<<
>>

Література для поглибленого вивчення

1. Конституція України зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 28 червня 1996 р.

2. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 р.

3. Закон України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» від 14 липня 2003 р.

4. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 р.

5. Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 р.

6. Концепція розвитку житлово-комунального господарства України, затверджена постановою КМ України від 27 лютого 1995 року № 150.

7. Проект Закону Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

8. Проект Закону України «Про основні засади державної житлової політики»

9. Дані офіційного сайта Міністерства з питань житлово-комунального господарства України www.minjkg.gov.ua

10. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. — К.: Знання, 2006. — 677 с.

11. Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /

М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта. [та ін.]. — К. : КНЕУ,

2008. — 265 с.

12. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 560 с.

13. Статистичний щорічник України за 2007 рік / За ред. О. Г. Осау- ленка. — К. : Консультант, 2008. — 572 с.

14. Створення та діяльність об’ єднання співвласників багатоквартирного будинку: Практичний посібник / Інститут місцевого розвитку.— К., 2007.— 288 c.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Література для поглибленого вивчення:

 1. ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 3. Література для поглибленого вивчення
 4. 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. Література для поглибленого вивчення
 12. Література для поглибленого вивчення
 13. Література для поглибленого вивчення
 14. Література для поглибленого вивчення