<<
>>

Література для поглибленого вивчення

1. Конституція України. — К. : Вікар, 1996. — 64 с.

2. Бюджетний кодекс України. — К. : Атіка, 2002. — 80 с.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 1997 р.

4. Бюджетне законодавство України: Зб.

нормат. актів. — К. : Юрін- ком Інтер, 2002. — 416 с.

5. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України або Офіційний вісник України.

6. Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію: Указ Президента України від 21.08. 1995 р.

7. Хартія українських міст / Асоціація міст України. — К., 1997. — 29 с.

8. Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта. [та ін.]. — К. : КНЕУ, 2008. — 265 [7] с.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Література для поглибленого вивчення:

 1. ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 3. Література для поглибленого вивчення
 4. 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. Література для поглибленого вивчення
 12. Література для поглибленого вивчення