<<
>>

1.4.2 Вивчення місцевості по карті

Загальні правила вивчення місцевості. Місцевість вивчається командирами на ділянках дії свого і сусіднього підрозділів на глибину поставленого завдання. Порядок вивчення місцевості такий.

Спочатку по карті ознайомлюються із загальним характером місцевості: рельєфом, населеними пунктами, дорогами, гідрографічною мережею, рослинним і ґрунтовим покриттям.

Під час детального вивчення місцевості керуються такими загальними правилами:

а)місцевість вивчають і оцінюють стосовно до конкретних дій підрозділу, наприклад, з метою організації системи вогню і спостереження, захисту від зброї масового ураження, визначення прихованих підступів до об’єктів противника і т. п;

б) місцевість вивчають безперервно, на місці і під час руху, вдень і вночі, з урахуванням сезонних явищ і погоди, а також змін, які відбулися або можуть відбутися на місцевості у результаті бойових дій. У результаті вивчення місцевості командир повинен завжди мати найбільш повні і вірогідні відомості про неї;

в) місцевість вивчають і оцінюють не тільки „за себе”, але і „за противника”. Це дозволяє установити вплив умов місцевості на його імовірні дії, на розташування його бойових порядків, оборонних споруд і загороджень, а також, виявити слабкі місця у розташуванні свого підрозділу, щоб своєчасно вжити необхідних заходів.

Вивчати місцевість рекомендується у такій послідовності: у наступі – спочатку у своєму розташуванні, а потім у розташуванні противника, в обороні – навпаки.

Перелік основних характеристик місцевості, які вивчаються у різних умовах бойової діяльності, наведені у табл.1.12

.

Таблиця 1.12 – Основні характеристики місцевості

Район або вид бойової діяльності Потрібно вивчити
У районі зосередження Умови маскування і захисні властивості місцевості; прохідність всередині району і природні перешкоди; стан доріг і колонних шляхів для висування у вихідний район, шляхи обходу перешкод; орієнтири вздовж маршрутів; рубежі розгортання; складки місцевості і природне маскування для прихованого пересування
У вихідному районі для наступу Умови спостереження, маскування і ведення вогню; захисні властивості місцевості; характер підступів до розташування противника і природних перешкод; командні висоти у розташуванні противника і видимість з них; прохідність місцевості у глибині розташування противника, характер укриття і природного маскування
Під час наступу з подоланням водної перешкоди Загальне зображення перешкоди на ділянці форсування; ширина, глибина і швидкість течії; наявність бродів, переправ і островів; характер ґрунту дна, берегів і плавні; підступи до водної перешкоди; умови спостереження, ведення вогню і маскування; наявність і характер укриття; наявність матеріалів, які необхідні для влаштування переправ
Під час наступу вночі Орієнтири, які добре видимі вночі: силуети підвищених місцевих предметів, окремих вершин та ін.

Продовження таблиці 1.12

У районі оборони Командні висоти у розташуванні противника і видимість і з них району оборони; складки місцевості і природне маскування, яке дозволяє противнику приховано переміщуватися і накопичуватися для атаки; дорожня мережа у розташуванні противнику; прохідність місцевості і характер природних перешкод перед переднім краєм; наявність прихованих підступів з боку противнику; умови спостереження, ведення вогню і маскування у своєму розташуванні; захисні властивості місцевості; приховані шляхи пересування у районі оборони
Під час бойових дій у горах Основні шляхи і напрямки можливого руху; дороги, стежки, перевали, а також командні висоти, з яких вони спостерігаються; характер річних долин і гірських річок; умови ведення вогню; укриття; місця можливих гірських обвалів, завалів і снігових лавин під час ядерних вибухів
Під час бойових дій у лісі Характер лісу – гущина, висота, товщина дерев, зімкнутість крон, ярусність; умови орієнтування, спостереження і ведення вогню; напрямок, довжину і ширину просік; наявність і стан лісових доріг; наявність рівчаків, балок і висот, їх характеристика; наявність боліт, їх прохідність; характер місцевості під час виходу з лісу
Під час бойових дій у населеному пункті Загальне планування; розташування майданів (площ), напрямок і ширину основних магістралей; розташування міцних кам’яних будівель, мостів, телефонних і телеграфних станцій, радіостанцій, шляхопроводів, станцій метро і залізничних вокзалів; підземних споруд і шляхи можливого пересування під землею; ріки, канали та інші водоймища; розташування джерел води
У смузі (напрямку) розвідки Прохідність по шляхах і поза дорогами; умови маскування і спостереження; природні шляхи пересування, природні перешкоди і шляхи їх обходу; орієнтири; можливі місця влаштування засідок; характеристика району можливої зустрічі з противником

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 1.4.2 Вивчення місцевості по карті: