<<
>>

1.4.6 Вивчення умов прохідності місцевості

Умови прохідності місцевості характеризуються ступенем її придатності для руху бойових і транспортних машин, її впливом на швидкість пересування, можливість маневрування і дотримування потрібних напрямків руху.

Під час пересування поза дорогами ці умови залежать в основному від характеру рельєфу, ґрунту і рослинного покриття, гідрографічної мережі, а під час руху по дорогах – від їх гущини, класу і напрямку, стану полотна і мостів, наявності об’їздів, а також від характеру і стану населених пунктів, через які проходять дороги.

Класифікація місцевості за умовами прохідності. Місцевість за умовами прохідності у даних конкретних погодних і сезонно-кліматичних умовах поділяють на легкопрохідну, прохідну, абл.прохідна і непрохідну.

Легкопрохідна місцевість допускає безперешкодний рух поза дорогами колісних і гусеничних машин у будь-якому напрямку; по одному сліду можуть пройти машини кількох підрозділів. Відсутність або поганий стан доріг суттєво не знижу загальну прохідність місцевості.

Прохідна місцевість допускає безперешкодне пересування поза дорогами гусеничних машин у будь-якому напрямку; колісні машини можуть проходити поза дорогами тільки у визначених напрямках.

Важко прохідна місцевість доступна поза дорогами тільки для руху гусеничних машин за окремими напрямками, а можливості маневрування обмежені, і витримувати загальний напрямок руху важко через перешкоди і непрохідні ділянки. Колісні машини можуть пересуватися тільки по дорогах або упорядкованими колонними шляхами.

Непрохідна місцевість недоступна для руху всіх видів машин без виконання значних робіт з обладнання доріг і колонних шляхів.

Порядок і основні об’єкти вивчення місцевості під час оцінки умов прохідності. Попередню загальну оцінку умов прохідності місцевості командири підрозділів проводять по карті. Однак карта не дає повних відомостей щодо прохідності.

Наприклад, по ній неможливо встановити з необхідними подробицями характер ґрунту, глибину і ширину кюветів, можливість з’їзду з дороги, крутизну коротких, але крутих схилів, крутизну входу і виходу із води під час подолання водних перешкод, ширину вулиць у населених пунктах і т.п. Крім того, на карті, природно, можуть бути відсутні дані щодо змін на місцевості – руйнування мостів, доріг, появи лісових завалів, затоплених ділянок і т.п. Тому відомості, які отримуємо по карті, повинні бути обов’язково доповнюватися і уточнюватися розвідкою місцевості.

Об’єкти, що вивчаються, і необхідні дані про них під час оцінки умов прохідності наводяться у абл.1.14.

Таблиця 1.14 – Об’єкти місцевості та їх параметри, що вивчаються

Дорожня мережа Гущину, протяжність, напрямок, клас доріг; покриття і стан полотна, його ширину; виїмки і насипи, їх місцеположення; крутизну підйомів і спусків; упорядковані з’їзди; глибину і ширину кюветів і можливість з’їзду;можливість руху на обочині і у смузі поряд з дорогою; перешкоди і їх об’їзди; наявність гравію, піску і лісоматеріалів поблизу дороги; характер ґрунту на дорогах без покриття
Мости Стан, вантажопідйомність, ширину, довжину, висоту над перешкодами, матеріал будови; характер перешкоди і можливість його подолання, наявність лісоматеріалів поблизу мосту
Населені пункти Загальне планування, характер забудови; протяжність, ширину і розташування проїздів і наявність завалів, водних перешкод і шляхи їх подолання

Продовження табл. 1.14

Рельєф Пересіченість рівчаками, промоїнами, лощинами, їх напрямок відносно напрямку руху, протяжність, ширину, характер схилів; крутизну і протяжність скатів пагорбів, водорозподільних хребтів, схилів річних долин; наявність обривів, їх характеристику
Річки Ширину, глибину, швидкість течії; наявність бродів і переправ, гребель, шлюзів та інших гідротехнічних споруд; підступи, характер і стан ґрунту пойми, берегів і дна; крутизну спусків до води і виходів на протилежний беріг
Канали Ширину, глибину, характер укосів; наявність і характер переправ; наявність ділянок з рівнем води вище навколишньої місцевості
Озера Конфігурацію і розміри; характер берегів і схилів озерних котловин; глибину, наявність бродів і переправ; шляхи об’їзду; характер і стан ґрунту берегів і дна, підступи
Болота Конфігурацію, розміри і вид; вологість, глибину до твердого ґрунту, товщину торф’яного шару і його несучу спроможність; наявність рослинності з деревини і кущів; наявність гряд, їх протяжність і конфігурацію; наявність осушних канав, їх ширину, глибину і розташування; шляхи обходу болота і перешкод
Ліси і кущі Розміри, конфігурацію; гущину, висоту, товщину і породи дерев і кущів; наявність доріг, просік, стежок і їх характеристику; галявини, вирубки, ділянки горілого лісу, лісові завали, їх розміри і розташування; наявність і характер перешкод (рівчаків, обривів, боліт і ін.).
Ґрунт Характер і стан ґрунту за умови зміни вологості на різних ділянках (на схилах і водорозподільних ділянках, на дні рівчаків, балок і т.п.); наявність ділянок, що покриті валунами і уламками каменів

Умови прохідності за заданим маршрутом або у напрямку дій підрозділу вивчають у такій послідовності:

а) встановлюють наявність і характер доріг у потрібному напрямку і оцінюють умови пересування поза дорогами;

б) виявляють перешкоди на шляху руху, шляхи їх об’їзду або способи подолання;

в) оцінюють можливу швидкість руху за окремими ділянками і в цілому за маршрутом;

г) визначають заходи щодо удосконалення прохідності у смузі руху.

У результаті такого вивчення намічають сприятливі шляхи пересування.

Вплив окремих елементів місцевості на прохідність. Розглянемо вплив окремих елементів місцевості на прохідність гусеничних і колісних машин.

Рельєф. Дані щодо доступності схилів різної крутизни наведені вище. Швидкість руху бойових і транспортних машин на підйомах дана у додатку А-4,а,б.

Рівчаки, промоїни, канави і рви шириною більше 2,5 м, обриви і вертикальні стінки висотою 1 м під час підйому і 3 м під час спуску недоступні для всіх видів машин, відповідно до вимог додатка А-4,в.

Річки. Дані щодо прохідності річок у брід і по льоду наведені у додатку А-4,г, д.

Болота. Для колісних машин болота всіх видів у теплу пору року, як правило, непрохідні.

Дані щодо прохідності суцільних торф’яних боліт наводяться у додатку А-4,е. Для гусеничних машин болота з крихким торф’яним покриттям прохідні, якщо товщина торф’яного шару не менше 0,5 м і він лежить на твердій основі. Прохідність замерзлих боліт зазначена у додатку А-4,ж.

Ліси. Для колісних машин і бронетранспортерів ліс прохідний, якщо відстані між деревами не менше 6-8 м. Для танків ліс прохідний, якщо число, що виражає у сантиметрах товщину стволів дерев, не перевищує числового вираження половини ваги танку у тоннах або якщо відстань між деревами не менше 8 м.

Ширина лісових доріг і просік, яка допускає рух колісних машин, повинна бути не менше 3 м, а гусеничних – не менше 4 м.

Рослинність з дерев на гірських схилах і пагорбах різко ускладнює прохідність. Так ліс, прохідний для танків на рівному місці, стає непрохідним на схилах крутизною більше 100.

Кущі. Густі суцільні кущі звичайно непрохідні для колісних машин. Швидкість руху гусеничних машин по таких кущах знижується на 50-60%.

Луки. Швидкість руху колісних машин по сухих луках, а також по луках з високою трав’яною рослинністю знижується на 25-30%. Під час руху по луках велику небезпеку викликають невеликі мочажини, які зображуються на карті двома – трьома синіми точками на умовному знаку луки. Такі мочажини бувають непрохідними, і їх потрібно обходити.

Снігове покриття. Рух колісних машин по неутрамбованому сніговому покриттю (рівнині) можливий за умови його товщини не більше 0,35 м, а гусеничних машин – за умови товщини не більше 0,8 – 1 м. Можлива швидкість руху машин по сніговому покриттю залежно від його товщини показана у додатку А-4,б. Рух танків на підйом по снігу глибиною 30 см можливий, якщо крутизна схилу не більше 20-250, а колісних машин, якщо глибина снігового покриття 10 см – до 8 – 100.

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 1.4.6 Вивчення умов прохідності місцевості: