<<
>>

3.2.3 Точність кутових вимірів на карті

Дирекційний кут орієнтирного напрямку по контурних точках карти (аерознімка) визначається у тому випадку, коли за умовами обстановки відсутня можливість визначити дирекційний кут іншим, більш точним способом.

Для визначення дирекційного кута по контурних точках карти (аерознімка) необхідно мати на карті (аерознімка) і надійно розпізнати на місцевості вихідну і орієнтирну точки. Відстань між вихідною і орієнтирними точками повинна бути не менше 10 см (на карті, аерознімка). Проводимо через ці точки пряму лінію і отримаємо орієнтирний напрямок на карті. Вимріявши кут між північним напрямком вертикальної лінії сітки карти і орієнтирним напрямком, отримаємо графічним методом дирекційний кут цього напрямку.

Величину дирекційного кута орієнтирного напрямку більш точно можна отримати обчисленням. Для цього з карти знімають координати вихідної і орієнтирної точок і за допомогою таблиць логарифмів або інших таблиць рішенням оберненої геодезичної задачі знаходять дирекційний кут. Точність отриманого дирекційного кута буде тим вища, чим більша відстань між початковою (вихідною) і орієнтирними точками і чим точніше визначені координати точок.

З метою контролю дирекційний кут орієнтирного напрямку визначають від другого вихідного напрямку.

Для оцінки точності дирекційного кута напрямку, який отримано на карті, звичайно користуються величиною серединної помилки (Еа), яка визначається за формулою

Еа = 0-50 / m,

де m – відстань на карті між початковою (вихідною) і орієнтирними точками в сантиметрах.

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 3.2.3 Точність кутових вимірів на карті:

  1. 81. Вимоги до рекламних матеріалів про діяльність адвокатів
  2. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
  3. 3. Класифікація методів прогнозування