<<
>>

5.2. Зразок контрольної роботи за результатами вивчення студентами першого модуля дисципліни

Варіант 1

1. Внесок В. І. Вернадського у глобалістику.

2. Глобальна модель «Гея»: мета, зміст, можливості.

3. Алярмізм як одна з тенденцій глобальних прогнозів.

Варіант 2

1. Учення С.

Подолинського як переддень глобалістики.

2. Глобальна модель «Ліміти зростання».

3. Поняття ноосфери, ноосферогенезу.

Варіант 3

1. «Екологія розуму» Г. Бейтсона.

2. Принципи побудови глобальної моделі «Світова динаміка» Дж. Форрестера.

3. Поняття «екологічного імперативу».

Варіант 4

1. М. М. Мойсеєв про поняття «межа заборони», «остання межа».

2. Глобальна модель «Дороговкази в майбутнє».

3. Нормативні прогнози.

Варіант 5

1. О. Л. Чижевський про геліотараксію.

2. Глобальна модель «Діалог про багатство і добробут».

3. Пошукові прогнози.

Варіант 6

1. Л. М. Гумільов про «пасіонарний вибух».

2. Глобальна модель «Енергія: зворотний рахунок».

3. Саморуйнування і самореалізація прогнозів («Ефект Едипа»).

Варіант 7

1. Внесок О. Хакслі у глобалістику.

2. Глобальна модель «Цілі для людства».

3. Концепція «екологічного імперативу».

Варіант 8

1. Антиутопія Дж. Оруелла «1984».

2. Глобальна модель «Стан світу».

3. Есхатологічна картина майбутнього.

Варіант 9

1. Глобалістська концепція А. Швейцера про щанобливість перед життям.

2. Глобальний проект В. Леонтьєва «Майбутнє світової економіки».

3. Принципи верифікації прогнозів.

Варіант 10

1. К. Маркс про радикальні засоби глобальної перебудови світу.

2. Глобалізм універсальної моралі та антиглобалізм «релятивіс­тської моралі».

3. Поняття «тла» прогнозування.

Варіант 11

1. А. Д. Сахаров про глобальні проблеми миру, прогресу і прав людини.

2. Міжнародний тероризм як глобальна проблема.

3. Е. Янч про класифікацію методів прогнозування.

Варіант 12

1. Ієрархія людських потреб за А. Маслоу.

2. Месарович і Пестель про шляхи «глобальної гармонізації» розвитку людства.

3. Ч. Сноу про необхідність з’єднання «двох культур».

Варіант 13

1. Франкфуртська школа про глобалізм проблеми відчуження.

2. Глобалістика як міждисциплінарна наука.

3. Поблема якості глобальних прогнозів.

Варіант 14

1. О. Тоффлер про людину майбутнього.

2. Екуменізм як вияв глобалістського мислення.

2. Проблеми глобалізації інфомаційного простору.

Варіант 15

1. Б. Гаврилишин про новий світовий порядок.

2. Принцип консенсусу і політична глобалістика.

3. Точка Омега в моделі універсального еволюціонізму П. Те­йяр де Шардена.

Варіант 16

1. Дж. Сорос про способи відчинення «закритих суспільств».

2. Парадокси глобального безпечного розвитку.

3. Соціальні виміри економічної стратегії.

Варіант 17

1. «Соціальна інженерія» К. Поппера.

2. Глобальне керування і глобальний менеджмент.

3. Тенденції глобалізму і антиглобалізм.

Варіант 18

1. А. Печчеї про нові якості людини за умов глобалізації всіх сфер життя.

2. Глобалістика про соціальні параметри якості життя.

3. Інформаційний підхід до глобального ринкового саморегулювання.

Варіант 19

1. Глобалістика про параметри «нового революційного гуманізму».

2. Диференціація предмета глобалістики.

3. Е. Фромм про еволюцію орієнтацій людини.

Варіант 20

1. Ієрархія людських потреб за А. Маслоу.

2. Параметри «глобальної рівноваги».

3. Соціальні виміри економічної стратегії.

Варіант 21

1. Римський клуб як школа глобалістики.

2. Синергетика як методологія і теорія самоорганізації.

3. Сутність циклів М. Д. Кондратьєва.

Варіант 22

1. О. Тоффлер про «три хвилі» суспільного прогресу.

2. Школа «сталого розвитку».

3. Поняття «нової цивілізації».

Варіант 23

1. З. Фрейд про моральні заборони як чинники цивілізаційного процесу.

2. Школа універсального еволюціонізму.

3. Соціальні ролі і норми у вимірах глобалістики.

Варіант 24

1. Школа мітозу біосфер.

2. Технологічний детермінізм.

3. Соціологізація глобального моделювання.

Варіант 25

1. Географічний детермінізм.

2. Геополітика і глобалістика.

3. Випереджальне віддзеркалення дійсності.

Варіант 26

1. Школа світ-системного аналізу.

2. М. Я. Данилевський про цивілізацію як пик розвитку куль­тури.

3. Сутність і призначення меритократії.

Варіант 27

1. А. Тойнбі про цивілізацію як основну одиницю виміру історичного процесу.

2. Національна держава у вимірах глобалістики.

3. Школа контрольованого глобального розвитку.

Варіант 28

1. Монадологічне розуміння цивілізації.

2. Україна в глобальних проектах майбутнього.

3. Суспільний прогрес і його критерії.

Варіант 29

1. Критерії формування глобалістики як науки.

2. Формаційний редукціонізм і глобалістика.

3. Об’єктивні засади антиглобалізму.

Варіант 30

1. А. Печчеї про шість цілей для людства.

2. Демократія і глобалістика.

3. Цивілізаційний вибір України.

<< | >>
Источник: Арутюнов В. Х., Свінціцький В. М.. Філософія глобальних проблем сучасності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2003. — 90 с.. 2003

Еще по теме 5.2. Зразок контрольної роботи за результатами вивчення студентами першого модуля дисципліни:

 1. ВСТУП
 2. ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
 3. Темы контрольных работ по дисциплине «Экономическая теория» интегрированного модуля «Экономика» для студентов 1 курса
 4. 5.1. Поточний і проміжний контроль
 5. 5.2. Зразок контрольної роботи за результатами вивчення студентами першого модуля дисципліни
 6. 3. Основні вимоги до вивчення дисципліни
 7. Задания на контрольные работы № 1-4 для студентов-заочников I курса специальностей
 8. 4.1. Методические указания к выполнению контрольных работ
 9. Дайте ґрунтовну характеристику історичних методів дослідження.
 10. Результаты изучения психологической культуры студентов контрольной и экспериментальной группы
 11. ВСТУП
 12. Питання 2. Загальна організаційна побудова контрольного процесу
 13. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ1"
 14. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
 15. ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ: ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, ПЕРЕВІРКИ ТА ДОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЙНИХ ВЕРСІЙ
 16. ПЕРЕДМОВА
 17. 7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ, КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ