 698,9 6 302 221,0 84,9
м. Севастополь 75 979,6 75 979,6 100,0
Всього 33 356 348,9 33 356 348,9 70,8 8 741 215,5 7 583 953,7 86,8

552

Назва адміністративно- територіальної одиниці Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (КД 41030800) Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КД 41031000)
Передбачено розписом на 2009 р., тис. грн Факт

за 2009 р., тис. грн

Виконання річного розпису, 0 0 Передбачено

розписом

на 2009 р., тис. грн

Факт

за 2009 р., тис. грн

Виконання річного розпису, 0 0
АР Крим 149 456,3 120 554,4 80,7 13 556,3 13 556,3 100,0
Вінницька 120 996,1 107 132,3 88,5 44 622,1 42 561,3 95,4
Волинська 85 589,2 76 821,7 89,8 17 823,3 17 823,3 100,0
Дніпропетровська 442 796,8 375 439,8 84,8 7112,8 7105,4 99,9
Донецька 601 586,0 543 583,7 90,4 22 456,8 22 419,3 99,8
Житомирська 145 579,9 128 152,4 88,0 37 084,2 37 084,2 100,0
Закарпатська 63 337,6 62 091,7 98,0 5096,4 5038,8 98,9
Запорізька 212 200,4 168 389,9 79,4 11 691,8 11 685,7 99,9
Івано-Франківська 122 527,0 120 578,1 98,4 7018,5 7012,3 99,9
Київська 294 217,8 252 287,4 85,7 12 303,7 12 221,6 99,3
Кіровоградська 100 212,2 80 790,9 80,6 24 164,3 24 164,3 100,0

553

Луганська 269 972,8 228 131,9 84,5 9822,4 9822,4 100,0
Львівська 250 979,5 233 892,8 93,2 8736,9 8724,7 99,9
Миколаївська 97 671,1 78 880,2 80,8 8929,8 8929,8 100,0
Одеська 210 729,8 167 954,4 79,7 19694,8 19 694,8 100,0
Полтавська 212 454,1 207 438,8 97,6 7124,9 7079,8 99,4
Рівненська 94 769,8 84 280,6 88,9 28 002,7 27 922,9 99,7
Сумська 145 306,0 133 761,1 92,1 14 851,7 14 851,7 100,0
Тернопільська 102 079,6 93 195,8 91,3 6801,8 6801,8 100,0
Харківська 427 563,0 403 054,6 94,3 12 698,9 12 672,2 99,8
Херсонська 83 993,9 69 381,3 82,6 15 680,2 15 647,2 99,8
Хмельницька 147411,1 133 194,9 90,4 20 467,3 20 353,5 99,4
Черкаська 165 406,0 141 525,1 85,6 24 238,8 24 238,8 100,0
Чернівецька 52 782,0 50 886,9 96,4 11 419,5 9792,3 85,8
Чернігівська 132 909,7 112 010,8 84,3 20 624,7 20 624,7 100,0
Міста
м. Київ 302 217,5 219 478,1 72,6 68,1 67,7 99,4
м. Севастополь 43 765,7 26 320,3 60,1 702,2 701,7 99,9
Всього 5 078 510,8 4 419 210,4 87,0 412 794,8 408 569,1 99,0

554

Назва адміністративно- територіальної одиниці Субвенція на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату елекатроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ДК 41030900) Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпечиним сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
Передбачено розписом на 2009 р., тис. грн Факт

за 2009 р., тис. грн

Виконання річного розпису, 0 0 Передбачено

розписом

на 2009 р., тис. грн

Факт

за 2009 р., тис. грн

Виконання річного розпису, 0 0
АР Крим 54 365,4 44 712,2 82,2 752 574,8 752 574,8 100,0
Вінницька 60 199,8 43 017,1 71,5 607 524,2 607 524,2 100,0
Волинська 28 862,1 23 290,0 80,7 560 235,8 560 235,8 100,0
Дніпропетровська 115 048,2 87 326,5 75,9 1 159 301,4 1 159 301,4 100,0
Донецька 195 525,6 159 399,7 81,5 1 377 371,9 1 377 371,9 100,0
Житомирська 50 085,1 48 846,4 97,5 525 328,5 525 328,5 100,0
Закарпатська 29 251,9 20 928,0 71,5 625 498,0 625 498,0 100,0
Запорізька 62 658,3 47 265,1 75,4 603 874,8 603 874,8 100,0
Івано-Франківська 37 881,3 27 981,8 73,9 649 668,6 649 668,6 100,0
Київська 59 289,9 46 055,6 77,7 620 652,9 620 652,9 100,0

555

Кіровоградська 32 641,1 27 529,7 84,3 381 174,6 381 174,6 100,0
Луганська 89 060,3 65 813,2 73,9 697 453,3 697 453,3 100,0
Львівська 73 876,6 66 985,0 90,7 993 473,8 993 473,8 100,0
Миколаївська 33 872,3 25 040,6 73,9 463 513,1 463 513,1 100,0
Одеська 64 827,7 55 525,3 85,7 895 372,0 895 372,0 100,0
Полтавська 50 024,2 39 771,8 79,5 482 407,1 482 407,1 100,0
Рівненська 31 360,0 23 067,8 73,6 599 575,6 599 575,6 100,0
Сумська 37 633,2 32 130,6 85,4 370 756,7 370 756,7 100,0
Тернопільська 33 488,1 27 699,7 82,7 436 782,4 436 782,4 100,0
Харківська 118 180,8 114 783,6 97,1 838 347,9 838 347,9 100,0
Херсонська 31 381,7 26 774,4 85,3 420 806,9 420 806,9 100,0
Хмельницька 45 329,6 36 525,0 80,6 527 620,2 527 620,2 100,0
Черкаська 43 659,5 36 224,1 83,0 438 329,0 438 329,0 100,0
Чернівецька 24 438,2 19 304,0 79,0 388 075,3 388 075,3 100,0
Чернігівська 41 146,4 33 368,2 81,1 358 389,7 358 376,1 100,0
Міста
м.Київ 166 273,9 157 032,7 94,4 731 503,3 731 296,7 100,0
м. Севастополь 9978,4 7961,9 79,8 115 760,9 115 730,7 100,0
Всього 1 620 339,6 1 344 360,0 83,0 16 621 372,7 16 620 332,8 100,0

Рис. 29. Структура трансфертів, з державного бюджету до місцевих бюджетів, у 2008—2009 рр.

Рис. 30. Трансферти з державного бюджету до місцевих бюджетів у 2005—2009 рр.

Рис. 31. Темп зростання трансфертів та доходів місцевих бюджетів у 2005—2009 рр.

Рис. 32. Структура трансфертів, що передаються з державного бюджету, до місцевих бюджетів, у 2008—2009 рр.

Рис. 33. Власні надходження бюджетних установ у 2005—2010 рр.

ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА РЕГІОНАМИ У 2007 Р.

558

Кількість приватизованих квартир та одноквартирних будинків У тому числі безоплатно та з компенсацією Загальна площа приватизованих квартир та одноквартирних будинків, тис. м1
Назва адміністративно- територіальної одиниці усього ВІДСОТКІВ

до загальної кількості

державних квартир

усього ВІДСОТКІВ до кількості приватизованих квартир та одноквартирних будинків усього у тому числі безоплатно та з компенсацією
Україна 277 828 4,0 233 059 83,9 14 386,9 11 680,7
АРК 9582 3,0 7638 79,7 493,5 377,2
Області
Вінницька 4482 3,6 4200 93,7 218,5 200,4
Волинська 4563 5,3 4075 89,3 232,4 202,1
Дніпропетровська 27 769 3,7 23 083 83,1 1451,5 1171,2
Донецька 46 834 4,5 37 341 79,7 2429,3 1859,9
Житомирська 7160 5,2 6504 90,8 369,5 328,7
Закарпатська 2487 3,9 2137 85,9 123,9 104,5
Запорізька 15 022 4,6 12 607 83,9 808,5 663,9
Івано-Франківська 3318 2,9 2994 90,2 160,6 140,7
Київська 7526 3,8 6657 88,5 398,9 345,9

559

Кіровоградська 6138 5,2 4691 76,4 305,5 220,7
Луганська 24 791 4,7 18 861 76,1 1271,6 935,8
Львівська 11 613 3,4 10 555 90,9 599,9 533,3
Миколаївська 8873 5,2 7770 87,6 465,3 395,8
Одеська 12 107 3,8 10 143 83,8 698,6 560,9
Полтавська 5055 2,5 4139 81,9 258,0 203,6
Рівненська 3676 3,7 3360 91,4 193,5 174,0
Сумська 5828 3,6 5067 86,9 273,4 228,2
Т ернопільська 1475 2,3 1278 86,6 73,7 61,7
Харківська 24 347 4,6 20 859 85,7 1213,0 1003,7
Херсонська 3396 2,3 2768 81,5 175,5 137,5
Хмельницька 3425 3,1 2856 83,4 174,7 139,2
Черкаська 4575 3,3 4001 87,5 235,6 200,7
Чернівецька 1860 2,6 1710 91,9 88,8 79,7
Чернігівська 5325 4,7 4635 87,0 265,9 224,4
Міста
Київ 22 841 3,4 19 858 86,9 1214,4 1023,0
Севастополь 3760 4,8 3272 87,0 192,9 164,0

1 До кількості квартир та одноквартирних будинків державного житлового фонду на початок приватизації (на 1 січня 1993 р.).

КІЛЬКІСТЬ СІМЕЙ ТА ОДИНАКІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ В МІСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ ЗА РЕГІОНАМИ у 1990—2008 рр.

560

(тис.)

Назва адміністративно- Державний фонд Фонд житлово-будівельних кооперативів
територіальної одиниці 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Україна 2055,9 1866,4 1351,8 1022,7 994,2 957,6 928,8 537,0 503,9 397,0 288,5 294,1 282,1 275,1
АРК 91,0 80,1 55,0 49,4 47,3 49,3 48,8 31,8 30,2 26,0 24,5 26,7 24,6 24,5
Області
Вінницька 51,8 52,7 40,7 23,6 23,5 23,1 22,8 11,9 13,1 11,2 9,7 9,5 9,6 8,8
Волинська 34,6 33,4 26,0 21,2 24,0 23,5 23,2 16,7 17,2 12,2 11,1 10,7 10,9 10,3
Дніпропетровська 165,4 150,3 96,4 64,4 61,4 56,9 56,4 29,9 24,4 16,3 9,1 8,9 9,2 8,9
Донецька 242,4 206,8 132,5 93,9 92,1 87,8 84,3 39,3 27,9 20,7 6,4 6,1 1,5 1,3
Житомирська 44,1 44,9 37,0 30,0 31,1 29,4 29,1 16,4 15,7 13,8 10,1 10,1 9,0 7,0
Закарпатська 22,2 16,6 9,9 6,7 6,5 6,3 5,7 5,9 5,8 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9
Запорізька 107,2 86,8 60,8 48,2 47,1 45,6 43,3 25,2 18,9 14,9 11,6 11,2 10,9 10,5
Івано-Франківська 37,9 40,5 31,6 20,5 20,7 20,1 20,1 6,0 6,3 6,7 5,6 6,4 6,3 6,3
Київська 60,2 63,2 50,0 41,0 41,5 41,2 39,4 10,5 11,2 8,6 7,4 7,2 7,1 7,2
Кіровоградська 43,0 39,8 33,0 14,9 14,4 14,2 14,3 8,3 7,9 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0

561

Луганська 120,0 95,5 54,0 36,4
Львівська 118,6 100,0 81,3 57,0
Миколаївська 53,1 48,7 34,4 24,4
Одеська 101,6 88,3 57,9 44,6
Полтавська 60,9 55,3 35,7 25,2
Рівненська 43,4 42,3 33,8 27,2
Сумська 70,5 65,5 54,4 42,8
Т ернопі льська 32,0 26,1 19,2 17,3
Харківська 142,8 120,1 85,5 60,3
Херсонська 51,1 43,1 25,4 18,7
Хмельницька 55,3 55,5 42,9 32,3
Черкаська 62,4 57,8 41,5 29,0
Чернівецька 23,1 23,7 16,8 11,8
Чернігівська 41,0 36,2 28,2 24,2
Міста
Київ 155,7 171,0 151,8 145,2
Севастополь 24,6 22,2 16,1 12,5
35,6 35,3 34,8 26,8 18,4 11,3 8,5 8,3 8,4 8,0
55,7 54,4 52,7 36,5 35,3 25,5 22,2 22,5 22,5 22,3
23,7 23,2 22,7 6,1 6,5 5,9 3,4 3,8 3,7 3,7
44,8 40,3 35,0 21,8 23,0 13,0 7,1 6,6 4,1 6,7
24,2 23,8 23,1 12,6 12,5 9,2 4,2 3,7 3,6 3,4
25,2 24,9 23,7 6,9 7,2 6,2 5,2 4,9 4,9 4,8
42,1 41,2 40,8 19,0 19,4 17,8 16,1 21,4 21,5 19,2
17,3 14,1 13,7 10,8 11,3 11,5 9,4 9,6 9,6 8,9
55,4 53,4 49,5 38,4 29,6 17,8 12,4 11,7 10,8 10,3
18,4 17,6 17,6 12,8 12,6 7,7 5,1 4,5 4,5 4,5
32,6 30,1 29,6 23,7 23,4 22,5 21,7 21,8 22,0 22,1
27,6 26,8 26,5 12,3 16,8 6,9 0,9 1,8 1,6 1,7
12,4 12,6 12,3 9,5 10,2 9,3 9,7 9,7 9,9 9,3
24,2 21,0 20,6 7,7 5,3 3,4 3,0 3,1 2,4 2,3
132,7 129,0 125,9 74,6 80,0 76,9 46,3 46,3 46,3 46,3
12,7 12,5 12,7 15,6 13,8 9,6 5,8 5,6 5,3 4,7

КІЛЬКІСТЬ СІМЕЙ ТА ОДИНАКІВ, ЯКІ ОДЕРЖАЛИ ЖИТЛО ТА ПОЛІПШИЛИ СВОЇ ЖИТЛОВІ УМОВИ У МІСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ ЗА РЕГІОНАМИ у 1990—2008 рр.

562

Назва адміністративно- територіальної одиниці Державний фонд (осіб) Фонд житлово-будівельних кооперативів (осіб)
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Україна 198 332 68 778 28 869 19 192 19 254 15 966 15 864 28 753 8874 1902 416 563 351 357
АРК 8540 2721 1068 1007 1065 1724 1704 743 417 5 60
Області
Вінницька 6188 2046 781 825 908 700 878 1097 333 371 132
Волинська 3997 1794 729 327 1091 355 395 574 325 32 1
Дніпропетровська 21 484 4981 2155 1825 1251 813 484 1599 192 1 2 71 1
Донецька 19 424 7432 2861 2657 2778 2365 2290 1937 140 1 39 249
Житомирська 5327 2119 577 415 289 306 831 1170 207
Закарпатська 1836 349 312 93 116 159 97 417 16 18 58 27 2
Запорізька 7967 2759 1322 480 551 351 336 739 58 1
Івано-Франківська 3758 2319 659 277 274 252 387 362 216 142
Київська 7926 3583 876 330 319 407 226 662 112 107 1
Кіровоградська 4864 1767 482 439 333 335 200 75 237 166

563

Луганська 10 817 3211 1875 1553 1601
Львівська 9780 2293 1397 260 392
Миколаївська 6154 1814 741 457 650
Одеська 6256 2059 1161 646 711
Полтавська 5708 3033 1287 401 351
Рівненська 4335 1145 642 229 311
Сумська 5039 1812 921 380 306
Т ернопі льська 3501 821 173 133 72
Харківська 12 900 3220 1178 587 448
Херсонська 3590 805 402 154 228
Хмельницька 5009 2279 885 384 272
Черкаська 4473 1850 653 392 501
Чернівецька 2925 950 280 175 149
Чернігівська 4155 2211 792 340 141
Міста
Київ 20 953 8892 4361 4291 3786
Севастополь 1426 513 299 135 360
1461 1495 844 28 31 43 79
268 434 1154 460 91 8 92 77 11
399 330 565 255 68 6 24 5
738 378 1781 389 7
231 201 833 1013 129 43
250 172 461 1 13
257 184 827 209 280 90
109 60 548 35 100 10
623 498 1193 158 152 28 46 53
150 142 1589 359 6 2 2
182 214 673 142 12 1 90
170 331 968 242 131 125 29 3
118 176 480 72 45
113 113 438 123
2969 3105 6825 3103 33 1 1
161 163 199 155 1 5 1

564

(відсотків)

1995 р. 2000 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Питома вага загальної житлової площі, обладнаної: у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості
водопроводом 71,5 15,2 75,3 17,9 76,6 20,0 76,7 20,6 76,9 21,6 77,3 23,3
каналізацією 69,7 9,5 73,7 12,9 75,4 15,7 75,4 16,3 75,7 17,4 76,1 19,1
центральним

опаленням

69,5 11,2 72,8 18,3 74,2 24,4 74,6 25,3 74,7 26,9 75,5 31,4
газом 80,2 79,4 81,6 82,5 81,8 84,1 81,9 84,3 82,2 84,5 82,3 84,5
гарячим

во до по стачанням

54,1 2,7 58,4 4,3 59,7 5,4 59,2 5,7 59,4 6,3 60,3 v,5
ваннами 65,4 8,2 70,0 11,1 71,6 13,4 71,7 14,1 72,0 15,1 72,4 16,7
підлоговими

електроплитами

4,5 0,2 4,8 0,1 5,3 0,1 5,4 0,1 5,4 0,1 5,5 0,1

565

2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Кількість населених пунктів, які

мають водопровід:

міст

448 449 449 450 454 452 453 454 455
селищ міського типу 796 790 781 783 767 767 768 769 767
сільських населених пунктів 6651 6616 6506 6490 6375 6308 6305 6280 6283
мають каналізацію: міст 426 429 432 432 436 438 439 440 443
селищ міського типу 518 507 504 497 490 489 495 496 497
сільських населених пунктів 841 834 834 813 792 746 744 742 737
газифіковані тільки природним та природним і зрідженим газом:[9] міст 387 395 394 402 407 411 417 418 420
селищ міського типу 476 486 508 519 533 545 573 592 602
сільських населених пунктів 8086 8321 8799 8671 9444 10 318 11 661 12 281 13 018
газифіковані тільки зрідженим газом:1

міст

57 53 53 49 45 42 36 34 32
селищ міського типу 384 376 355 341 328 316 295 238 221
сільських населених пунктів 18 807 18 580 18 050 18 106 17 318 16 306 15 172 14 749 13 964

566

(тис. м~ загальної площі)

Назва

адміністративно-

територіальної

одиниці

Весь житловий фонд У тому числі приватний ЖИТЛОВИЙ фонд
1990 1995 2000 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2006 2007 2008
Україна 922 094 978 318 1014974 1 049 196 1 057 628 1 066 634 485 378 636 960 793 199 945 222 964 635 981332
АРК 31733 36 738 37 327 38 981 39 726 39 981 10 718 22 275 26 641 33 467 34 193 34 766
Області
Вінницька 39 937 42 011 42 994 43 376 43 472 43 789 31234 35 312 38 004 40 982 41 077 41 614
Волинська 18 300 19 484 20 164 21 362 21 543 21 788 12 348 14 885 16 956 19 992 20 384 20 738
Дніпропетров

ська

69 150 76 685 77 828 78 391 78 525 78 720 27 158 42 116 56319 67 633 69 148 70 291
Донецька 95 535 95 464 98 614 100 274 100 657 100 847 35 469 53 035 69 549 84 510 86 798 88 679
Житомирська 28 220 30 555 31 817 32 756 32 874 33 029 19518 22 935 26 162 ЗО 360 30 811 31 138
Закарпатська 21 279 23 621 25 228 26 678 27 205 27 754 16 866 20 437 23 277 25 872 26 423 27 033
Запорізька 36 828 38 200 39 397 40 231 40 510 40 644 15 876 21 643 27 999 35 779 36 796 37 514
Івано-

Франківська

25 070 26 746 28 813 ЗО 500 ЗО 898 31 605 18 458 21 827 25 877 29 229 29 779 30 555
Київська 39 532 43 339 46 835 50 221 51 451 52 728 27 198 32 258 40 103 46 884 48315 49 501
Кіровоградська 23 521 24 494 24 947 24 706 24 683 24 665 15 352 18 665 21 177 23 234 23 450 23 534

567

Луганська 52 707 54 058 54 778 55 152 55 232
Львівська 44 083 47 059 49 988 51 915 52 268
Миколаївська 23 470 23 469 26 009 25 935 25 930
Одеська 45 144 47 728 48 194 50 947 52 013
Полтавська 32 819 34 339 36 333 36 766 36 844
Рівненська 20 818 21 900 22 984 23 725 23 912
Сумська 25 775 26 967 26 948 27 649 27 671
Тернопільська 20 726 21 783 23 490 24 435 24 619
Харківська 53 839 57 454 59 898 61 573 62 354
Херсонська 21 940 23 111 24 436 24 296 24 599
Хмельницька 28 867 30 377 31 708 32 306 32 564
Черкаська ЗО 808 32 316 33 600 34 259 34 014
Чернівецька 16 462 17 852 18 788 19 572 19 773
Чернігівська 26 324 27 068 28 045 29 531 29 385
Міста
Київ 43 630 47 887 48 857 55 835 57 034
Севастополь 5577 7613 6954 7824 7872
55 429 22 014 34 074
52 867 23 986 29 904
25 913 12 342 15 526
53 099 24 065 29 677
36 951 19 602 24 181
24 073 14317 16 695
27 694 15481 19 146
24 791 15 705 17 965
62 848 21237 ЗО 745
24 877 11 031 14 233
32 828 21 048 24 120
33 999 21490 24 822
20 021 11 639 14 330
29 581 18 707 20 786
57 955 1962 12 590
8158 557 2778
47 208 48 474 49 469
47 357 48 193 49 196
23 234 23 579 23 707
45 113 46 144 47 254
33 877 34 072 34 381
22 345 22 724 22 971
25 401 25 635 25 844
23 589 23 885 24 050
54 855 56 206 57 327
22 823 23 187 23 355
ЗО 726 30 971 31 337
32 184 32 463 32 580
18 767 19 073 19 371
27 099 27 393 27 744
46 255 48 621 50 187
6447 6841 7196

Закінчення табл. 20

568

Назва

адміністративно-

Міський житловий фонд У тому числі приватний житловий фонд
тер итор іал ьної одиниці 1990 1995 2000 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2006 2007 2008
Україна 574 331 616 568 643 229 671 333 677 607 684 276 178 592 299 348 437 544 574 836 592 418 606 818
АРК 20 7188 24 849 25 143 26 394 26 818 26 966 4229 12 846 16 190 21671 22 197 22 692
Області
Вінницька 13 364 14 234 15 420 15 880 15 886 16 174 6054 8500 11 136 13 805 13 868 14 345
Волинська 7837 8549 8872 9603 9726 9887 2497 4257 5910 8318 8644 8906
Дніпропетров

ська

55 259 62 064 63 166 63 494 63 616 63 773 15 514 28 961 42 563 53 223 54 709 55 794
Донецька 85 467 85 443 88 251 89 768 90 091 90 275 27 838 44 312 60 083 74 401 76 686 78 562
Житомирська 12 927 14 574 15 684 16 221 16 295 16 410 5653 8389 10919 14 391 14 804 15 070
Закарпатська 8128 8305 8571 9317 9491 9715 3999 5342 6768 8585 8868 9158
Запорізька 26 232 27 286 28 325 29 247 29 492 29 634 7497 11 930 17 632 25 135 26 102 26 820
Івано-

Франківська

9620 10 244 11 096 11 918 12 154 12 635 3323 5518 8285 10 702 11 086 11 635
Київська 18 556 21 741 24 031 25 501 26 114 26 591 8966 12 349 18 299 22 659 23 461 23 903
Кіровоградська 12 570 13 535 13 817 13 954 14 027 14 100 5725 8377 10 521 12 654 12 962 13 141

569

Луганська 45 225
Львівська 24 364
Миколаївська 14 257
Одеська 26 252
Полтавська 16415
Рівненська 8696
Сумська 14 377
Тернопільська 7447
Харківська 40 968
Херсонська 13 055
Хмельницька 11 053
Черкаська 13 817
Чернівецька 6314
Чернігівська 12 206
Міста
Київ 43 630
Севастополь 5577
46 870 47 265 47 381
27 721 28 562 28 683
16 607 16 902 16 947
28 784 31 567 32 597
19 486 19 906 19 964
9769 10 093 10 158
15 870 16 832 16 897
9064 9723 9823
46 267 47 987 48 786
14 679 14 820 15 103
13 589 14 366 14 627
15 709 16 300 16 086
7013 7450 7521
13 928 14911 14 733
48 857 55 835 57 034
6640 7517 7557
47 615 16 368 27 224
29 041 5067 9389
16 961 5062 6906
33 413 7071 11 620
20 045 5644 9014
10 260 2928 4465
16 968 5719 8679
9941 2796 4324
49 232 11 761 19 667
15 350 4976 6232
14 826 3925 6534
16 047 5938 8410
7637 1758 3426
14 996 5765 7552
57 955 1962 12 590
7829 557 2535
39 541 40 818 41 849
24 341 24 958 25 707
14 495 14 873 15 031
26 077 27 102 28 021
17 447 17 697 17 972
8885 9133 9326
14 753 15 030 15 306
8948 9152 9265
41 842 43 213 44 230
13 754 14 074 14 196
12 911 13 190 13 497
14 437 14 749 14 848
6722 6899 7067
12 710 12 965 13 381
46 255 48 621 50 187
6174 6557 6912

РІВЕНЬ ОПЛАТИ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ у 2005—2010 рр.

(у % до нарахованих сум)

Назва адміністративно- 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. січень— березень
територіальної одиниці 2010 р.
Україна 111,2 90,6 94,1 95,5 92,4 84,6
АР К 102,3 92,5 92,0 95,4 92,5 80,0
Області
Вінницька 108,9 92,4 101,4 96,2 97,7 90,2
Волинська 110,7 94,8 97,4 94,9 94,6 84,9
Дніпропетровська 121,4 86,8 92,8 92,7 87,8 74,2
Донецька 111,2 88,1 92,6 94,1 91,5 81,2
Житомирська 110,8 94,1 96,9 96,1 95,8 90,5
Закарпатська 108,3 92,0 95,1 89,8 94,3 87,0
Запорізька 108,7 92,4 93,4 95,6 93,0 84,2
Івано-Франківська 106,7 99,3 97,6 96,7 96,7 91,2
Київська 107,3 90,4 95,4 96,1 96,4 89,6
Кіровоградська 108,2 93,4 96,2 94,4 95,9 83,6
Луганська 116,1 84,3 89,7 94,7 89,6 80,2
Львівська 112,6 94,1 95,9 94,5 97,7 94,9
Миколаївська 103,8 92,9 98,3 98,0 95,8 87,1
Одеська 107,8 87,3 91,9 100,6 87,5 79,4
Полтавська 108,6 94,1 98,7 96,7 94,6 89,8
Рівненська 109,2 92,0 97,3 95,3 93,2 83,9
Сумська 103,5 92,5 95,8 95,8 93,9 91,2
Тернопільська 105,8 93,4 96,0 95,1 95,8 90,4
Харківська 113,0 88,5 86,8 91,7 89,7 80,8
Херсонська 106,2 90,6 94,9 94,8 96,3 78,9
Хмельницька 110,3 93,9 98,6 99,4 98,1 89,7
Черкаська 106,4 91,7 95,5 94,2 94,4 91,1
Чернівецька 103,8 92,1 97,6 100,9 94,3 86,7
Чернігівська 110,7 92,8 99,1 97,9 94,9 95,0
Міста
м. Київ 114,6 92,2 97,1 99,8 91,6 96,4
м. Севастополь 113,1 95,0 95,4 104,6 83,4 73,2

Рис. 34. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг (у % до нарахованих сум) у 2005—2010 рр.

Рис. 35. Введення в експлуатацію житла у 2000—2010 рр.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЖИТЛА ЗА РЕГІОНАМИ (січень-вересень 2008—2009 рр.)

Назва адміністративно-територіальної одиниці Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. м. загальної площі Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, у % до відповідного періоду попереднього року
2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р.
Україна 1399,4 725,7 105,8 51,6
АРК 1080,5 780,7 74,7 72,1
Області
Вінницька 1484,0 646,3 93,1 43,2
Волинська 1431,4 714,1 152,0 49,8
Дніпропетровська 870,3 363,8 99,0 41,5
Донецька 661,9 195,5 121,0 29,3
Житомирська 863,9 281,1 104,2 32,3
Закарпатська 2069,9 708,7 109,0 34,2
Запорізька 837,3 384,9 113,0 45,7
Івано-Франківська 2153,0 1182,8 102,5 54,8
Київська 4228,6 2321,3 162,7 54,5
Кіровоградська 824,8 441,3 128,0 52,8
Луганська 681,4 113,2 95,6 16,4
Львівська 1745,8 1008,4 108,9 57,6
Миколаївська 1096,6 339,8 124,9 30,8
Одеська 2017,0 1298,4 87,9 64,3
Полтавська 1182,5 562,7 102,8 47,1
Рівненська 705,4 291,3 60,7 41,2
Сумська 726,2 380,4 101,9 51,8
Тернопільська 1412,2 601,0 100,4 42,3
Харківська 639,0 715,4 98,5 111,4
Херсонська 1442,9 419,2 128,1 28,8
Хмельницька 1477,4 1134,7 121,8 76,2
Черкаська 679,6 586,1 61,5 85,5
Чернівецька 2160,6 1020,4 103,5 47,2
Чернігівська 1191,5 341,7 118,3 28,3
Міста
м. Київ 3379,0 1543,7 100,5 46,1
м. Севастополь 1213,7 2915,0 108,6 240,4

НОМІНАЛЬНА І РЕАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ

у 2008—2010 рр.

Назва

адміністративно-територіальної

одиниці

Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн Темп зростання (зменшення) реальної заробітної плати, у % до відповідного попереднього періоду
2008 2009 січень— березень 2010 2008 2009 Січень—

березень

2010

Україна 1806 1906 1993 106,3 90,8 105,7
АРК 1609 1717 1728 104,2 90,4 103,7
Області
Вінницька 1404 1511 1540 108,7 94,7 107,4
Волинська 1380 1427 1460 108,8 90,3 108,6
Дніпропетровська 1876 1963 2094 102,3 89,1 108,2
Донецька 2015 2116 2255 104,6 89,4 106,3
Житомирська 1405 1493 1535 107,7 92,7 106,5
Закарпатська 1454 1562 1611 111,6 95,5 106,3
Запорізька 1812 1843 1938 102,7 87,4 104,0
Івано-Франківська 1543 1628 1700 105,2 91,2 106,6
Київська 1852 1987 2015 107,7 92,3 103,3
Кіровоградська 1428 1537 1599 108,8 95,0 108,2
Луганська 1769 1873 2012 106,2 90,6 108,0
Львівська 1570 1667 1738 104,0 90,1 105,5
Миколаївська 1621 1806 1915 105,3 95,8 104,2
Одеська 1633 1786 1848 102,8 93,1 104,9
Полтавська 1661 1733 1879 104,2 90,0 108,8
Рівненська 1523 1614 1729 106,4 91,6 110,9
Сумська 1472 1593 1660 108,6 94,5 105,0
Тернопільська 1313 1412 1439 110,3 92,8 106,5
Харківська 1679 1804 1839 104,0 90,4 103,7
Херсонська 1375 1482 1514 104,5 93,6 102,9
Хмельницька 1429 1521 1568 106,4 91,7 108,0
Черкаська 1459 1532 1610 107,1 90,1 106,5
Чернівецька 1402 1523 1546 107,4 95,6 107,5
Чернігівська 1370 1465 1487 107,5 90,8 104,9
Міста
м. Київ 3074 3161 3119 107,8 88,2 102,1
м. Севастополь 1726 1882 1951 105,5 94,4 104,7

574

Рис. 36. Індекс споживчих цін за регіонами протягом (листопад до грудня попереднього року 2008—2009 рр.)

Рис. 37. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15—70 років (січень-вересень 2008—2009 рр.)

Рис. 38. Доходи і видатки зведеного бюджету України у 2004—2009 рр.

Рис. 39. Темп зростання ВВП, видатків зведеного бюджету і видатків зведеного бюджету на соціально-культурну сферу у 2006—2009 рр.

ЧАСТКА СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ У ВИДАТКАХ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ у 2007—2009 рр. (у %)

Видатки згідно з функціональною класифікацією 2007 р. 2008 р. 2009 р.
Зведений Державний Місцеві Зведений Державний Місцеві Зведений Державний Місцеві
Разом видатків (без урахування між бюджетних трансфертів) з них: 129,0 125,9 133,4 136,8 140,7 131,5 99,4 98,8 100,2
житлово-комунальне

господарство

73,5 400,6 66,0 152,0 61,3 164,7 83,3 55,8 84,8
охорона здоров’я 135,3 154,1 130,4 125,6 116,6 128,4 108,9 102,2 110,8
духовний і фізичний розвиток 131,4 143,0 125,9 139,2 146,8 135,1 105,2 110,2 102,3
освіта 131,2 125,0 134,7 137,5 142,3 135,0 109,5 111,0 108,7
соціальний захист і соціальне забезпечення 117,1 96,5 173,3 152,7 173,8 120,6 106,3 101,4 117,1

Таблиця 25

АБСОЛЮТНИЙ ПРИРІСТ ОБСЯГУ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ НА ОДНУ ОСОБУ (ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ) у 2005—2010р., грн

Назва

адміністративно-

територіальної

одиниці

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. Січень— березень

2010 р.

Україна 362,8 475,0 689,9 962,3 -41,6 39,1
АР Крим 252,2 499,0 696,4 847,1 -364,4 25,4
Області
Вінницька 103,6 139,3 178,7 301,5 190,1 28,2
Волинська 154,5 246,3 305,8 361,6 -53,9 34,0
Дніпропетровська 287,3 426,9 437,6 689,8 53,0 66,7
Донецька 259,3 546,4 567,0 769,6 -197,9 19,8
Житомирська 112,7 144,3 170,7 256,1 200,7 0,9
Закарпатська 103,1 219,9 245,2 366,4 44,6 4,6
Запорізька 181,9 259,9 371,2 416,2 -170,8 -13,0
Івано -Франківська 133,5 184,0 198,2 366,5 108,7 23,6
Київська 155,7 340,3 651,2 885,0 303,1 36,3
Кіровоградська 214,4 338,4 463,7 660,5 -172,8 31,0
Луганська 107,1 235,9 367,1 306,7 -428,4 22,1
Львівська 388,7 455,4 421,1 897,3 -23,5 11,8

Закінчення табл. 25

Назва

адміністративно-

територіальної

одиниці

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. Січень— березень

2010 р.

Миколаївська 189,3 343,4 476,5 843,7 102,3 59,9
Одеська 715,1 721,7 918,7 2229,7 756,4 -119,8
Полтавська 151,9 273,2 445,9 459,3 -258,6 13,5
Рівненська 139,1 270,3 277,0 380,9 61,4 43,2
Сумська 98,1 216,3 309,5 306,8 -206,7 -3,1
Тернопільська 82,0 147,6 164,2 240,3 81,4 3,2
Харківська 308,2 420,2 551,4 630,4 -257,4 52,7
Херсонська 138,3 235,4 360,4 414,7 -77,5 -7,4
Хмельницька 66,6 181,3 195,2 273,0 26,9 -13,7
Черкаська 142,2 199,1 256,5 378,5 224,7 4,2
Чернівецька 116,6 184,0 178,9 213,4 -68,0 -24,5
Чернігівська 128,7 187,1 229,2 268,1 118,4 9,7
Міста
м. Київ 2496,0 2454,2 4563,5 5649,7 -237,9 444,4
м. Севастополь 250,0 318,2 398,6 897,1 524,9 23,6

Рис. 40. Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на одну особу (до попереднього року) у 2005—2010 рр.

Рис. 41. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у 2005—2009 рр.

Рис. 42. Демографічна ситуація у 2009 р.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ у 2006—2008 рр.

(млн грн)

Назва

адміністративно- територіальної одиниці

Наявний доход
всього млн грн у розрахунку на одну особу, грн
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Україна 363 586 470 953 646 337 7771,0 10 126,0 13 972,4
АРК 13 006 16 957 23 948 6567,0 8589,7 12 161,3
Області
Вінницька 11 825 15 052 20 249 6980,5 8963,3 12 153,5
Волинська 6638 8321 11 316 6387,6 8022,6 10 919,6
Дніпропетровська 29 652 39 015 53 595 8632,3 11 439,0 15 827,0
Донецька 40 752 53 011 73 871 8855,9 11 625,7 16 344,2
Житомирська 8940 11 624 15 578 6754,3 8864,5 11 984,9
Закарпатська 7166 9105 12 266 5757,7 7323,8 9868,1
Запорізька 16 118 20 747 28 096 8693,6 11 276,2 15 377,1
Івано-Франківська 8966 11 537 15 867 6463,4 8336,0 11 482,8
Київська 13 978 17 876 24 635 7953,8 10 248,8 14 218,5
Кіровоградська 7073 8962 12 144 6672,0 8564,6 11 751,5
Луганська 17 591 22 786 31 793 7343,4 9620,0 13 565,9
Львівська 19 025 24 420 33 222 7394,7 9523,8 12 995,6
Миколаївська 8897 11 324 15 268 7318,4 9376,5 12 726,5
Одеська 16 807 21 031 28 495 7006,1 8780,8 11 905,7
Полтавська 12 481 15 913 21 572 8064,2 10 382,3 14 209,9
Рівненська 7557 9555 12 917 6540,6 8285,6 11 217,5
Сумська 9092 11 892 16 017 7459,2 8976,3 13 455,1
Тернопільська 6967 8886 11 860 6283,4 8063,5 10 821,2
Харківська 22 056 28 961 38 895 7819,6 10 328,5 13 944,9
Херсонська 7283 9315 12 667 6492,2 8374,5 11 481,0
Хмельницька 9494 12 156 16 335 6943,1 8965,3 12 137,8
Черкаська 9070 11 609 15 811 6795,5 8782,7 12 070,1
Чернівецька 5514 7006 9418 6078,0 7738,0 10 414,7
Чернігівська 8355 10 681 14 561 7201,3 9337,4 12 901,8
Міста
Київ 36 708 49 762 71 171 13 566

,9

18 233,2 225

853,1

Севастополь 2575 3449 4770 6790,6 9093,1 12 559,2

ВИТРАТІ! НАСЕЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ за 2006—2008 рр.

(млн гри)

581

Назва адміністративно- територіальної одиниці Витрати та надходження, всього, гри У тому числі
придбання товарів та послуг доходи від власності (сплачені)
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Україна 472 061 623 289 856 633 385 681 509 533 689 055 8374 16 924 ЗО 431
АРК 16 834 22 878 31 537 115 914 20 967 28297 246 517 768
Області
Вінницька 14 788 19 624 25 942 11 156 15 072 20 876 157 317 552
Волинська 8414 10 943 14 897 7259 9428 12 810 115 234 433
Дніпропетровська 68 694 50 955 69 683 28 635 36 625 50 593 960 1702 2867
Донецька 50 947 67 057 92 797 34 263 46 612 64 600 707 1223 2088
Житомирська 11 472 15 132 20 157 8392 11 113 15 063 146 267 456
Закарпатська 9134 12 103 16 289 8172 10 186 13 528 192 350 552
Запорізька 20 148 26 424 35 800 15 486 19 592 26 456 291 549 910
Івано- Франківська 11 232 14 779 20 445 8062 11 127 15 499 138 286 5534
Київська 17 424 23 145 31 554 13 008 17 963 24 911 131 223 373
Кіровоградська 8991 11 602 15 681 6995 9067 12 057 107 193 331

582

Луганська 22 042 28 967
Львівська 23 804 31 361
Миколаївська 11 246 14 772
Одеська 22 457 29 189
Полтавська 15 573 20 283
Рівненська 9656 12 555
Сумська 11 281 14 956
Тернопільська 8708 11 367
Харківська 28 188 37 853
Херсонська 9281 12 070
Хмельницька 11 967 15 551
Черкаська 11 589 15 177
Чернівецька 7010 9178
Чернігівська 10 433 13 560
Міста
Київ 57 307 77 435
Севастополь 3411 4745

40 241 42 885 20 053 39 871 27 460 16 964 20 080

15 257 51 708

16 451 20 858 20 529 12 402 18 383

112 097 6612

14 122 18 912
18912 24 518
8651 11 679
21 693 28 477
11 121 14 653
7418 9440
7695 9811
6169 8107
26 046 34 034
7548 10 063
9610 12 150
9227 12 510
5957 7751
7520 9598
62 904 85 051
3746 5027
237 461 706
298 555 984
185 361 637
561 1454 2300
181 342 599
115 219 387
100 188 354
93 180 312
439 857 1560
150 277 484
146 284 526
148 285 475
127 249 415
94 173 294
2251 5057 10 205
59 121 329

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА НОМІНАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА РЕГІОНАМИ у 1995—2009 рр.

(грн)

Назва адміністративно- територіальної одиниці 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Україна 73 230 311 376 462 590 806 1041 1351 1806 1906
АРК 70 225 301 358 433 543 730 952 1220 1609 1707
Області
Вінницька 58 159 215 265 334 435 597 793 1028 1404 1511
Волинська 53 150 201 253 319 412 591 773 1013 1380 1427
Дніпропетровська 91 273 370 438 526 667 913 1139 1455 1876 1963
Донецька 97 292 383 452 550 712 962 1202 1535 2015 2116
Житомирська 61 164 220 268 334 434 602 793 1033 1405 1493
Закарпатська 50 172 238 295 379 479 665 868 1091 1453 1562
Запорізька 84 289 379 445 541 671 860 1091 1394 1812 1843
Івано-Франківська 65 188 259 318 402 510 718 923 1180 1543 1628
Київська 78 241 317 378 470 592 811 1058 1362 1852 1987
Кіровоградська 58 170 231 282 353 455 624 819 1054 1428 1537
Луганська 82 232 320 393 474 596 805 1022 1323 1769 1873
Львівська 62 196 272 339 419 523 713 923 1183 1570 1667
Миколаївська 68 227 327 398 470 565 744 955 1202 1621 1806
Одеська 66 236 306 379 454 566 768 966 1226 1633 1786
Полтавська 76 220 292 354 437 560 758 961 1243 1661 1733
Рівненська 61 173 245 312 390 506 685 888 1133 1523 1614
Сумська 66 194 259 307 379 473 663 857 1098 1472 1593
Тернопільська 53 135 190 237 304 388 553 727 943 1313 1412
Харківська 72 230 310 370 455 569 759 974 1251 1679 1804
Херсонська 59 173 233 289 356 451 625 800 1017 1375 1482
Хмельницька 55 156 211 258 323 419 584 792 1045 1429 1521
Черкаська 63 175 229 276 350 465 642 846 1085 1459 1532
Чернівецька 55 157 218 271 344 441 621 819 1051 1402 1523
Чернігівська 57 177 235 277 342 438 602 790 1016 1370 1465
Міста
Київ 100 405 549 643 761 967 1314 1729 2300 3074 3161
Севастополь 83 251 325 391 486 594 803 1005 1302 1726 1882

СТРУКТУРА ГРОШОВИХ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ М. КИЄВА у 2005—2008 рр.

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Грошові доходи домогосподарств
2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Всього сукупних ресурсів (грн) 1999,70 24033,9 3117,32 4616,22
Відсотків
Грошові доходи 83,2 91,7 90,1 90,2
Оплата праці 59,7 64,6 61,3 63,2
Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості 5,6 4,0 8,7 5,7
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції 0,0 0,0 0,0 0,0
Пенсії, стипендії, допомоги та субсидії, надані готівкою 13,9 17,2 15,7 15,0
Грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи 4,0 5,9 4,4 6,3
Вартість спожитої продукції отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель 0,1 0,2 0,1 0,1
Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого, рідкого палива 0,5 0,5 0,8 0,3
Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату послуг транспорту, зв’язку 1,2 0,8 1,0 0,7
Інші надходження 15,0 6,8 8,0 8,7

ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ у 2000—2008 рр.

(у віці 15—70 років)

585

Назва адміністративно- територіальної одиниці 200С Р- 2005 Р- 2006 Р- 2007 Р- 2008 Р-
тис осіб ВІДСОТКІВ

до населення у віці 15—70 років

тис осіб ВІДСОТКІВ

до населення у віці 15—70 років

тис осіб ВІДСОТКІВ

до населення у віці 15—70 років

тис осіб ВІДСОТКІВ

до населення у віці 15—70 років

тис осіб ВІДСОТКІВ

до населення у віці 15—70 років

Україна 22 830,8 63,2 22 280,8 62,2 22 245,4 62,2 22 322,3 62,6 22 397,4 63,3
АРК 989,8 61,2 958,7 62,2 957,2 62,1 960,4 62,5 964,4 63,2
Області
Вінницька 919,1 72,1 775,4 61,8 773,3 61,8 773,9 62,1 775,3 62,7
Волинська 540,0 72,0 471,8 63,1 471,7 63,2 472,3 63,3 478,2 64,1
Дніпропетровська 1735,8 63,7 1665,7 61,8 1667,4 62,1 1664,9 62,4 1664,1 63,0
Донецька 2383,5 63,8 2265,1 62,6 2261,6 62,8 2260,7 63,3 2267,3 64,4
Житомирська 624,8 61,9 632,5 64,2 625,1 63,7 623,9 64,0 622,1 64,5
Закарпатська 569,6 62,9 592,3 64,5 584,6 63,5 584,6 63,4 590,0 64,0
Запорізька 924,4 62,7 908,3 62,4 908,9 62,6 904,7 62,7 904,3 63,3

586

Івано-Франківська 653,3 64,6 572,8 56,5 569,3 56,1 582,5 57,4 588,4 58,0
Київська 847,2 62,8 846,9 62,8 843,7 62,6 844,7 63,0 845,3 63,8
Кіровоградська 511,1 61,5 501,5 61,9 500,2 62,2 503,2 63,2 499,2 63,6
Луганська 1135,3 57,5 1143,2 60,1 1137,0 60,2 1142,3 61,1 1144,0 62,1
Львівська 1249,5 65,2 1167,0 61,2 1166,9 61,2 1167,7 61,3 1182,2 62,2
Миколаївська 586,4 61,8 595,0 63,2 595,7 63,3 597,6 63,7 598,2 64,3
Одеська 1151,3 62,1 1086,4 58,7 1095,2 59,3 1108,2 60,0 1117,8 60,6
Полтавська 748,2 62,5 744,5 62,9 744,9 63,0 744,0 63,4 739,3 63,7
Рівненська 491,7 59,2 511,1 61,2 513,4 61,5 518,5 62,2 524,3 63,0
Сумська 603,5 62,6 591,2 63,0 588,0 62,8 587,4 63,3 587,4 64,2
Тернопільська 475,1 58,1 467,4 57,9 453,5 56,3 463,3 57,7 466,0 58,2
Харківська 1463,5 65,9 1388,8 62,5 1391,3 62,6 1385,7 62,6 1386,5 63,2
Херсонська 556,4 62,8 548,9 63,1 553,0 63,9 551,3 64,0 553,6 64,9
Хмельницька 652,7 63,0 641,9 63,4 640,2 63,4 641,1 63,7 646,0 64,6
Черкаська 605,9 59,3 641,6 63,2 637,7 63,0 638,0 63,5 635,0 63,9
Чернівецька 354,0 53,6 401,2 60,4 400,7 60,3 411,2 61,8 415,9 62,4
Чернігівська 586,9 64,8 562,3 64,9 547,8 63,7 546,2 64,2 452,9 64,8
Міста
Київ 1333,3 66,2 1412,6 66,2 1425,7 65,9 1450,3 66,5 1465,7 66,9
Севастополь 138,5 64,1 186,7 62,7 191,4 64,0 193,7 64,8 194,0 65,2

ЗАЙНЯТІСТЬ населення за регіонами

у 2000—2008 рр.

(у віці 15-70 років)

587

Назва адміністративно- територіальної одиниці 2000 Р- 2005 Р- 2006] 3. 2007 Р- 2008 Р-
тис осіб ВІДСОТКІВ

до населення у віці 15-70 років

тис осіб ВІДСОТКІВ

до населення у віці 15-70 років

тис осіб відсотків

до населення у віці 15-70 років

тис осіб ВІДСОТКІВ

до населення у віці 15-70 років

тис осіб відсотків до населення у віці 15-70 років
Україна 20 175,0 55,8 20 680,0 57,7 20 730,4 57,9 20 904,7 58,7 20 972,3 59,3
АРК 909,9 56,2 906,1 58,7 908,6 59,0 916,5 59,6 918,7 60,2
Області
Вінницька 839,4 65,9 723,0 57,6 722,6 57,7 726,8 58,3 725,6 58,7
Волинська 486,2 64,8 429,9 57,5 430,2 57,6 433,9 58,2 438,6 58,8
Дніпропетровська 1534,3 56,3 1573,8 58,4 1582,0 58,9 1582,4 59,3 1580,0 59,9
Донецька 2153,2 57,6 2124,9 58,7 2132,3 59,2 2135,0 59,8 2138,8 60,7
Житомирська 548,0 54,3 570,6 57,9 568,1 57,9 570,4 58,5 568,2 58,9
Закарпатська 503,3 55,6 551,0 60,0 543,3 59,0 547,6 59,4 552,2 59,9
Запорізька 807,4 54,8 846,0 58,2 850,6 58,6 850,4 58,9 850,4 59,5
Івано-Франківська 584,7 57,8 522,5 51,6 522,3 51,5 535,7 52,8 541,9 53,4

588

Київська 739,0 54,8 791,0
Кіровоградська 435,2 52,4 457,5
Луганська 1008,3 51,1 1054,4
Львівська 1082,7 56,5 1064,6
Миколаївська 501,0 52,8 539,8
Одеська 1015,0 54,7 1028,1
Полтавська 672,3 56,2 690,3
Рівненська 431,8 52,0 461,6
Сумська 513,8 53,3 546,0
Тернопільська 409,4 50,1 425,1
Харківська 1272,4 57,3 1297,2
Херсонська 479,3 54,1 499,9
Хмельницька 562,9 54,4 586,0
Черкаська 534,9 52,3 578,7
Чернівецька 293,6 44,5 361,7
Чернігівська 520,5 57,5 517,9
Міста
Київ 1218,3 60,5 1352,0
Севастополь 118,2 54,7 180,4

58,6 791,7 58,8 795,1 59,3 796,1 60,1
56,5 458,9 57,1 462,4 58,1 459,1 58,5
55,4 1054,6 55,8 1066,7 57,1 1068,8 58,0
55,8 1070,1 56,1 1077,3 56,6 1092,5 57,5
57,3 542,7 57,7 547,1 58,4 548,5 58,9
55,6 1039,2 56,2 1059,7 57,4 1067,2 57,9
58,3 692,7 58,6 695,2 59,2 691,6 59,6
55,2 465,4 55,7 471,8 56,6 478,1 57,4
58,1 542,2 57,9 543,1 58,5 543,7 59,4
52,6 411,7 51,1 423,5 52,7 424,9 53,1
58,4 1305,8 58,8 1311,5 59,2 1312,9 59,8
57,5 504,6 58,3 505,7 58,7 507,5 59,5
57,9 585,0 57,9 589,1 58,5 594,4 59,4
57,0 580,8 57,4 585,2 58,2 583,1 58,6
54,5 363,4 54,7 376,0 56,5 381,0 57,2
59,8 502,3 58,4 503,9 59,2 501,4 59,8
63,3 1375,6 63,6 1405,3 64,4 1420,2 64,9
60,6 183,7 61,4 187,4 62,7 186,9 62,8

БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ (ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ МОП) ЗА РЕГІОНАМИ у 2000—2008 рр.

(у віці 15-70 років)

589

Назва адміністративно- територіальної одиниці 2000 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
тис осіб відсотків до економічно активного населення у віці 15-70 років тис.осіб відсотків до економічно активного населення у віці 15-70 років тис. осіб відсотків до економічно активного населення у віці 15-70 років тис. осіб відсотків до економічно активного населення у віці 15-70 років тис. осіб відсотків до економічно активного населення у віці 15-70 років
Україна 2655,8 и,б 1600,8 7,2 1515,0 6,8 1417,6 6,4 1425,1 6,4
АРК 79,9 8,1 52,6 5,5 48,6 5,1 43,9 4,6 45,7 4,7
Області
Вінницька 79,7 8,7 52,4 6,8 50,7 6,6 47,1 б,і 49,7 6,4
Волинська 53,8 10,0 41,9 8,9 41,5 8,8 38,4 8,1 39,6 8,3
Дніпропетровська 201,5 11,6 91,9 5,5 85,4 5,1 82,5 5,0 84,1 5,1
Донецька 230,3 9,7 140,2 6,2 129,3 5,7 125,7 5,6 128,5 5,7
Житомирська 76,8 12,3 61,9 9,8 57,0 9,1 53,5 8,6 53,9 8,7
Закарпатська 66,3 11,6 41,3 7,0 41,3 ѴД 37,0 6,3 37,8 6,4
Запорізька 117,0 12,7 62,3 6,9 58,3 6,4 54,3 6,0 53,9 6,0

50,3 8,8 47,0 8,3 46,8 8,0 46,5 7,9
55,9 6,6 52,0 6,2 49,6 5,9 49,2 5,8
44,0 8,8 41,3 8,3 40,8 8,1 40,1 8,0
88,8 7,8 82,4 7,2 75,6 6,6 45,2 6,6
102,4 8,8 96,8 8,3 90,4 7,7 89,7 7,6
55,2 9,3 53,0 8,9 50,5 8,5 49,7 8,3
58,3 5,4 56,0 5,1 48,5 4,4 50,6 4,5
54,2 7,3 52,2 7,0 48,8 6,6 47,7 6,5
49,5 9,7 48,0 9,3 46,7 9,0 46,2 8,8
45,2 7,6 45,8 7,8 44,3 7,5 43,7 7,4
42,3 9,1 41,8 9,2 39,8 8,6 41,1 8,8
91,6 6,6 85,5 6,1 74,2 5,4 73,6 5,3
49,0 8,9 48,4 8,8 45,6 8,3 46,1 8,3
55,9 8,7 55,2 8,6 52,0 8,1 51,6 8,0
62,9 9,8 56,9 8,9 52,8 8,3 51,9 8,2
39,5 9,8 37,3 9,3 35,2 8,6 34,9 8,4
44,4 7,9 45,5 8,3 42,3 7,7 41,5 7,6
60,6 4,3 50,1 3,5 45,0 3,1 45,5 3,1
6,3 3,4 7,7 4,0 6,3 3,3 7,1 3,7

590

Івано-Франківська 68,6 10,5
Київська 108,2 12,8
Кіровоградська 75,9 14,9
Луганська 127,0 11,2
Львівська 166,8 13,3
Миколаївська 85,4 14,6
Одеська 136,3 11,8
Полтавська 75,9 10,1
Рівненська 59,9 12,2
Сумська 89,7 14,9
Тернопільська 65,7 13,8
Харківська 191,1 13,1
Херсонська 77,1 13,9
Хмельницька 89,8 13,8
Черкаська 71,0 11,7
Чернівецька 60,4 17,1
Чернігівська 66,4 11,3
Міста
Київ 115,0 8,6
Севастополь 20,3 14,7

ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ ЗА РЕГІОНАМИ у 2007—2009 рр.

(на 1 січня)

Назва

адміністративно-

територіальної

одиниці

Кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, тис. осіб Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць, тис. осіб Навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію, осіб
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Україна 759,5 642,3 844,9 170,5 169,7 91,1 5 4 10
АРК

Області

28,7 20,9 26,1 5,3 6,4 3,4 6 3 8
Вінницька 36,2 31,4 41,5 2,7 2,2 1,1 14 15 39
Волинська 19,0 16,1 25,3 3,3 3,6 2,0 6 5 13
Дніпропетровська 39,9 33,9 52,1 17,6 18,9 10,0 2 2 5
Донецька 44,6 37,2 54,9 28,8 25,0 10,1 2 2 6
Житомирська 28,6 25,0 32,9 27,7 3,9 2,4 11 7 14
Закарпатська 21,1 17,8 22,9 3,6 2,1 1,1 6 9 21
Запорізька 31,0 26,1 36,0 7,2 6,8 1,9 4 4 20
Івано-Франківська 28,9 25,1 30,9 1,5 1,3 0,6 20 20 48
Київська 21,7 20,5 27,3 6,1 7,4 3,7 4 3 8
Кіровоградська 24,4 20,3 25,5 3,0 3,5 1,1 8 6 25
Луганська 32,6 26,6 34,7 7,2 1,8 2,2 5 15 16
Львівська 42,0 32,8 42,1 4,7 4,0 2,1 9 8 20
Миколаївська 25,0 21,6 25,9 2,3 2,7 1,7 11 8 16
Одеська 28,7 26,6 29,9 5,6 5,8 3,0 5 5 10
Полтавська 36,8 32,8 42,2 4,6 6,2 2,8 8 5 16
Рівненська 31,7 26,6 31,9 3,0 3,6 2,1 11 8 16
Сумська 26,6 22,2 30,0 1,9 2,0 1,3 14 11 25
Тернопільська 34,0 28,5 32,9 1,1 1,8 1,3 33 17 27
Харківська 42,2 36,,0 46,3 12,5 10,7 4,4 3 3 11
Херсонська 22,6 18,7 21,1 1,5 2,9 3,0 15 7 7
Хмельницька 29,4 23,3 33,6 2,1 1,1 0,7 15 23 48
Черкаська 33,7 29,7 37,9 1,3 1,3 0,5 27 24 77
Чернівецька 20,0 15,5 18,2 1,6 1,5 0,8 13 11 25
Чернігівська

Міста

22,2 20,7 30,6 4,4 4,5 2,2 5 5 15
Київ 6,2 5,1 10,0 32,3 36,2 24,1 0,2 0,2 0,4
Севастополь 1,5 1,3 2,0 2,6 2,5 1,5 1 1 1

НАДХОДЖЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ШТРАФІВ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЩО НАКЛАДАЮТЬСЯ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОРГАНАМИ (ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ) КОД 21081300

станом на 20 січня 2010 р. (з 05.01.2010 р. по 19.01.2010 р.)

Область Надійшло всього, грн в тому числі до:
державного бюджету, грн місцевого бюджету, грн
АРК 1 963 663,47 981 831,70 981 831,77
ВІННИЦЬКА 991 472,33 495 736,21 495 736,12
ВОЛИНСЬКА 388 974,85 194 487,45 194 487,40
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 2 161 745,29 1 080 872,67 1 080 872,62
ДОНЕЦЬКА 2 450 431,05 1 225 215,59 1 225 215,46
ЖИТОМИРСЬКА 468 414,38 234 207,20 234 207,18
ЗАКАРПАТСЬКА 536 659,00 268 329,51 268 329,49
ЗАПОРІЗЬКА 1 650 219,39 825 109,76 825 109,63
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 389 917,45 194 958,73 194 958,72
КИЇВСЬКА 1 684 681,17 842 340,61 842 340,56
КІРОВОГРАДСЬКА 921 521,23 460 760,64 460 760,59
ЛУГАНСЬКА 1 047 107,19 523 553,66 523 553,53
ЛЬВІВСЬКА 684 592,47 342 296,24 342 296,23
МИКОЛАЇВСЬКА 844 049,79 422 024,90 422 024,89
ОДЕСЬКА 2 429 361,20 1 214 680,57 1 214 680,63
ПОЛТАВСЬКА 608 502,00 304 251,08 304 250,92
РІВНЕНСЬКА 539 478,52 269 739,29 269 739,23
СУМСЬКА 684 649,83 342 324,99 342 324,84
ТЕРНОПІЛЬСЬКА 328 875,20 164 437,60 164 437,60
ХАРКІВСЬКА 974 129,72 487 064,91 487 064,81
ХЕРСОНСЬКА 551 024,46 275 512,24 275 512,22
ХМЕЛЬНИЦЬКА 899 869,71 449 934,88 449 934,83
ЧЕРКАСЬКА 461 339,11 230 669,57 230 669,54
ЧЕРНІВЕЦЬКА 241 108,81 120 554,41 120 554,40
ЧЕРНІГІВСЬКА 578 434,95 289 217,53 289 217,42
МІСТА
М.КИЇВ 2 023 861,54 1 011 930,78 1 011 930,76
М. СЕВАСТОПОЛЬ 530 858,95 265 429,48 265 429,47
ВСЬОГО 27 034 943,06 13 517 472,20 13 517 470,86

Рис. 43. Частка доходів державного та місцевих бюджетів у зведеному бюджеті у 2005—2010 рр.

Рис. 44. Частка видатків державного та місцевих бюджетів у зведеному бюджеті у 2005—2010 рр.

Рис. 45. Динаміка частки видатків соціального спрямування у структурі видатків зведеного, державного та місцевих бюджетів України у 2005—2009 рр.

Рис. 46. Структура трансфертів, що передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів у 2008—2009 рр.

595

ДОВІДКА

по міжбюджетних трансфертах та січень-грудень 2009 року станом на 28.12.2009

(тис. грн)

з/п

кпкв Назва трансферту Передбачено розписом на 2009 рік Передбачено розписом на січень— грудень Перераховано Залишок

неперерахованих

трансфертів

всього грудень
і 2 3 4 з 6 7 8
і 3511150 Субвенція на оплату енергоносіїв 1471 591,2 1471 591,2 1 338 826,5 12 759,3 132 764,7
2 3511230 Субвенція на оплату твердого та рідкого палива 410 959,1 410 959,1 399 165,1 0,0 11 794,0
3 3511250 Субвенція на надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд 1 620 380,1 1 620 380,1 1 214 185,5 8 962,7 406 194,6
4 3511340 Субвенція на допомогу сім’ям з дітьми 16 621 136,9 16 621 136,9 16 596 498,0 1 629 336,3 24 638,9
Всього по субвенціях соціального значення 20 124 067,3 20 124 067,3 19 548 675,1 1 651 058,3 575 392,2
1 3511050 Дотація вирівнювання 33 356 349,1 33 356 349,1 31 125 163,1 1 653 322,4 2 231 186,0
1 3511060 Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості 2 502 143,0 2 502 143,0 2 495 443,0 1 014 103,9 6 700,0
2 3511060 Додаткова дотація м. Славутич 10 000,0 10 000,0 10 000,0 750,0 0,0
3 3511060 Додаткова дотація на здійснення повноважень, встановлених ЗУ «Про затвердження Конституції АР Крим» ЗО 000,0 ЗО 000,0 ЗО 000,0 5 000,0 0,0
4 3511060 Додаткова дотація на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет 160 000,0 160 000,0 160 000,0 26 700,0 0,0
Всього по додаткових дотаціях 2 702 143,0 2 702 143,0 2 695 443,0 1 046 553,9 6700,0

596

з/п

кпкв Назва трансферту Передбачено розписом на 2009 рік Передбачено розписом на січень— грудень Перераховано Залишок

неперерахованих

трансфертів

всього грудень
і 2 3 4 з 6 7 8
5 2211020 Субвенція працівникам навчальних закладів, на здійснення виплат передбачених статтею 57 ЗУ «Про Освіту» 370 017,0 370 017,0 237 715,3 0,0 132 301,7
6 2311050 Субвенція Донецькій області на забезпечення лікування інвалідів — спинальників у Донецькій обласній лікарні відновного лікування (КЕКВ 1320) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0
7 2311060 Субвенція на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу типу А/НШ1/Каліфор- нія/04/09 і гострих респіраторних захворювань (КЕКВ 1320) 87 908,0 87 908,0 0,0 0,0 87 908,0
8 2761150 Субвенція на фінансування про грам-переможців конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (КЕКВ 1320) 4 810,9 4 810,9 4 810,9 1 603,5 0,0
9 3211030 Субвенція бюджету м. Жовті Води на заходи по радіаційному та соціальному захисту населення 3 500,0 3 500,0 3 181,8 0,0 318,2
10 3411020 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 176 550,5 176 550,5 153 892,1 14 847,5 22 658,4

597

11 3511140 Субвенція на компенсацію втрат доходів міст внаслідок розміщення на їх території ЧФ Російської Федерації 101 900,0 101 900,0 92 636,0 0,0 9 264,0
12 6741020 Субвенція на проведення виборів 17 500,0 17 500,0 16 034,6 0,0 1 465,4
Всього по захищених трансфертах загального фонду 56 945 245,8 56 945 245,8 53 878 051,9 4 367 385,6 3 067 193,9
13 2311050 Субвенція Донецькій області на забезпечення лікування інвалідів- спинальників у Донецькій обласній лікарні відновного лікування (КЕКВ 2420) 2500,0 2500,0 1367,5 0,0 1132,5
14 2311060 Субвенція на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу типу А/НШ1/Каліфор- нія/04/09 і гострих респіраторних захворювань (КЕКВ 2420) 190 030,0 190 030,0 0,0 0,0 190 030,0
15 2761120 Субвенція міському бюджету міста Львова на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення міста Львова 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0
16 2761230 Субвенція міському бюджету міста Канева Черкаської області на завершення у 2009 році ремонтно- реставраційних робіт і створення музейної експозиції на об'єкті Шевченківського національного заповідника в місті Каневі «Будинок-музей Т. Г. Шевченка» 22 500,0 22 500,0 0,0 0,0 22 500,0
17 2761150 Субвенція на фінансування Про грам-переможці в конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (КЕКВ 2420) 20 189,1 20 189,1 11 313,4 2803,7 8875,7
ВСЬОГО ПО ТРАНСФЕРТАХ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 57 280 464,9 57 280 464,9 53 990 732,8 4 370 189,3 3 289 732,1

598

з/п

кпкв Назва трансферту Передбачено розписом на 2009 рік Передбачено розписом на січень— грудень Перераховано Залишок

неперерахованих

трансфертів

всього грудень
і 2 3 4 з 6 7 8
і 2511060 Субвенція на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів (KERB 1320) 37 002,4 37 002,4 20 442,9 16 014,4 16 559,5
Субвенція на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів (KERB 2420) 6 898,9 6 898,9 2 417,1 1 948,4 4 481,8
2 2711140 Субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах (КЕКВ 1320) 2 330 884,8 2 330 884,8 2 246 504,8 491 694,2 84 380,0
3 3131030 Субвенція міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автомагістралі через р. Дніпро СКЕКВ 2420) 150 000,0 150 000,0 150 000,0 0,0 0,0
е тому числі за рахунок коштів Стабілізаційного фонду 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0
4 3511150 Субвенція на оплату енергоносіїв СКЕКВ 1320) 3 604 367,0 3 604 367,0 3 028 519,1 517 643,5 575 847,9
5 3511160 Субвенція на розвиток соціально- економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування ЧФ Російської Федерації СКЕКВ 2420) 29 868,6 29 868,6 13 611,5 0,0 16 257,1

599

в тому числі за рахунок коштів Стабілізаційного фонду
6 7941030 Субвенція Чернівецької області для завершення у 2009 році будівництва мостів, берегоукріплювальних споруд, об'єктів соціально- культурного призначення та во- довідведення, що перебувають у комунальній власності (КЕКВ 2420) 59 085,3 59 085,3 19 000,0 0,0 40 085,3
7 Субвенція Чернівецькій області для завершення у 2009 році будівництва соціально значущих об'єктів (КЕКВ 2420)* 55 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЬОГО ПО ТРАНСФЕРТАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 6 273 107,1 6 218 107,1 5 480 495,4 1 027 300,4 737 611,7
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДАХ 63 553 572,0 63 498 572,0 59 471 228,1 5 397 489,7 4 027 343,8
щодо отримання трансфертів
Кошти, що надходять т місцевих бюджетів 8 741215,5 8 741215,5 7 411 010,7 1 015 644,4 1 330 204,8

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Соціально-економічний стан місцевих фінансів в Україні:

 1. Заробітна плата як соціально-економічна категорія.
 2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 4 березня 2002 р. № 256 Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету
 3. Соціально-економічний стан місцевих фінансів в Україні
 4. ЗМІСТ
 5. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 6. Соціально-економічний розвиток у першій половині XIX ст.
 7. Особливості соціально-економічного розвитку Західної України
 8. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель
 9. Соціально-економічний, політичний та національний розвиток України на початку ХХ ст.
 10. 1. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЗАКАРПАТТЯ У СКЛАДІ ЧЕХОСЛОВАЧЧИН.И
 11. ПоміщиЦТВО як соціально-економічний тип
 12. Соціально-економічний розвиток Київської Русі.
 13. Соціально-економічний розвиток та політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського.
 14. Політичне та соціально-економічне становище в Україні у першій половині ХІХ ст.
 15. Соціально-економічний розвиток України у порефор- мений період (1861 - 1900 рр).
 16. Соціально-економічне та політичне становище в Україні на зламі віків.
 17. Проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах переходу до ринкових відносин.
 18. Економічний зміст фінансових ресурсів
 19. Тема 8. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 20. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ