<<
>>

3. Основні вимоги до вивчення дисципліни

Для вивчення дисципліни надається один кредит (54 год), у тому числі: 10 год лекційних, 12 год семінарських, 32 год на самостійну роботу студентів (СРС). Курс становлять два модулі.

Вивчення першого закінчується контрольною роботою на третьому семінарі; опанування другого модуля завершується науково-практичною конференцією на тему «Майбутнє України в дзеркалі глобалістики».

Структура самостійної роботи студентів передбачає виконання трьох домашніх тестів (на тест «Хто є хто?» відводиться 6 год, на тест «Основні проекти і моделі глобального розвитку» — 6 год, на тест «Визначення базових термінів» — 6 год). На підготовку реферату відведено 6 год, для чотирьох семінарів — 4 год, для контрольної роботи — 2 год, на конференцію — 2 год.

Залік ставиться за рейтингом: мінімальна кількість балів для заліку — 50 балів. Оцінювання здійснюється за такими критеріями: відвідування всіх занять — 5 балів, активність на заняттях — від 10 до 0 балів, контрольна робота — від 15 до 0 балів, три тести — від 15 до 0 балів, реферат — від 10 до 0 балів, участь у роботі конференції в ролі доповідача — 15 балів, співдоповідача — 10 ба­лів, ініціатора дискусії — 5 балів. Мінімальна оцінка — 20 балів.

Автори посібника сподіваються, що студенти після опанування запропонованої дисципліни мислитимуть глобальніше і, можливо, зосередяться в майбутній діяльності на дослідженні глобальних проблем економіки, політики, екології, демографіїї, щоб ліпше зрозуміти сучасні вимоги до обраної спеціальності.

Висновки

1. Філософія глобальних проблем сучасності — частина філософського знання, що межує з новою міждисциплінарною наукою — глобалістикою.

2. Ця галузь філософького знання належить до філософії науки, логіки і методології наукового пізнання.

3. У межах дисципліни вивчаються теми «Предмет дисципліни», «Сучасна глобалістика як міждисциплінарна наука», «Методологічні засади глобалістики», «Глобалістика і прогностика», «Цивілізаційні виміри ров’язання глобальних проблем сучасності».

4. Підсумкове заняття проводиться у вигляді наукової конференції на тему «Майбутнє України в контексті глобалістики».

<< | >>
Источник: Арутюнов В. Х., Свінціцький В. М.. Філософія глобальних проблем сучасності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2003. — 90 с.. 2003

Еще по теме 3. Основні вимоги до вивчення дисципліни:

 1. ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
 2. 3. Теоретичні передумови вивчення глобальних проблем сучасності
 3. 3. Філософська методологія глобалістського мислення
 4. Веденние
 5. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 6. РОЗДІЛ 12. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. САМІЙЛО ВЕЛИЧКО TA ЙОГО ЛІТОПИС
 9. Дослідження пореформеного поміщицтва: досягнення й перспективи
 10. §3. Особливості наступного етапу розслідування привласнень, розтрат майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
 11. Еволюція виконання позбавлення волі персоналом установ виконання покарань
 12. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань